Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Erasmus+

 

 

Od 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program edukacyjny Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w Europie.

Erasmus+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy niż kiedykolwiek. Poza programami „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”, w jego struktury wchodzą m.in.: Erasmus Mundus, Tempus, Jean Monnet oraz wsparcie dla inicjatyw sportowych.

W programie Erasmus+  sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały 3 kluczowe akcje. W ramach szkolnictwa wyższego w ramach tych 3 akcji realizowane będą następujące działania:

  • AKCJA 1: WYJAZDY W CELACH EDUKACYJNYCH
  • AKCJA 2: WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I DOBRYCH PRAKTYK
  • AKCJA 3: WSPARCIE DLA REFORM W OBSZARZE EDUKACJI – jest to akcja zarządzana centralnie przez Komisję Europejską. Wspiera osiąganie celów strategii Europa 2020, strategii „Edukacja i szkolenia 2020” (ET 2020) oraz strategii UE na rzecz młodzieży na lata 2010–2018. 
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków można znaleźć na europejskiej stronie programu Erasmus+.

Oprócz wymienionych wyżej trzech kluczowych akcji program dotyczy specyficznych działań w obszarze edukacji na poziomie wyższym pod nazwą Jean Monnet oraz w obszarze sportu. Działania te będą realizowane tylko na szczeblu ogólnoeuropejskim.


źródło: FRSE
 
 
 

 Erasmus+ w SGH

 

Erasmus Policy Statement

Kod uczelni: PL WARSZAW03

Nr karty ECHE: 43645-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE

Participant Identity Code (PIC): 998695705

 

 Dokumenty do pobrania

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE

Zaproszenie do składania wniosków w programie Erasmus+ 2017

Aktualne wersje przewodnika po programie Erasmus+:

* W przypadku sprzecznych znaczeń między wersjami językowymi, wersja angielska jest wersją obowiązującą.

Podstawa prawna programu Erasmus+ [EN]

Materiały promocyjne:

  1. Broszura prezentująca możliwości, jakie daje Erasmus+
  2. Erasmus+ – ulotka

Informacja o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych