Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Projekt „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”

2018-09-06 kategoria: informacja 

We wrześniu 2018 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie rozpoczyna realizację nowego projektu pt. „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH”. Jego celem jest podniesienie kompetencji i postaw związanych z aktywnością indywidualną i społeczną w odniesieniu do ekonomiczno-gospodarczego aspektu życia człowieka u 890 dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat z woj. mazowieckiego poprzez zaproszenie ich do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości. Działania dydaktyczne w ramach projektu prowadzone będą do końca sierpnia 2020 r.​

W trakcie trwania projektu ​„Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” zorganizowane zostaną:

  • zajęcia „Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego” (EUD) – wykłady i warsztaty ekonomiczne dla dzieci w wieku 10-13 lat (3 edycje po 6 spotkań)
  • zajęcia „Akademii Młodego Ekonomisty” (AME) – wykłady i warsztaty ekonomiczne dla młodzieży w wieku 13-16 lat (3 edycje po 6 spotkań)
  • „Krótkie Atrakcyjne Wykłady Angażujące” (KAWA) – spotkania na tematy wychowawcze i ekonomiczne dla rodziców dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat (3 edycje po 6 wykładów)
  • zajęcia „Letniej Akademii Ekonomii i Przedsiębiorczości” (LAEP) – wakacyjne spotkania o tematyce ekonomicznej dla młodzieży w wieku 13-16 lat (4 edycje po 5 spotkań)
  • warsztaty „Innowatorium Ekonomiczne” (INNE) – jednodniowe, 6-godzinne zajęcia z zakresu edukacji ekonomicznej dla uczniów 5-8 kl. prowadzone na terenie 15 szkół podstawowych z woj. mazowieckiego

W projekcie powstanie również portal wiedzy z ekonomii, przedsiębiorczości oraz zarządzania „BizON” (upowszechniający wiedzę oraz aktualności dot. ww. obszarów wśród dzieci i młodzieży w wieku 10-16 l.) oraz wydanych zostanie 6 numerów czasopisma ekonomicznego „Ekonopedia” (popularyzującego wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości wśród uczniów szkoły podstawowej).

Rekrutacja na pierwsze zajęcia projektu „Rewers i Awers. Akademia Edukacji Ekonomicznej SGH” rozpocznie się po 10 września 2018 r. i będzie prowadzona w sposób cykliczny, w kolejnych semestrach roku akademickiego 2018/2019 oraz 2019/2020.

Projekt jest współfinansowany z funduszy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.​​

Archiwum