Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Nabór do programu

 
NABÓR 2018
 
Rektor SGH ogłasza nabór do programu Klasa akademicka SGH, w ramach którego zostanie objętych współpracą 5 nowych szkół.

Szkoły mogą ubiegać się o współpracę dla 2 klas - jednej istniejącej oraz jednej nowej (utworzonej od września 2018 r.), składając oddzielne formularze dla każej klasy.
 
 

Objęcie przez SGH wsparciem wybranej klasy to możliwość:

 • udziału klasy akademickiej w specjalnie zorganizowanych zajęciach dydaktycznych prowadzonych na kampusie SGH; 
 • udziału poszczególnych uczniów w semestralnych wykładach SGH na zasadach wolnego słuchacza;
 • udziału poszczególnych uczniów w warsztatach SGH prowadzonych przez praktyków biznesu; 
 • przeprowadzenia specjalnych zajęć w siedzibie Szkoły przez nauczycieli akademickich SGH;
 • objęcia tutoringiem szczególnie uzdolnionych uczniów;
 • uzyskania wsparcia pracowników Uczelni przy opracowywaniu scenariuszy zajęć;
 • zaproszenia uczniów do aktywności w studenckich kołach naukowych w przypadku objęcia patronatem klasy maturalnej; 
 • korzystania przez uczniów i nauczycieli z zasobów Biblioteki SGH;
 • wzbogacania biblioteki Szkoły publikacjami Oficyny Wydawniczej SGH;
 • pomocy w nawiązywaniu relacji z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, które mogą wesprzeć w doskonaleniu oraz upraktycznianiu nauczania.

Udział klasy w Programie patronackim wiąże się dla wyróżnionej Szkoły z:

 • organizacją w Szkole Dnia SGH, w tym konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH; 
 • propagowaniem wśród uczniów oferty studiów SGH, a wśród nauczycieli oferty studiów trzeciego stopnia i podyplomowych SGH; 
 • informowaniem społeczności Szkoły o współpracy poprzez emblemat SGH;
 • umieszczenie na stronie internetowej Szkoły odnośnika prowadzącego do strony Uczelni.

Współpraca może również wiązać się:

 • ze wsparciem w organizacji wydarzeń popularnonaukowych (np. konferencji, seminariów, dni otwartych, festiwali nauki, jubileuszów); 
 • ze wsparciem w realizacji grantów edukacyjnych; 
 • z udziałem przedstawicieli Uczelni w debatach organizowanych przez Szkołę.
 ​
Szkoły zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do wypełnienia formularza. Aplikacje należy składać do 11 marca 2018 r. w formie elektronicznej na adres kskoli@sgh.waw.pl oraz przesłać w formie drukowanej (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Otwartej Edukacji
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa 

Dodatkowe kryteria rekrutacyjne: 
 1. Liczba uczniów, którzy uzyskali 100% punktów na egzaminie maturalnym w 2017 roku z następujących przedmiotów (na poziomie rozszerzonym): matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie;
 2. Liczba uczniów, którzy uzyskali 7 punktów na egzaminie matury międzynarodowej (dyplom IB) w 2017 roku z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, ekonomia. 


 
 
 

 NABÓR

 
Szkoły zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do wypełnienia formularza.


Ogłoszenie wyników naboru, tj. zakwalifikowanych klas, nad którymi Uczelnia obejmie patronat, nastąpi do dnia 26 marca 2018 roku.
 

 ARCHIWUM: NABÓR 2017 - wyniki

 
Miło nam poinformować, że w ramach naboru standardowego w roku 2017 do programu Klasa akademicka SGH zakwalifikowało się 5 nowych szkół:

  1. I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Bydgoszczy
  2. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. H. Derdowskiego w Kartuzach
  3. XII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Łodzi
  4. I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana  Żeromskiego w Opocznie
  5. XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie

W ramach naboru specjalnego w roku 2017 (czerwcowego) do programu dołączyło 8 nowych szkół:

  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących z I Liceum Ogólnokształcącym im. J.I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
  2. V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
  3. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
  5. Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku
  6. I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie
  7. II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim
  8. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie

Wszystkim szkołom, które nadesłały formularze zgłoszeniowe, serdecznie dziękujemy i gratulujemy wybitnych osiągnięć edukacyjnych.​