Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nabór do programu

 

Program Klasa akademicka SGH działa od kwietnia 2016 r., a jego celem jest rozwinięcie współpracy z wyróżniającymi się szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Polsce. Aktualnie wsparciem SGH objętych jest 45 szkół.

Udział w Programie stwarza uczniom możliwość stałego kontaktu ze światem akademickim. Program pozwala także poznać ofertę edukacyjną Uczelni i ułatwia wybór ścieżki zawodowej.

Pierwsza edycja Programu Klasa akademicka SGH spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony szkół, dlatego też chcielibyśmy zaprosić do Programu kolejne 5 szkół ponadgimnazjalnych. Nowe szkoły, które chcą zostać objęte Programem Klasa akademicka SGH prosimy o wypełnienie formularza.

Wszystkie szkoły, które aktualnie objęte są Programem Klasa akademicka SGH, mają możliwość zgłoszenia do niego kolejnej klasy – uruchomionej w roku szkolnym 2017/2018 r., wypełniając formularz kontynuacji.

W przypadku rezygnacji szkoły z udziału w Programie Klasa akademicka SGH prosimy o wypełnienie formularza rezygnacji.

Aplikacje należy nadsyłać w formie elektronicznej w dniach 20.01.2017 - 17.02.2017 r. na adres mailowy kskoli@sgh.waw.pl oraz przesyłając formularz pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

z dopiskiem Klasa akademicka SGH - nabór 2017

Objęcie przez SGH wsparciem wybranej klasy to możliwość:

 • udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH; 
 • udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza;
 • udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu; 
 • przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie Szkoły przez nauczycieli akademickich SGH;
 • objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów;
 • uzyskania wsparcia pracowników Uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć;
 • zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej; 
 • korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki SGH;
 • wzbogacania biblioteki Szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej SGH;
 • pomocy w nawiązywaniu relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogą wesprzeć w doskonaleniu oraz upraktycznianiu nauczania; 
 • umieszczenia na stronie internetowej SGH odnośnika do strony internetowej Szkoły; 
 • informowania o współpracy z SGH w materiałach promocyjnych Szkoły.

Udział klasy w Programie patronackim wiąże się dla wyróżnionej Szkoły z:

 • organizacją w Szkole Dnia SGH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH; 
 • propagowaniem wśród uczniów oferty studiów SGH; 
 • propagowaniem wśród nauczycieli oferty studiów trzeciego stopnia i podyplomowych SGH; 
 • informowaniem społeczności Szkoły o współpracy poprzez emblemat SGH;
 • umieszczenie na stronie internetowej Szkoły odnośnika prowadzącego do strony Uczelni.

Współpraca może również wiązać się:

 • ze wsparciem w organizacji wydarzeń popularnonaukowych (np. konferencji, seminariów, dni otwartych, festiwali nauki, jubileuszów); 
 • ze wsparciem w realizacji grantów edukacyjnych; 
 • z udziałem przedstawicieli Uczelni w debatach organizowanych przez Szkołę.