Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Programy podwójnego dyplomu : Programy podwójnego dyplomu – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Programy podwójnego dyplomu (PPD)

 

Programy podwójnego dyplomu są inicjatywami pozwalającymi studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH od kilku lat prowadzi kilka programów podwójnego dyplomu. 

Programy podwójnego dyplomu na studiach I i II stopnia (ze względów informacyjnych strony PPD prowadzone są tylko w języku angielskim) oferowane są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych w ramach niżej wymienionych kierunków: 

 

​Uczelnia partnerska / Kraj ​ ​Rok w uczelni partnerskiej ​ ​Kierunek​ ​w SGH* Nabór 2018
International Economics [EN]​
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [PL]
​Zarządzanie
[PL]
Finanse i Rachunkowość
[PL]​
International
Business
[EN]
Global Business, Finance and Governance [EN + PL]​
Licencjackie Programy Podwójnego Dyplomu
Kyungpook National University, Korea Płd. ​3 ​X X​ ogłoszenie ​naboru aplikacji:  październik – listopad 2018
Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu
​University of Economics, Prague, Czechy
2 ​X Nabór aplikacji na 2018 zakończony
Toulouse Business School​, Francja 2 ​X ​X ​​Nabór aplikacji na 2018 zakończony
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Niemcy 2 ​X ​​​Nabór aplikacji na 2018 zakończony
European University Viadrina, Niemcy 2 ​X X​ X​ ​​​​Nabór aplikacji na 2018 zakończony
​​Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy 1 ​X ​X Nabór aplikacji na 2018 zakończony
University of Duisburg-Essen, Niemcy ​1
​X Nabór aplikacji na 2018 zakończony
Technische Universität Berlin, Niemcy 1 ​X Nabór aplikacji na 2018 zakończony
Nova School of Business and Economics​, Portugalia 2 ​X
​​​​Nabór aplikacji na 2018 zakończony
ZHAW School of Management and Law, Szwajcaria 2 ​X ​​​Nabór aplikacji na 2018 zakończony
Universita degli Studi di Firenze, Włochy 2 ​X Nabór aplikacji na 2018 zakończony
 
* [PL] i [EN] określają w jakim języku jest oferowany kierunek, na którym jest dostępny dany program podwójnego dyplomu. Natomiast język PPD jest określony umową dot. programu, z reguły jest to język angielski, niemiecki lub francuski.
 
 

SGH jest również partnerem programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree), które dają możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu uczelni uczestniczących w obu programach:

Obecnie trwają prace nad podpisaniem szeregu dalszych i atrakcyjnych umów z wybranymi uczelniami europejskimi i spoza kontynentu, które umożliwią studentom SGH w ramach jednego toku studiów uzyskać dyplomy ukończenia studiów wyższych SGH i uczelni partnerskiej. Informacje dot. uruchomionych programów oraz zasad rekrutacji będą umieszczane na tej stronie.

 

 Prezentacje i materiały informacyjne

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dn. 12.04.2018

Tabela przeliczników certyfikatów językowych na skalę CEF brana pod uwagę w trakcie kwalifikacji do PPD. Informujemy, że: 

  • minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego wymaganego przez MPPD to B2, chyba, że dany program wymaga wyższego poziomu (informacje na stronie danego programu) 

  • w przypadku, gdy w MPPD obowiązują konkretne wymogi dot. kwalifikacji językowych (poziom oraz konkretne certyfikaty) powyższa lista nie jest brana pod uwagę, a kandydat jest zobowiązany dostarczyć wraz z aplikacją wymagane potwierdzenia (aktualne wymagania dot. języków umieszczone są na stronie danego programu) 

  • jako dokumenty poświadczające znajomość języka obcego w kwalifikacjach do PPD nie są uznawane certyfikaty ukończenia lektoratów w CNJO; nie jest uznawana również matura dwujęzyczna lub rozszerzona 

  • testy kompetencyjne CNJO [dla kwalifikacji w 2018 r]: 

    • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w uczelni partnerskiej (TUB, MSM) – uznawane są testy od edycji jesiennej 2016 r.  

    • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w SGH (NOVA, EUV, TBS, EBS, VSE) – uznawane są testy od sesji wiosennej 2017 r.

 
 
 

 Linki i aktualności PPD

 


12 kwietnia 2018 – Double Degree Day: prezentacje ze spotkania informacyjne dot. programów podwójnego dyplomu i kwalifikacji w r. a. 2018/2019 

Raporty studentów MPPD z wyjazdów do uczelni partnerskich [raporty dostępne tylko w j. polskim]. Można również zapoznać się z raportami studentów realizujących programy wymiany w uczelniach, z którymi SGH ma również program podwójnego dyplomu

 

 Dokumenty regulujące realizację PPD

 

 

Uchwała nr 270 Senatu SGH z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie Zasad ogólnych tworzenia magisterskich programów podwójnego

dyplomu (MPPD) w SGH

 

Zasady realizacji MPPD określone są Zarządzeniem Rektora nr 17 z dn. 18.04.2013:

 

 Kontakt

 
 
Centrum Programów Międzynarodowych:

​Pełnomocnik Rektora ds. Programów Podwójnego Dyplomu: ​

dr Izabela BERGEL

pok. 7 bud. A,

tel. +48 22 564 87 19 (tylko w godzinach konsultacji)

Godziny konsultacji:
wtorki: 12.00 – 14.00

 

​Sprawy administracyjne PPD:

mgr Małgorzata CHROMY

Tel. +48 22 564 98 41

pok. 7

Godziny przyjęć M. Chromy: 
poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00

 

W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu potwierdzenia).

Urlop: 13-26.08.2018; nieobecność służbowa: 10-14.09.2018

Dziekanat Studium Magisterskiego:

​Prodziekan

dr Adam KARBOWSKI

​Obsługa administracyjna w DSM ​

mgr Monika ROSIŃSKA

bud. G, pokój 56

Strona DSM

 

 PPD w mediach