Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Olimpiady SGH. Rok szkolny 2017/2018

2017-10-05 kategoria: informacja 

XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości
Hasłem przewodnim tegorocznej Olimpiady jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. 

Olimpiada Przedsiębiorczości to jedna z największych olimpiad przedmiotowych

w Polsce. Od 12 lat cieszy się ogromną popularnością – każdego roku przyciąga kilkanaście tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy decydują się walczyć
o indeksy współorganizujących ją uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu, a także o cenne nagrody rzeczowe

Olimpiadę wyróżnia atrakcyjna formuła. W ramach zawodów zawodnicy nie tylko rozwiązują testy, ale także biorą udział w grupowych zadaniach symulacyjnych, piszą eseje, przygotowują prezentacje na wylosowany temat. Formułę Olimpiady wyznaczają jej cele, zgodnie z którymi jej istotą jest nie tylko współzawodnictwo w ramach trzyetapowych zawodów, ale także poszerzenie wiedzy uczestników o nowe zagadnienia z zakresu ekonomii i zarządzania, rozwijanie umiejętności analizy zjawisk zachodzących w otoczeniu i dostrzegania ich wpływu na rzeczywistość ekonomiczno-społeczną oraz zwiększenie świadomości roli postawy przedsiębiorczej w funkcjonowaniu na rynku gospodarczym oraz rynku pracy. Olimpiada stwarza także zawodnikom okazje nawiązywania kontaktów z kolegami z całego kraju.

Organizatorzy Olimpiady rokrocznie przygotowują dla zawodników, ich opiekunów oraz szkół wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych, w tym wysokiej klasy sprzęt cyfrowy, pakiety publikacji, czy system antyplagiatowy.

Zawodnicy Olimpiady, przygotowując się do zawodów mogą skorzystać z szerokiego wachlarza materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie Olimpiady, w tym z testów interaktywnych z poprzednich edycji oraz zasobów platformy e-learningowej.
Zachęcamy do udziału w tegorocznej Olimpiadzie zainteresowanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zapisy do bieżącej edycji potrwają od 2 do 31 października br.
Wszelkie informacje dotyczące zasad zgłaszania uczniów, przebiegu zawodów oraz nagród, a także program Olimpiady oraz materiały edukacyjne pomocne
w przygotowaniach do zawodów, znajdują się na stronie Olimpiady Przedsiębiorczości – www.olimpiada.edu.pl.

Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego* oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami strategicznymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt cieszy się wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów.
Partnerami Organizacyjnymi są: wydawnictwo Difin oraz firma Plagiat – sponsorzy nagród oraz Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, a także Studenckie Forum Business Centre Club. W Klubie Patronów Olimpiady znajdują się Pracodawcy RP oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Patronatem medialnym Olimpiadę objęli: portal Perspektywy.pl oraz czasopismo Głos Nauczycielski.


*Dofinansowanie XIII edycji znajduje się obecnie w fazie ostatecznej decyzjiIII edycja Młodzieżowej Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie
Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie (wcześniej Gimnazjalna Olimpiada WOS) doczekała się już trzeciej edycji. Do udziału w niej są zaproszeni gimnazjaliści oraz uczniowie starszych klas szkół podstawowych. Ideą, która
w sposób szczególny przyświeca organizacji bieżącej edycji jest zachęcanie młodzieży, aby wiedzę, ciekawość świata i kształtowanie światopoglądu wspierała nie tylko poprzez lekturę źródeł drukowanych i internetowych, ale także poznając raporty z badań, debaty, polemiki i opinie prezentowane w mediach „na żywo”.

