Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Programy podwójnego dyplomu : Programy podwójnego dyplomu – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Programy podwójnego dyplomu (PPD)

 

Programy podwójnego dyplomu są inicjatywami pozwalającymi studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH od kilku lat prowadzi kilka programów podwójnego dyplomu. 

Programy podwójnego dyplomu na studiach I i II stopnia (ze względów informacyjnych strony PPD prowadzone są tylko w języku angielskim) oferowane są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych w ramach niżej wymienionych kierunków: 

 

​Uczelnia partnerska / Kraj ​ ​Rok w uczelni partnerskiej ​ ​Kierunek​ ​w SGH* Nabór 2019
International Economics [EN]​
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [PL]
​Zarządzanie
[PL]
Finanse i Rachunkowość
[PL]​
International
Business
[EN]
Global Business, Finance and Governance [EN + PL]​
Licencjackie Programy Podwójnego Dyplomu
Kyungpook National University, Korea Płd. ​3 ​X X​ 16 września 2019
Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu
​University of Economics, Prague, Czechy
2 ​X 16 września 2019
​EDHEC Business School, Francja 2​ ​X ​X ​X 16 września 2019
Toulouse Business School​, Francja 2 ​X ​X ​​16 września 2019
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Niemcy 2 ​X ​​​16 września 2019
European University Viadrina, Niemcy 2 ​X X​ X​ ​​​​16 września 2019
​​Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy 1 ​X ​X

nabór na 2019-2020 zakończony

University of Duisburg-Essen, Niemcy ​1
​X

nabór na 2019-2020 zakończony

Technische Universität Berlin, Niemcy 1 ​X

nabór na 2019-2020 zakończony

Nova School of Business and Economics​, Portugalia 2 ​X
​​​​16 września 2019
ZHAW School of Management and Law, Szwajcaria 2 ​X 16 września 2019
Universita degli Studi di Firenze, Włochy 2 ​X 16 września 2019
 
* [PL] i [EN] określają w jakim języku jest oferowany kierunek, na którym jest dostępny dany program podwójnego dyplomu. Natomiast język PPD jest określony umową dot. programu, z reguły jest to język angielski, niemiecki lub francuski.
 
 

SGH jest również partnerem programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree), które dają możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu uczelni uczestniczących w obu programach:

Obecnie trwają prace nad podpisaniem szeregu dalszych i atrakcyjnych umów z wybranymi uczelniami europejskimi i spoza kontynentu, które umożliwią studentom SGH w ramach jednego toku studiów uzyskać dyplomy ukończenia studiów wyższych SGH i uczelni partnerskiej. Informacje dot. uruchomionych programów oraz zasad rekrutacji będą umieszczane na tej stronie.

 

 Prezentacje i materiały informacyjne

 

Prezentacje z Dnia Programów Podwójnego Dyplomu 2019

Tabela przeliczników certyfikatów językowych na skalę CEF brana pod uwagę w trakcie kwalifikacji do PPD. Informujemy, że: 

 • minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego wymaganego przez MPPD to B2, chyba, że dany program wymaga wyższego poziomu (informacje na stronie danego programu) 

 • w przypadku, gdy w MPPD obowiązują konkretne wymogi dot. kwalifikacji językowych (poziom oraz konkretne certyfikaty) powyższa lista nie jest brana pod uwagę, a kandydat jest zobowiązany dostarczyć wraz z aplikacją wymagane potwierdzenia (aktualne wymagania dot. języków umieszczone są na stronie danego programu) 

 • jako dokumenty poświadczające znajomość języka obcego w kwalifikacjach do PPD nie są uznawane certyfikaty ukończenia lektoratów w CNJO; nie jest uznawana również matura dwujęzyczna lub rozszerzona 

 • testy kompetencyjne CNJO [dla kwalifikacji w 2019 r.]: 

  • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w uczelni partnerskiej (TUB, MSM) – uznawane są testy od edycji jesiennej 2017 r.  

  • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w SGH (NOVA, EUV, TBS, EBS, VSE) – uznawane są testy od sesji jesiennej 2017 r.

 
 
 

 Linki i aktualności PPD

 

Kwalifikacje dla kohorty 2019-2021:

16 września 2019 – deadline na składanie aplikacji do programów: 

 • ​Kyungpook National University (Korea Płd.)

 • ​University of Economics, Prague (Czechy)

 • ​EDHEC Business School (Francja)

 • ​Toulouse Business School​ (Francja)

 • ​​EBS Universität für Wirtschaft und Recht (Niemcy)

 • ​European University Viadrina (Niemcy)

 • Nova School of Business and Economics (Portugalia)

 • ​ZHAW School of Management and Law (Szwajcaria)

 • Universita degli Studi di Firenze (Włochy)


Aplikacje (wydrukowane dwustronnie) należy przesłać pocztą poleconą na adres:

Małgorzata Chromy
Centrum Programów Międzynarodowych
Szkoła Główna Handlowa
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Informujemy, że nie przyjmujemy oryginałów certyfikatów.

Istnieje również możliwość osobistego złożenia dokumentów we wrześniu (2, 3, 5, 9, 10, 12 & 16). Godziny przyjęć odbywać się będą w godz. 11.00 – 13.00 w pok. Godziny przyjęć odbywać się będą w godz. od 11.00 do 13.00 w pok. 7, bud. A (ul. Rakowiecka 24)Copy of Double Degree Day(1).png

 

Raporty studentów MPPD z wyjazdów do uczelni partnerskich [raporty dostępne tylko w j. polskim]. Można również zapoznać się z raportami studentów realizujących programy wymiany w uczelniach, z którymi SGH ma również program podwójnego dyplomu

 

 Dokumenty regulujące realizację PPD

 

Uchwała nr 270 Senatu SGH z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie Zasad ogólnych tworzenia magisterskich programów podwójnego dyplomu (MPPD) w SGH:

Zasady realizacji MPPD określone są Zarządzeniem Rektora nr 17 z dn. 18.04.2013:

 

 Kontakt

 
 
Centrum Programów Międzynarodowych:

​Koordynator Akademicki Programów Podwójnego Dyplomu:

dr Izabela BERGEL

pok. 7 bud. A,

Godziny konsultacji:
wtorki: 12.00 – 14.00

​Sprawy administracyjne PPD:

mgr Marta FERENC-SOCHACZYŃSKA

pok. 7

Godziny przyjęć: 
poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00

​Czasowe zastępstwo za M. Ferenc-Sochaczyńską

mgr Małgorzata CHROMY, Z-ca Dyrektor CPM
Dziekanat Studium Magisterskiego:

​Prodziekan

​Dr Piotr MASZCZYK

​Obsługa administracyjna w DSM ​

mgr Monika ROSIŃSKA

bud. G, pokój 56

Strona DSM

 

 PPD w mediach