Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Konkurs Żagle Biznesu : Żagle Biznesu – Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 ​Konkurs „Żagle Biznesu SGH”

 
 
Zagle_Biznesu_SGH_logotyp_FB_Obszar roboczy 1.png
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Żagle Biznesu SGH”.
 
Konkurs jest kierowany do przedsiębiorstw wywodzących się ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  
 
Celem konkursu jest nagrodzenie przedsiębiorstw, które osiągają sukcesy gospodarcze oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk kreowanych przez przedsiębiorstwa wywodzące się z SGH. 
Nagrodzone przedsiębiorstwa otrzymają statuetki Żagli Biznesu SGH podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 3 października 2018.

Kategorią wiodącą edycji 2018 są "Inteligentne organizacje". 

Szukamy przedsiębiorstw wywodzących się z SGH, które mogą być inspiracją dla innych w zakresie tworzenia i wykorzystywania dobrych praktyk związanych z ideą inteligentnych organizacji. W szczególności jako cechy inteligentnych organizacji przyjmuje się:
 • zdolność do generowania, kodyfikacji, przechowywania i transferu wiedzy;
 • aktywne pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, w tym wchodzenie w związki kooperacyjne;
 • zdolność do adaptacji i łatwość aplikacji nowej wiedzy (innowacji);
 • zatrudnianie wysokiej klasy specjalistów, tzw. pracowników wiedzy i wykorzystywanie ich talentów; 
 • umiejętność uczenia się na poziomie indywidualnym i grupowym;
 • kreowanie wartości kapitału intelektualnego znacznie przewyższającego wartość kapitał materialnego;
 • wytwarzanie produktów/usług bogatych w wiedzę, generujących wysoką wartość dodaną;
 • posiadanie strategii informacyjnej lub włączenie do strategii przedsiębiorstwa problematyki informacyjnej;
 • posiadanie wewnętrznych regulacji prawnych dot. zarządzania kapitałem ludzkim (plan rozwoju kadr, zasady awansu, oceny okresowe);
 • stosowanie nowoczesnych metod i narzędzi w zarządzaniu przedsiębiorstwem (np. Business Intelligence, TQM, zrównoważona karta wyników, systemy jakości ISO, system HACCP);
 • tworzenie stałych sformalizowanych związków z innymi uczestnikami rynku (konkurentami, kooperantami, odbiorcami, klientami) lub instytucjami otoczenia biznesu;
 • wykorzystywanie systemów zarządzania wiedzą w organizacji;
 • a także inne praktyki świadczące o tym, że przedsiębiorstwo w sposób celowy zarządza procesem tworzenia i pozyskiwania wiedzy w celu uzyskiwania przewagi konkurencyjnej.
Zgłosić przedsiębiorstwo mogą:
 • przedstawiciele przedsiębiorstwa, które spełnia warunki konkursu (FORMULARZ ZGŁOSZENIA)
 • członkowie społeczności SGH, którzy znają przedsiębiorstwo zasługujące na wyróżnienie (FORMULARZ NOMINACJI)
Organizatorzy konkursu skontaktują się z przedstawicielami zgłoszonych i nominowanych przedsiębiorstw w celu umówienia wywiadu pogłębionego, w którym zebrane zostaną informacje o dobrych praktykach. 
Zgłoszenia i nominacje przyjmujemy za pomocą interaktywnych formularzy (zgłoszenie lub nominacja) lub na adres zaglebiznesu@sgh.waw.pl​ do 15 czerwca 2018 r. 
 
Organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Udział w konkursie jest bezpłatny.
Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa;
Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl;
Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu; 
Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
Dane przechowywane będą do czasu zakończenia procedury konkursowej; 
Osoba powierzająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 
Osoba powierzająca dane ma prawo do wniesienia skargi do organiu nadzorczego; 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.​​
​​
 
 
 

 Zgłoś przedsiębiorstwo

 
​​Jeśli jesteś przedstawicielem przedsiębiorstwa, które zasługuje na nagrodę w konkursie Żagle Biznesu SGH, wypełnij poniższy krótki

 

 Nominuj przedsiębiorstwo

 
​​Jeśli znasz przedsiębiorstwo, które zasługuje na nagrodę w konkursie Żagle Biznesu SGH, wypełnij poniższy krótki