Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kursy dla pracowników SGH

 

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE

W ramach kursów wewnętrznych adresowanych do pracowników SGH Centrum Otwartej Edukacji oferuje kursy językowe oraz seminaria i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe.

Kursy językowe
Realizowane są kursy z j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. hiszpańskiego oraz j. włoskiego obejmujące różne poziomy zaawansowania (początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany), prowadzone przez lektorów SGH. Są one bezpłatne, pracownicy pokrywają jedynie koszt nabycia podręcznika. Rekrutacja na semestr zimowy odbywa się zazwyczaj w październiku, a na semestr letni w lutym każdego roku; informacje o zapisach ogłaszane są na stronie Centrum (zobacz więcej informacji).

Seminaria i szkolenia
W ramach szkoleń wewnętrznych Centrum organizuje również seminaria tematyczne, adresowane do określonych grup pracowników SGH.

Przykładowe zrealizowane seminaria:

 • POL-on oraz zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych - 16 stycznia 2017 r.
 • Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych - 28 listopada 2016 r.
 • Świadoma kadra... - 7 i 8 listopada 2016 r.
 • Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016 z pakietem aktów wykonawczych - 28 wrzesnia 2016 r.
 • Efektywna praca zespołowa w oparciu o rozwój indywidualnych umiejetności z zakresu komunikacji - 22-23 czerwca 2016 r.
 • Reagowanie w sytuacji zagrożenia terrorystycznego - 12 maja 2016 r.
 • Przygotowanie i realizacja projektów finansowanych z Narodowego Centrum Nauki - 4 i 5 kwietnia 2016 r.
 • Dokumentacja przebiegu studiów​ - 31 marca - 1 kwietnia 2016 r.
 • Umowy cywilnoprawne - 11 marca 2016 r.
 • Doskonalenie warsztatu nauczyciela w zakresie efektywności przekazu dydaktycznego - ​warsztat dla wykładowców - 9 marca - 11 maja 2016 r.
 • Agile PM Foundation - 25-26 lutego 2016 r.

 


DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW I SZKOLEŃ ZEWNĘTRZNYCH

Pracownicy SGH mogą ubiegać się o pomoc Uczelni w przypadku podnoszenia kwalifikacji poprzez kształcenie
 • w formach szkolnych (szkoły ponadpodstawowe, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia doktoranckie)
 • i pozaszkolnych (szkolenia, kursy, seminaria), w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym w tym samokształcenia kierowanego.

Z pomocy Uczelni może skorzystać pracownik, który podejmuje kształcenie w zakresie odpowiadającym wymaganiom aktualnego stanowiska pracy. Pomoc Uczelni obejmuje pokrycie w całości lub części kosztów związanych z kształceniem poza Uczelnią albo zwolnienie w całości lub części z opłat za kształcenie w Uczelni.

Więcej informacji odnośnie możliwości dofinansowania szkoleń, studiów I i II stopnia, a także studiów podyplomowych realizowanych przez instytucje zewnętrzne znajdziesz tutajWnioski w imieniu zainteresowanego składa Kierownik Jednostki za pomocą systemu Workflow.

Pracownicy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji w SGH składają wniosek do COE w formie papierowej zgodnie z obowiązującym wzorem (do pobrania tutaj).