Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Erasmus Mundus

 

​Realizowany w latach 2009-2013 program Erasmus Mundus II jest inicjatywą Parlamentu Europejskiego skupioną na dofinansowaniu programów współpracy i mobilności w dziedzinie szkolnictwa wyższego. Ma on na celu podniesienie jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz wspieranie dialogu i zrozumienia między ludźmi i kulturami poprzez współpracę z państwami trzecimi. Ponadto program Erasmus Mundus II przyczynia się do rozwoju zasobów ludzkich oraz możliwości współpracy międzynarodowej uczelni w krajach trzecich poprzez zwiększenie mobilności między Unią Europejską a tymi krajami.

W ramach 3 odrębnych akcji programu Erasmus Mundus II, przewiduje się:

  • dofinansowanie dla wspólnych studiów prowadzonych przez konsorcja uczelni; wspólne „studia Mundusowe" obejmują II i III stopień studiów (studia drugiego stopnia – prowadzące do uzyskania tytułu magistra; studia trzeciego stopnia – prowadzące do uzyskania stopnia naukowego doktora) – Akcja 1;
  • realizację projektów partnerskich wspierających mobilność pomiędzy uczelniami z krajów Unii Europejskiej i uczelniami ze zdefiniowanych obszarów geograficznych, tak zwanych krajów trzecich (kontynuacja inicjatywy znanej pod nazwą Erasmus Mundus External Cooperation Window) – Akcja 2;
  • dofinansowanie projektów mających na celu poprawę atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego – Akcja 3.

Program Erasmus Mundus II finansowany jest przez Komisję Europejską oraz wdrażany przez Agencję Wykonawczą EACEA.

Projekty Erasmus Mundus w SGH:

Akcja 2:

Akcja 3

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest również partnerem stowarzyszonym programu Erasmus Mundus „QEM - Models and Methods of Quantitative Economics”, projektu tworzonego przez: Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania), Universität Bielefeld (Niemcy), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris (Francja), Università Ca' Foscari Venezia (Włochy). Projekt, podobnie jak EMLE, jest obecnie realizowany w ramach Erasmus Mundus Joint Master Degrees,