Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Programy podwójnego dyplomu : Programy podwójnego dyplomu – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Programy podwójnego dyplomu (PPD)

 

Programy podwójnego dyplomu są inicjatywami pozwalającymi studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH od kilku lat prowadzi kilka programów podwójnego dyplomu. 

Programy podwójnego dyplomu na studiach I i II stopnia (ze względów informacyjnych strony PPD prowadzone są tylko w języku angielskim) oferowane są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych w ramach niżej wymienionych kierunków: 

 

Uczelnia partnerska / Kraj Rok w uczelni partnerskiej Kierunek w SGH* Nabór 2019
International Economics [EN]
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze [PL]
Zarządzanie
[PL]
[+EN na licencjacie]

Finanse i Rachunkowość
[PL]
International
Business
[EN]
Global Business, Finance and Governance [EN + PL]
Licencjackie Programy Podwójnego Dyplomu
Kyungpook National University, Korea Płd. 3 X X nabór na 2019-2020 zakończony
Peking University, Guanghua School of Management (China) 3
+ dodatkowy 4 w Chinach
X X X 15 października 2019
Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu
University of Economics, Prague, Czechy
2 X nabór na 2019-2020 zakończony
EDHEC Business School, Francja 2 X X X nabór na 2019-2020 zakończony
Toulouse Business School , Francja 2 X X ​​nabór na 2019-2020 zakończony
EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Niemcy 2 X ​​​nabór na 2019-2020 zakończony
European University Viadrina, Niemcy 2 X X X nabór na 2019-2020 zakończony
​​Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy 1 X X

nabór na 2019-2020 zakończony

University of Duisburg-Essen, Niemcy 1
X

nabór na 2019-2020 zakończony

Technische Universität Berlin, Niemcy 1 X

nabór na 2019-2020 zakończony

Nova School of Business and Economics , Portugalia 2 X
nabór na 2019-2020 zakończony
ZHAW School of Management and Law, Szwajcaria 2 X nabór na 2019-2020 zakończony
Universita degli Studi di Firenze, Włochy 2 X nabór na 2019-2020 zakończony
 
* [PL] i [EN] określają w jakim języku jest oferowany kierunek, na którym jest dostępny dany program podwójnego dyplomu. Natomiast język PPD jest określony umową dot. programu, z reguły jest to język angielski, niemiecki lub francuski.
 
 

SGH jest również partnerem programów wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus (Erasmus Mundus Joint Master Degree), które dają możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu uczelni uczestniczących w obu programach:

Obecnie trwają prace nad podpisaniem szeregu dalszych i atrakcyjnych umów z wybranymi uczelniami europejskimi i spoza kontynentu, które umożliwią studentom SGH w ramach jednego toku studiów uzyskać dyplomy ukończenia studiów wyższych SGH i uczelni partnerskiej. Informacje dot. uruchomionych programów oraz zasad rekrutacji będą umieszczane na tej stronie.

 

 Prezentacje i materiały informacyjne

 

Prezentacje z Dnia Programów Podwójnego Dyplomu 2019

Tabela przeliczników certyfikatów językowych na skalę CEF brana pod uwagę w trakcie kwalifikacji do PPD. Informujemy, że: 

  • minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego wymaganego przez MPPD to B2, chyba, że dany program wymaga wyższego poziomu (informacje na stronie danego programu) 

  • w przypadku, gdy w MPPD obowiązują konkretne wymogi dot. kwalifikacji językowych (poziom oraz konkretne certyfikaty) powyższa lista nie jest brana pod uwagę, a kandydat jest zobowiązany dostarczyć wraz z aplikacją wymagane potwierdzenia (aktualne wymagania dot. języków umieszczone są na stronie danego programu) 

  • jako dokumenty poświadczające znajomość języka obcego w kwalifikacjach do PPD nie są uznawane certyfikaty ukończenia lektoratów w CNJO; nie jest uznawana również matura dwujęzyczna lub rozszerzona 

  • testy kompetencyjne CNJO [dla kwalifikacji w 2019 r.]: 

    • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w uczelni partnerskiej (TUB, MSM) – uznawane są testy od edycji jesiennej 2017 r.  

    • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w SGH (NOVA, EUV, TBS, EBS, VSE) – uznawane są testy od sesji jesiennej 2017 r.

 
 
 

 Linki i aktualności PPD

 

GSM_info meeting.jpg


Kwalifikacje dla kohorty 2019-2021:

15 października 2019 – deadline na składanie aplikacji do programów:

  • ​Peking University, Guanghua School of Management (Chiny) - dokładne informacje wkrótce

Copy of Double Degree Day(1).png 
 
 
 
 
 
 
 

Raporty studentów MPPD z wyjazdów do uczelni partnerskich [raporty dostępne tylko w j. polskim]. Można również zapoznać się z raportami studentów realizujących programy wymiany w uczelniach, z którymi SGH ma również program podwójnego dyplomu

 

 Dokumenty regulujące realizację PPD

 

Uchwała nr 270 Senatu SGH z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie Zasad ogólnych tworzenia magisterskich programów podwójnego dyplomu (MPPD) w SGH:

Zasady realizacji MPPD określone są Zarządzeniem Rektora nr 17 z dn. 18.04.2013:

 

 Kontakt

 
 
Centrum Programów Międzynarodowych:

​Koordynator Akademicki Programów Podwójnego Dyplomu:

dr Izabela BERGEL

pok. 7 bud. A,

Godziny konsultacji:
wtorki: 12.00 – 14.00

​Sprawy administracyjne PPD:

pok. 7

Godziny przyjęć: 
poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00

​Czasowe zastępstwo

mgr Małgorzata CHROMY, Z-ca Dyrektor CPM
Dziekanat Studium Magisterskiego:

​Prodziekan

​Dr Piotr MASZCZYK

​Obsługa administracyjna w DSM ​

mgr Monika ROSIŃSKA

bud. G, pokój 56

Strona DSM

 

 PPD w mediach