Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Kontakt

 

Elżbieta FONBERG-STOKŁUSKA

Dyrektor CPM
email: estokl[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 40
pok. 11 (wejście przez pok. 13)

 • Koordynator Programu Erasmus+ (KA1 – Projekty mobilnościowe)

Grzegorz M. AUGUSTYNIAK

Z-ca dyrektora CPM
Kierownik Programu CEMS w SGH
email: august[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 42
pok. 12 (wejście przez pok. 13)

Zajmuje się:

 • koordynacją pracami sekcji organizacji wymian studenckich
 • koordynacją prac programu CEMS w SGH
 • opieką na CEMS Club Warszawa
 • redakcją stron internetowych CPM
 • regulaminami rekrutacji do programów wymiany
 • rozliczaniem wyjazdów studentów SGH (transfer ocen)
Godziny przyjęć G. Augustyniaka dla studentów:
 • poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00.
W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 

 Sekcja Organizacji i Rozwoju Programów Studenckich

 

Studenci wyjeżdżający

Agata KOWALIK

email: outgoing[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 44
pok. 17

Zajmuje się:

 • obsługą studentów SGH wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+, FSS, CEMS z dofinansowaniem programu Erasmus+ oraz w ramach umów rządowych (BUWiWM)
 • obsługą studentów wyjeżdżających na praktyki programu Erasmus+

Godziny przyjęć dla studentów:

 • poniedziałki, wtorki, czwartki: 9.30 – 13.00
 • środy: 12.30 - 14.30  W piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).

 

Nadiya SKYBA

email: bilateral[at]sgh.waw.pl
+48 22 564 97 60
pok. 17

Zajmuje się:

 • obsługą studentów programu PIM, umów bilateralnych, freemover, europejskich programów edukacyjnych oraz CEMS bez dofinansowania z programu Erasmus+

 Godziny przyjęć dla studentów:

 • poniedziałki, wtorki, czwartki: 9.30 – 13.00
 • środy: 12.30 - 14.30
W piątki i w pozostałe dni poza godzinami dyżuru studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).
 
W poniedzialek, 20 listopada 2017r., konsultacje Nadii Skyby są odwołane.

 

Agata AUGUSTYNIAK – urlop macierzyński 

Studenci przyjeżdżający

Marta SENT-PAWŁOWSKA
 
Monika KOMOREK
 
email: incoming[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 43
 
pok. 6
 
Zajmują się:
 • obsługą studentów zagranicznych z programów wymiany, projektów europejskich i freemover'ów
 • współpracą z organizacjami studenckimi SGH
 • organizacją projektów orientacyjnych dla studentów przyjeżdżających
 • koordynacją programu "Buddies"
 • opracowaniem materiałów informacyjnych dla studentów zagranicznych
Godziny przyjęć dla studentów:
 • poniedziałki, wtorki i czwartki: 9.00 – 13.00;
 • środy: 13.30 – 15.30.
W piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się.
 
 

 Obsługa pracowników uczelni oraz doktorantów z zagranicy

 

Iwona KSIĄŻEK

email: iksiaze[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 48
pok. 14

Zajmuje się:

 • obsługą i organizacją wyjazdów zagranicznych pracowników SGH

 Przerwa w godzinach przyjęć: 12.00 - 13.00

 

Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl
Tel.+48 22 564 92 17
pok. 14

Zajmuje się:

 • obsługą i organizacją wyjazdów zagranicznych pracowników SGH
 • obsługą doktorantów i stażystów obcokrajowców
 • organizacją pobytu wykładowców zagranicznych w SGH
 • organizacją wyjazdów pracowników SGH w celach dydaktycznych i szkoleniowych w ramach programu Erasmus+
 • obsługą seminariów, konferencji i spotkań z gośćmi zagranicznymi 

Przerwa w godzinach przyjęć: 12.00 - 13.00

 

 Pełnomocnik Rektora ds. Programów Podwójnego Dyplomu

 

Dr Izabela BERGEL

email: iberge[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 87 19
pok. 7

Zajmuje się:

 • inicjowaniem umów programów podwójnego i wspólnego dyplomu w SGH
 • koordynacją istniejących programów podwójnego i wspólnego dyplomu w SGH

Godziny przyjęć dla studentów: 

 • wtorki 12.00 - 14.00
 

 Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

 

​​Galina WANDEL

email: gwandel[at]sgh.waw.pl

Tel. +48 22 564 93 86

pok. 16

Zajmuje się:

 • obsługą administracyjną i organizacyjną Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego 
 • organizacją niemieckojęzycznej szkoły letniej "Sommerschule" odbywającej się każdego lata w SGH
 • sprawami bytowymi studentów-obcokrajowców studiujących na studiach stacjonarnych w języku angielskim
Godziny przyjęć dla studentów:
 • poniedziałki-czwartki: 9.30 – 13.00

Anna BIELIG – zwolnienie

 

 Program CIEE

 

Małgorzata NOWICKA

email: mnowick1[at]sgh.waw.pl
+48 22 564 98 45
pok. 6

Zajmuje się:

 • obsługą studentów programu CIEE
 • współpracą przy programach wymiany studenckiej (studenci zagraniczni)
 • Erasmus Mundus – SAT
 

 Umowy i projekty

 
Małgorzata CHROMY
 
email: mchromy[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 98 41
pok. 7
 
Zajmuje się:
 • koordynacją programu Erasmus+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w CPM
 • zarządzaniem i monitorowaniem realizacji umów w ramach programu Erasmus+ oraz Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego
 • koordynacją programów podwójnego dyplomu od strony organizacyjnej
 • administracją procesem rekrutacji na programy wymiany
 • redakcją stron internetowych CPM oraz Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie współpracy międzynarodowej SGH
 • pełni rolę opiekuna Erasmus Student Network w SGH
 • koordynacją programu SHARE
Godziny przyjęć dla studentów:
 • poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00.
W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu potwierdzenia).

 

Marta FERENC

email: mferenc[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 87 21
pok. 7

Zajmuje się:

 • koordynacją projektów Erasmus+ KA107
 • zarządzaniem i monitorowaniem realizacji umów bilateralnych
 • organizacją przyjazdów wykładowców i pracowników z zagranicy

Godziny przyjęć dla studentów:

 • poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00.
W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu potwierdzenia).


Aneta SZYDŁOWSKA

email: aszydlo[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 92 13
pok. 13

Zajmuje się:

           • koordynacją współpracy z partnerami korporacyjnymi CEMS

           • przygotowaniem materiałów informacyjnych CEMS i na potrzeby CPM

           • koordynacją współpracy z organizacjami międzynarodowymi, do których należy SGH


Godziny przyjęć dla studentów: 

           • poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00.

W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu potwierdzenia).

 
 
 

 Dane adresowe

 

Centrum Programów Międzynarodowych

budynek A
ul. Rakowiecka 24
pokoje 6-17

Prosimy o kontakt z konkretnym pracownikiem – Patrz numery telefonów po lewej stronie)

Adres do korespondencji:

Centrum Programów Międzynarowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

 

 Administracja i Recepcja Działu

 
​Małgorzata GUT-MOSTOWY

email: gutmosto[at]sgh.waw.pl
Tel. +48 22 564 97 61
pok. 13

Zajmuje się:

 • prowadzeniem spraw finansowych DPM
 • gromadzeniem danych do sprawozdań i raportów
 • przygotowywaniem przelewów i wypłat środków stypendialnych studentów
 • współpraca przy przygotowaniu wniosków programu Erasmus+ oraz raportów przejściowych i końcowych