Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Rozstrzygnęliśmy konkurs na koncepcję budynku przy Batorego

2017-12-20 dpir kategoria: informacja 

 

Centrum Przestrzeni Innowacyjnej powstanie w miejscu obecnego budynku S przy ul. Batorego 8. Pierwszą nagrodę w konkursie pod patronatem Stowarzyszenie Architektów Polskich zdobyła propozycja biura architektonicznego Stelmach i Partnerzy. Nowy budynek nie tylko spełni oczekiwania studentów i wykładowców, ale również należycie – z szacunkiem dla otoczenia i pożytkiem dla warszawiaków – zagospodaruje ten ważny i delikatny fragment stolicy. Władze uczelni planują rozpocząć budowę już w II połowie 2018 roku.

Nowy czterokondygnacyjny budynek o powierzchni około 6100 metrów kwadratowych będzie pełnił funkcje dydaktyczno-administracyjne. Autorzy zwycięskiego projektu zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego nad powstającym budynkiem.

Zgodnie z regulaminem sąd konkursowy przeprowadził ocenę prac konkursowych i najwyżej ocenił następujące prace:

  • I nagroda (25000 zł) – Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne,
  • II nagroda (15000 zł) – Krzysztof Polkowi Architektura,
  • III nagroda (10000 zł) – Europrojekt s.c. Marta Skorupska Jerzy Iwaniuk-Michalczuk.

 
000030_WIDOK 4-2HDb.jpg

 
W skład sądu konkursowego weszli: prof. Marek Budzyński, członek SARP, członek Izby Architektów jako przewodniczący sądu konkursowego; mgr inż. arch. Bogdan Kobyłko, członek Izby Architektów jako zastępca przewodniczącego sądu konkursowego; mgr inż. arch. Andrzej Kapuścik – członek SARP, członek Izby Architektów – sędzia referent; mgr inż. arch. Grzegorz Buczek, członek SARP i TUP; prof. Marek Bryx, pełnomocnik rektora ds. rozwoju kampusu, Katedra Miasta Innowacyjnego SGH; dr Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH; prof. Piotr Wachowiak, prorektor SGH ds. nauki i zarządzania, mgr Tadeusz Brach, zastępca kanclerza SGH, inż. Ludmiła Tubylewicz, p.o. kierownika Działu Inwestycji SGH.
 
Wyniki konkursu poznaliśmy 13 grudnia. Sąd konkursowy zwycięskie opracowanie docenił za:
  • wyraziste i nowatorskie rozwiązania architektoniczne, odpowiednie dla budynku przeznaczonego do pobudzania innowacyjności;
  • czytelne nawiązanie do charakterystycznej kolorystyki historycznego kampusu SGH z jednoczesnym uzasadnionym nawiązaniem do bezpośredniego sąsiedztwa Pola Mokotowskiego i jego zieleni;
  • wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wzdłuż odcinka ulicy Batorego oraz ustalonego w miejscowym planie jej połączenia z terenami sportowymi i kulturalnymi;
  • zaprojektowanie bardzo dobrych przestrzeni wspólnych właściwie rozmieszczonych względem sal dydaktycznych oraz pomieszczeń administracyjnych;
  • prawidłową projektową odpowiedź na postawione przez SGH wymagania funkcjonalno-programowe oraz techniczne budynku, z respektem dla licznych ograniczeń wynikających z ustaleń planu miejscowego.
Zdaniem jury praca konkursowa po jej realizacji stanie się kolejnym atrakcyjnym i charakterystycznym obiektem SGH, odpowiadającym nie tylko potrzebom jej rozwoju, ale spełniającym także wysokie kryteria jakościowe dla obiektów śródmiejskich, współkształtujących ogólnodostępną przestrzeń publiczną, a tym samym katalizujących procesy integracji społeczności akademickiej ze społecznością lokalną.
 
 
000030_WIDOK 3-2HD.jpg 

 
000030_WIDOK 6-2HD.jpg 

 
000030_WIDOK 5-2HD.jpg 

 
000030_WIDOK 7-2HD.jpg 


000030_WIDOK 2-2HD.jpgArchiwum