Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Doktoranci

 

​Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich, podobnie jak studenci I i II poziomu studiów, mogą uczestniczyć w mobilnościach programu Erasmus+:

  • wyjazdy na studia

  • wyjazdy na praktyki

Aby móc uczestniczyć w tych mobilnościach powinni oni spełniać takie same warunki jak studenci I i II poziomu. W przypadku kwalifikacji na studia, proces selekcji doktorantów odbywa się na podstawie złożonych dokumentów, a nie poprzez system online.

Studenci stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich zgłaszają chęć wzięcia udziału w wymianie z uczelniami, z którymi SGH podpisała stosowne umowy, bezpośrednio do CPM, w trakcie trwania procesu kwalifikacji dla studentów studiów I i II stopnia.

Studenci ci muszą udokumentować znajomość języka wykładowego uczelni zagranicznej (test kompetencyjny SGH, uznawane certyfikaty, ukończenie studiów w języku obcym lub certyfikat CNJO ukończenia lektoratu z języka obcego na wymaganym poziomie biegłości), złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej, zaakceptowany wcześniej przez kierownika studium doktoranckiego, list motywacyjny (zaadresowany do Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą zawierający uzasadnienie wyboru uczelni, o wyjazd do których się ubiegają, plan swojego pobytu, informację o tematyce pracy doktorskiej) oraz CV w języku angielskim.

 
 
 

 Linki