Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Dwumiesięcznik e-mentor : Dwumiesięcznik e-mentor – Centrum Otwartej Edukacji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dwumiesięcznik e-mentor
 

 Dwumiesięcznik e-mentor

 

NAJNOWSZY NUMER - kliknij TUTAJ


PROFIL PISMA

„E-mentor to recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Pismo koncentruje się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie - zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Ukazuje się 5 razy w roku: w lutym, kwietniu, czerwcu, październiku i grudniu.

Misją pisma jest przyczynianie się do rozwoju i doskonalenia systemu edukacji, w tym szczególnie kształcenia na odległość, poprzez rozpowszechnianie wiedzy i propagowanie aktywnych, prorozwojowych postaw wśród Czytelników.

W „e-mentorze” prezentowane są wyniki najnowszych badań, nowe idee i pomysły, a także analizy i prognozy dotyczące rozwoju metod i form edukacyjnych oraz programów kształcenia, w Polsce i na świecie. "E-mentor" informuje również o najnowszych wydarzeniach, konferencjach i seminariach (wybrane z nich obejmuje patronatem), inspirujących publikacjach oraz wartościowych serwisach internetowych.

CZYTELNICY I STATYSTYKI

Pismo adresowane jest do szerokiego grona odbiorców. Naszymi Czytelnikami są pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni, nauczyciele, pedagodzy i andragodzy, zarządzający instytucjami edukacyjnymi, pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za zarządzanie wiedzą, szkoleniami i rozwojem pracowników, a także studenci i inne osoby zainteresowane rozwojem społeczeństwa informacyjnego, e-biznesem czy własnym dalszym kształceniem.

Wersja drukowana w nakładzie 1200 egzemplarzy dystrybuowana jest do ponad 285 ośrodków akademickich i instytucji zajmujących się edukacją, jak również wśród przedstawicieli środowiska biznesu. Wersja elektroniczna dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami.


WSPÓŁPRACA Z AUTORAMI

W „e-mentorze” publikowane są artykuły naukowe, relacje z konferencji oraz recenzje publikacji. Ich autorami są pracownicy naukowi, jak również praktycy związani z danym obszarem wiedzy. „E-mentor” to czasopismo punktowane (15 pkt). Zachęcamy Państwa do współpracy z naszym czasopismem i zgłaszania propozycji artykułów.


Przejdź na stronę czasopisma: www.e-mentor.edu.pl