Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie

Międzykolegialne granty rektorskie

2017-02-14 dna kategoria: informacja 

​Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r., ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2017.
Tematyka prac badawczych jest następująca:

1. Diagnoza nisz rynkowych dla potrzeb komercjalizacji badań naukowych SGH.
2. Innowacyjne przestrzenie - warunki dla twórczej pracy w nauce i biznesie.
3. Postawy przedsiębiorcze studentów i absolwentów. Sposób pomiaru.
4. Modele współpracy uczelni z absolwentami. Studia przypadku.
5. Społeczna odpowiedzialność wyższych uczelni.
6. Analiza strategiczna SGH.
7. Efektywność funkcjonowania dziekanatów na polskich uczelniach.
8. Edukacja ekonomistów w Polsce.
9. Badanie satysfakcji pracowników na uczelni wyższej. Sposób pomiaru.
10. System motywowania pracowników naukowo-dydaktycznych.

W roku 2017 zaplanowano przyznanie 10 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł. Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 31 marca 2017 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Archiwum