Partnerstwo medialne Radiowej Jedynki uzyskane dla bieżącej edycji olimpiady wpisuje się w tę koncepcję, zwłaszcza, że – jak mówił prof. Krzysztof Kozłowski, Prorektor SGH
i Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, ogłaszając w Sygnałach Dnia rozpoczęcie rejestracji: „Głównym celem olimpiady jest uświadomienie młodym ludziom i ich rodzicom, że ekonomista, jeżeli ma odnieść sukces, to musi posiadać nie tylko technikę, czyli przygotowanie matematyczne, umiejętność ścisłego myślenia, ale zdawać sobie sprawę z otoczenia, w jakim będzie musiał pracować, w jakim będzie musiał się odnaleźć. [Jej] celem jest uświadamianie troszkę szerzej młodym ludziom, że świat nie kończy się na podręczniku, świat nie kończy się tylko na ich bezpośrednim otoczeniu, że jeżeli chce się odnieść sukces w czymkolwiek, co się robi, trzeba mieć szersze horyzonty (…)”.

Zawody są trójstopniowe, a spośród innych konkursów ogólnopolskich wyróżnia je innowacyjne podejście do organizacji drugiego etapu. Ma on charakter wirtualny
i rozgrywany jest z wykorzystaniem specjalnej platformy internetowej.  Uczniowie pośrednio uczestniczą w przygotowywaniu pytań dla swoich kolegów.

W nadchodzącej edycji, w związku z ogłoszeniem roku 2018 – Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego, szczególnie akcentowany jest wspólny europejski mianownik naszej tożsamości.
Dlatego właśnie tegoroczne motto olimpiady brzmi „Tożsamość Europejczyka – wartości i dziedzictwo kulturowe", a honorowym patronatem objęły ją Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Najwyższa Izba Kontroli.
Laureaci i finaliści Olimpiady nagradzani są atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Wartościowe upominki otrzymują również nauczyciele sprawujący opiekę merytoryczną nad zawodnikami.

Zapisy do bieżącej edycji trwają od 25 września do 27 października br. Zapraszamy!

Wszelkie informacje dotyczące zasad zapisów, regulaminu, przebiegu Olimpiady oraz proponowanych materiałów są dostępne na stronie www.mowos.pl.IV edycja Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości to ogólnopolski konkurs dla gimnazjalistów i uczniów starszych klas szkół podstawowych, którzy interesują się tematyką przedsiębiorczości i ekonomii. Zawody organizowane są od 2014 roku. W poprzednich edycjach łącznie wzięło udział prawie 400 szkół i 4700 zawodników z całej Polski. Wszystkie edycje zostały objęte honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


Celem Olimpiady jest rozbudzanie zainteresowań ekonomią oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży w zakresie szerszym, niż wynika to z podstawy programowej przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”. Olimpiada wspiera poznawanie przez uczniów procesów gospodarczych i rozwija umiejętności korzystania z możliwości, jakie stwarza gospodarka rynkowa. Uczestnicy poszerzają i weryfikują swoją wiedzę na temat zjawisk ekonomicznych, rozwiązując zadania praktyczne i testy oraz biorąc udział w pracach grupowych. Zespołowo uczestniczą też w interaktywnej grze menedżerskiej online, symulującej działalność przedsiębiorstw. Gra pozwala m.in. na sprawdzenie umiejętności komunikowania się i współpracy w grupie, a także podejmowania decyzji na podstawie analizy danych finansowych oraz rynkowych w warunkach niepewności otoczenia.
 
Zawody są trójstopniowe. Eliminacje szkolne wyłaniają 100 reprezentacji szkół (300 zawodników), którzy podczas eliminacji okręgowych prowadzą wirtualne przedsiębiorstwo, a najlepsza trzydziestka spośród „przedsiębiorstw” kwalifikuje się do eliminacji centralnych.


Ostatni etap, składający się z testu wiedzy oraz turnieju „1 z 30”, wyłania 30 laureatów oraz finalistów Olimpiady.


Zapraszamy do rejestracji, która będzie trwać od 6 listopada do 8 grudnia br.
Szczegółowy harmonogram realizacji zawodów wraz z programem oraz regulaminem Szkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości jest dostępny na stronie www.szkolnaop.pl.

Archiwum