Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Programy podwójnego dyplomu : Programy podwójnego dyplomu – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Programy podwójnego dyplomu (PPD)

 

 

Programy podwójnego dyplomu są inicjatywami pozwalającymi studentom na uzyskanie dyplomów dwóch uczelni (SGH oraz uczelni partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów. SGH od kilku lat prowadzi kilka programów podwójnego dyplomu:  

Programy podwójnego dyplomu na studiach I i II stopnia (ze względów informacyjnych strony PPD prowadzone są tylko w języku angielskim) oferowane są wyłącznie dla studentów studiów stacjonarnych w ramach niżej wymienionych kierunków: 

​Uczelnia partnerska / Kraj ​ ​Rok w uczelni partnerskiej ​ ​Kierunek​ ​w SGH* Nabór 2017
International Economics [EN]​ ​Zarządzanie
[PL]
Finanse i Rachunkowość
[PL]​
International
Business
[EN]
Global Business, Finance and Governance [EN]​
Licencjackie Programy Podwójnego Dyplomu
​Kyungpook National University, Korea Płd. (w przygotowaniu) ​3
Magisterskie Programy Podwójnego Dyplomu
​University of Economics, Prague, Czechy
2 ​X Deadline – 16 października 2017
Toulouse Business School​, Francja 2 ​X ​X ​​Selekcja zakończona; deadline – 19 września 2017
​EBS Universität für Wirtschaft und Recht, Niemcy 2 ​X ​​Selekcja zakończona; deadline – 19 września 2017
European University Viadrina, Niemcy 2 ​X X​ X​ ​​​Selekcja zakończona; deadline – 19 września 2017
​​Johannes Gutenberg University Mainz, Niemcy 1 ​X ​X Selekcja zakończona; deadline – 15 maja 2017
​University of Duisburg-Essen, Niemcy ​1
​X Selekcja zakończona; deadline – 30 maja 2017
Technische Universität Berlin, Niemcy 1 ​X Selekcja zakończona; deadline – 16 maja 2017
University of Cologne, Niemcy ​X ​X nabór tymczasowo zawieszony
Nova School of Business and Economics​, Portugalia 2 ​X
​​​Selekcja zakończona; deadline – 19 września 2017
​ZHAW School of Management and Law, Szwajcaria 2 ​X ​​Deadline – 16 października 2017
Universita degli Studi di Firenze, Włochy 2 ​X Selekcja zakończona; deadline – 19 września 2017
 
 
* [PL] i [EN] określają w jakim języku jest oferowany kierunek, na którym jest dostępny dany program podwójnego dyplomu. Natomiast język PPD jest określony umową dot. programu, z reguły jest to język angielski, niemiecki lub francuski.
 

SGH jest również partnerem:

które dają możliwośc uzyskania wspólnego dyplomu uczelni uczestniczących w obu programach.

 
Obecnie trwają prace nad podpisaniem szeregu dalszych i atrakcyjnych umów z wybranymi uczelniami europejskimi i spoza kontynentu, które umożliwią studentom SGH w ramach jednego toku studiów uzyskać dyplomy ukończenia studiów wyższych SGH i uczelni partnerskiej. Informacje dot. uruchomionych programów oraz zasad rekrutacji będą umieszczane na tej stronie.
 
 

 Prezentacje i materiały informacyjne

 

Prezentacja ze spotkania informacyjnego z dn. 28.03.2017

Tabela przeliczników certyfikatów językowych na skalę CEF brana pod uwagę w trakcie kwalifikacji do PPD. Informujemy, że: 

  • minimalny wymagany poziom znajomości języka obcego wymaganego przez MPPD to B2, chyba, że dany program wymaga wyższego poziomu (informacje na stronie danego programu) 

  • w przypadku, gdy w MPPD obowiązują konkretne wymogi dot. kwalifikacji językowych (poziom oraz konkretne certyfikaty) powyższa lista nie jest brana pod uwagę, a kandydat jest zobowiązany dostarczyć wraz z aplikacją wymagane potwierdzenia (aktualne wymagania dot. języków umieszczone są na stronie danego programu) 

  • jako dokumenty poświadczające znajomość języka obcego w kwalifikacjach do PPD nie są uznawane certyfikaty ukończenia lektoratów w CNJO; nie jest uznawana również matura dwujęzyczna lub rozszerzona 

  • testy kompetencyjne CNJO [dla kwalifikacji w 2017 r]: 

    • w przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w uczelni partnerskiej (JGU, TUB, UoC, MSM) – uznawane są testy od edycji jesiennej 2015 r.  

    • przypadku kwalifikacji do programów rozpoczynających się od I roku w SGH (NOVA, EUV, TBS, EBS, VSE) – uznawane są testy od sesji wiosennej 2016 r.

 
 
 

 Linki i aktualności PPD

 

16 paździerika 2017 – deadline na aplikacje do MPPD z:

Informacje o wymaganiach w tym: językowych, akademickich oraz dot. aplikacji [formularz zgłoszeniowy itp]., zawarte są na stronach każdego z programów.
 
 
 
 
Raporty studentów MPPD z wyjazdów do uczelni partnerskich [raporty dostępne tylko w j. polskim]. Można również zapoznać się z raportami studentów realizujących programy wymiany w uczelniach, z którymi SGH ma również program podwójnego dyplomu
 

 Dokumenty regulujące realizację PPD

 

Uchwała nr 270 Senatu SGH z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie Zasad ogólnych tworzenia magisterskich programów podwójnego

dyplomu (MPPD) w SGH

Zasady realizacji MPPD określone są Zarządzeniem Rektora nr 17 z dn. 18.04.2013:

 

 Kontakt

 
 
Centrum Programów Międzynarodowych:
​Pełnomocnik Rektora ds. Programów Podwójnego Dyplomu: ​ dr Izabela BERGEL
email: iberge[at]sgh.waw.pl

pok. 7 bud. A,

tel. +48 22 564 87 19 (tylko w godzinach konsultacji)

Godziny konsultacji:

wtorki: 12.00 – 14.00

​Sprawy administracyjne PPD: mgr Małgorzata CHROMY

email: mchromy[at]sgh.waw.pl

Tel. +48 22 564 98 41

pok. 7

Godziny przyjęć M. Chromy: 
poniedziałki, wtorki i czwartki: 11.00 – 13.00

W środy i piątki oraz w godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem i uzyskaniu potwierdzenia)

Dziekanat Studium Magisterskiego:
​Prodziekan dr Adam KARBOWSKI
email: Adam.KARBOWSKI[at]sgh.waw.pl
​Obsługa administracyjna w DSM ​ mgr Monika ROSIŃSKA
email: monika.rosinska[at]sgh.waw.pl
​bud. G, pokój 56
Strona DSM
 

 

 

 

 

 PPD w mediach