Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Programy podwójnego dyplomu (PPD)

 

Programy podwójnego dyplomu są inicjatywami pozwalającymi studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH od kilku lat prowadzi kilka programów podwójnego dyplomu:

Programy podwójnego dyplomu na studiach I i II stopnia (ze względów informacyjnych strony PPD prowadzone są tylko w języku angielskim) oferowane są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych w ramach niżej wymienionych kierunków:

​Uczelnia partnerska / Kraj ​ ​Rok w uczelni partnerskiej ​ ​Kierunek​ ​w SGH* Nabór 2017
International Economics [EN]​ ​Zarządzanie
[PL]
Finanse i Rachunkowość
[PL]​
International
Business
[EN]
Global Business, Finance and Governance [EN]​
Licencjackie Programy Podwójnego Dyplomu
​Kyungpook National University, Korea Płd. (w przygotowaniu) ​3
Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu
​University of Economics, Prague, Czechy
2 ​X Ogłoszenie w czerwcu 2017
Toulouse Business School​, Francja 2 ​X ​X ​​​Ogłoszenie w czerwcu 2017
​EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Niemcy 2 ​X ​​Ogłoszenie w czerwcu 2017
European University Viadrina, Niemcy 2 ​X X​ X​ ​​​Ogłoszenie w czerwcu 2017
​​Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy 1 ​X ​X Deadline – 15 maja 2017
​University of Duisburg-Essen, Niemcy ​1
​X Ogłoszenie na wiosnę 2017
Technische Universität Berlin, Niemcy 1 ​X Deadline – 16 maja 2017
University of Cologne, Niemcy ​X ​X nabór tymczasowo zawieszony
Nova School of Business and Economics​, Portugalia 2 ​X
​​​Ogłoszenie w czerwcu 2017
​ZHAW School of Management and Law, Szwajcaria 2 ​X ​​Ogłoszenie w czerwcu 2017
Universita degli Studi di Firenze, Włochy 2 ​X Ogłoszenie w czerwcu 2017
* [PL] i [EN] określają w jakim języku jest oferowany kierunek, na którym jest dostępny dany program podwójnego dyplomu. Natomiast język PPD jest określony umową dot. programu, z reguły jest to język angielski, niemiecki lub francuski.
 
SGH jest również partnerem:
które dają możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu uczelni uczestniczących w obu programach.
 
Obecnie trwają prace nad podpisaniem szeregu dalszych i atrakcyjnych umów z wybranymi uczelniami europejskimi i spoza kontynentu, które umożliwią studentom SGH w ramach jednego toku studiów uzyskać dyplomy ukończenia studiów wyższych SGH i uczelni partnerskiej. Informacje dot. uruchomionych programów oraz zasad rekrutacji będą umieszczane na tej stronie.
 

 Prezentacje i materiały informacyjne

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dn. 28.03.2017

Tabela przeliczników certyfikatów językowych na skalę CEF brana pod uwagę w trakcie kwalifikacji do PPD. Informujemy, że:

  • minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego wymaganego przez MPPD to B2, chyba, że dany program wymaga wyższego poziomu (informacje na stronie danego programu)

  • w przypadku, gdy w MPPD obowiązują konkretne wymogi dot. kwalifikacji językowych (poziom oraz konkretne certyfikaty) powyższa lista nie jest brana pod uwagę, a kandydat jest zobowiązany dostarczyć wraz z aplikacją wymagane potwierdzenia (aktualne wymagania dot. języków umieszczone są na stronie danego programu)

  • jako dokumenty poświadczające znajomość języka obcego w kwalifikacjach do PPD nie są uznawane certyfikaty ukończenia lektoratów w CNJO; nie jest uznawana również matura dwujęzyczna lub rozszerzona

  • testy kompetencyjne CNJO [dla kwalifikacji w 2017 r]:

    • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w uczelni partnerskiej (JGU, TUB, UoC, MSM) – uznawane są testy od edycji jesiennej 2015 r.

    • przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w SGH (NOVA, EUV, TBS, EBS, VSE) – uznawane są testy od sesji wiosennej 2016 r.

 
 
 

 Linki i aktualności PPD

 
Prezentacja ze spotkania informacyjnego w dn. 28.03.2017 (prezentacja EUV znajduje się na stronie programu)


Raporty studentów MPPD z wyjazdów do uczelni partnerskich [raporty dostępne tylko w j. polskim]. Można również zapoznać się z raportami studentów realizujących programy wymiany w uczelniach, z którymi SGH ma również program podwójnego dyplomu
 

 Dokumenty regulujące realizację PPD

 

Uchwała nr 270 Senatu SGH z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie Zasad ogólnych tworzenia magisterskich programów podwójnego
dyplomu (MPPD) w SGH

Zasady realizacji MPPD określone są Zarządzeniem Rektora nr 17 z dn. 18.04.2013:

 

 Kontakt

 
 

Centrum Programów Międzynarodowych:
​Pełnomocnik Rektora ds. Programów Podwójnego Dyplomu: ​ dr Izabela BERGEL
email: iberge[at]sgh.waw.pl

pok. 7 bud. A,

tel. +48 22 564 87 19 (tylko w godzinach konsultacji)

Godziny konsultacji:

wtorki: 12.00 – 14.00

​Sprawy administracyjne PPD: mgr Małgorzata CHROMY

email: mchromy[at]sgh.waw.pl

Tel. +48 22 564 98 41

pok. 7

Godziny przyjęć M. Chromy: 
poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00

W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu potwierdzenia)

Dziekanat Studium Magisterskiego:
​Prodziekan dr Adam KARBOWSKI
email: Adam.KARBOWSKI[at]sgh.waw.pl
​Obsługa administracyjna w DSM ​ mgr inż. Małgorzata JACUKOWICZ
email: malgorzata.jacukowicz[at]sgh.waw.pl
​bud. G, pokój 56, okienko 2
Strona DSM
 

 

 PPD w mediach