Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami : Doradztwo kariery
Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami
 

 Doradztwo kariery

 
Kim jest doradca kariery?

Psycholog, coach kariery, trener biznesu posiadający bogate doświadczenie w obszarze rekrutacji i selekcji, szkoleń, rozwoju pracowników. Kluczowym zadaniem doradztwa kariery jest udzielanie pomocy w wyborze kierunku rozwoju, dalszego kształcenia oraz zawodu, odpowiadającego posiadanym predyspozycjom i kompetencjom. Pragniemy Państwu towarzyszyć w drodze do wymarzonej kariery oraz inspirować do wydobywania tego co stanowi Wasz potencjał.
 

 Konsultacje powiązane z testami psychologicznymi

 
​Usługa „konsultacje + testy psychologiczne” to dwuetapowe spotkanie  obejmujące:
  • badania psychologiczne
  • indywidualne konsultacje

Badania psychologiczne są wykonywane indywidualnie po uprzednim zarezerwowaniu terminu w Serwisie Kariera. Badania testowe polegają na wypełnieniu dwóch testów psychologicznych (Test Inteligencji Ogólnej APIS-Z, Inwentarz Osobowości NEO-FFI) trwających około 1,5 godz.

Kolejnym etapem doradztwa kariery jest indywidualna rozmowa, trwająca ok. 1 godziny. Termin konsultacji jest rezerwowany  przez studenta także w Serwisie Kariera. Uwaga! Rezerwacja terminu spotkania indywidualnego musi nastąpić nie później niż w dniu wypełniania testów. Od momentu wypełnienia testów do konsultacji powinien upłynąć co najmniej tydzień (jest to czas dla doradcy na analizę wyników, przygotowanie interpretacji i dokumentów dla studenta).
Podczas spotkania student otrzymuje charakterystykę psychologiczną, zawierającą ogólny opis zbadanych cech osobowości, poziom inteligencji ogólnej, z dominującymi zdolnościami intelektualnymi, ogólne sugestie zawodowe, charakterystykę mocnych i słabych stron własnej osobowości. Jest to punktem wyjścia do dyskusji z doradcą i ustalenia optymalnej ścieżki edukacji i kariery, określenia planów zawodowych.

Jedną z form promowania studentów i absolwentów SGH na rynku pracy są wydawane przez nas "Rekomendacje psychologiczne”, zawierające rozszerzony opis mocnych stron osobowości studenta/absolwenta. Każdy otrzymuje pismo na koniec rozmowy indywidualnej. Rekomendacja jest dokumentem sformalizowanym, podpisywanym przez doradcę kariery, a skierowanym do przyszłego pracodawcy.

Uwaga! W badaniach psychologicznych oraz konsultacjach z nimi związanymi, mogą wziąć udział wszyscy studenci i absolwenci studiów licencjackich oraz magisterskich (niezależnie od trybu i roku studiów) w SGH, z zastrzeżeniem, że od obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej nie upłynął więcej niż rok.
 

 Spotkania konsultacyjno-doradcze

 
​Konsultacje trwają ok. 1 godziny. Należy umówić się na nie drogą mailową: doradca.kariery@sgh.waw.pl, lub telefonicznie: (22) 564 94 71. Ten typ spotkań polecamy szczególnie tym, którzy chcieliby pod okiem profesjonalisty, eksperta w obszarze rekrutacji, stworzyć lub przeanalizować swoje dokumenty aplikacyjne, odbyć symulację rozmowy rekrutacyjnej, poszukać wspólnie odpowiedzi na tzw. „trudne” pytania, które mogą pojawić się podczas rozmów o pracę, oraz tym, którzy potrzebują wsparcia w innych tematach około zawodowych.
 
 
 

 Przydatne linki

 
 

 Dyżury doradcy kariery

 
Kinga Strzelecka

1, 3, 9, 15, 17, 22, 29 października, godz. 7:30-15:30


19 października, Dzień Otwarty SGH, godz.10:00-14:00

23 października
godz. 12:30-17:30


e-mail: doradca.kariery@sgh.waw.pl

tel. 22 564 94 71
 

 Analiza dokumentów aplikacyjnych

 
​To usługa świadczona drogą elektroniczną.
CV, list motywacyjny, pytania związane z ich redakcją należy wysłać na adres: doradca.kariery@sgh.waw.pl