Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Cel i zakres kursu

 
Studium pedagogiczne ma na celu rozwijanie kompetencji dydaktycznych niezbędnych do efektywnego wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 

Kurs skierowany jest do nauczycieli akademickich SGH (asystent, adiunkt) o stażu poniżej 3 lat. 

Zajęcia w wymiarze 45 godzin dydaktycznych trwają semestr, prowadzone będą w 7 blokach tematycznych i obejmują takie zagadnienia jak dydaktyka dla nauczycieli, sztuka komunikacji, organizacja procesu dydaktycznego w SGH oraz zagadnienia dotyczące równości i różnorodności we współczesnym świecie.


 

 Program kursu

 
1. Dydaktyka dla nauczycieli akademickich (25h)
 1. składowe, projektowanie i ocena procesu dydaktycznego; 
 2. projektowanie materiałów dydaktycznych; 
 3. diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia (testy, egzaminy ustne i pisemne, portfolio, prezentacje, samoocena i ocena wzajemna studentów, ocena indywidualna i grupowa, ocenianie kształtujące) 
 4. procesy nauczania/uczenia się, ich rodzaje, funkcje i przebieg 
 5. specyfika edukacji dorosłych; 
 6. zasady metodyczne przygotowania prac dyplomowych oraz ich recenzowania; 
 7. nowoczesne formy i aktywizujące metody kształcenia, w tym technologie informacyjne. 

2. Sztuka komunikacji (10h)
 1. emisja głosu; 
 2. głos jako element budowania wizerunku; 
 3. sposoby wzmocnienia i budowania wytrzymałości głosu; 
 4. zasady komunikacji – werbalne i niewerbalne; 
 5. technika wystąpień publicznych i radzenia sobie z emocjami. 

3. Organizacja procesu dydaktycznego w SGH (6h)
 1. Regulamin studiów w SGH; 
 2. jakość kształcenia w SGH: 
  1. wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, 
  2. kryteria oceny jakości przez Polską Komisję Akredytacyjną, 
  3. system antyplagiatowy w SGH.
4. Równość i różnorodność we współczesnym świecie (moduł e-learningowy) (4h)
 

 Wykładowcy

 

W semestrze letnim 2017/2018 zajęcia prowadzą:

 • prof. Ewa Chmielecka, prof. SGH (KES)
 • dr Lidia Jabłonowska (SGH, KNoP)
 • dr Aleksandra Jasińska (UW, Wydział Pedagogiczny
 • dr Jacek Lewicki (SGH, ORSE) BIOGRAM
 • dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH  (KGŚ) 
 • dr Katarzyna Mikołajczyk (SGH, COE) 
 • Krzysztof Strużycki INFO​
 • dr Renata Wojciechowska (SGH, KZiF)  
 

 Harmonogram zajęć

 
Zajęcia trwają od końca marca do czerwca br.


DATA H SALA PRZEDMIOT
27.03 wtorek
16.15 -18.50
3 116A Ramy procesu dydaktycznego w SGH. cz. 1 – dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH
27.03 wtorek
19.00-20.40
2 116A Metodyka przygotowania się do zajęć dydaktycznych - dr Lidia Jabłonowska
6.04 piątek
16.15-17.55
2 152G Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych cz. 1 - dr Katarzyna Mikołajczyk
6.04 piątek
18.05-20.40
3 152G Ramy procesu dydaktycznego w SGH cz. 2 - dr Jacek Lewicki
10.04 wtorek
17.10-20.40
4 s. Kolumnowa bud. G Głos – Język – Ciało cz. 1 - Krzysztof Strużycki
17.04 wtorek
17.10-20.40
4 s. Kolumnowa bud. G Głos – Język – Ciało cz. 2 - Krzysztof Strużycki
24.04 wtorek
16.15-18.50
3 151G Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych cz. 2 - dr Katarzyna Mikołajczyk
24.04 wtorek
19.00-20.40
2 s. Kolumnowa bud. G Głos – Język – Ciało cz. 3 - Krzysztof Strużycki
7-18.05 4 on-line Równość i różnorodność we współczesnym świecie – wpływ na proces dydaktyczny (moduł e-learningowy) – dr hab. Ewa Lisowska, prof. SGH
11.05 piątek
17.10-20.40
4 151G Praca z seminarzystami - dr Renata Wojciechowska
18.05 piątek
16.15-20.40
5 3e bud. C Wirtualne środowisko nauczania i nowoczesne technologie w dydaktyce - dr Katarzyna Mikołajczyk
22.05 wtorek
16.15-18.50
3 116A Etyka nauczyciela akademickiego i dobre obyczaje w dydaktyce - dr hab. Ewa Chmielecka, prof. SGH
29.05 wtorek
17.10-19.45
3 116A Kontrola postępów i walidacja efektów kształcenia cz. 1 - dr Aleksandra Jasińska
5.06 wtorek 17.10-19.45 3 116A Kontrola postępów i walidacja efektów kształcenia cz. 2 - dr Aleksandra Jasińska
 
 
 

 Zapisy na kurs

 
​​​Zapisy były przyjmowane
w dn. 6-16 marca 2018 r.

O zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wielkość grupy: 14 osób.
 

 Kontakt

 
​Kierownik kursu:
Katarzyna Matuszczak
 

 Rada Programowa

 
- prof. dr hab. Anna Karmańska – Przewodnicząca Rady  
- dr hab. Aldona Podolska-Meducka 
- dr Lidia Danik 
- dr Lidia Jabłonowska 
- dr Krystyna Polańska 
- dr Renata Wojciechowska