Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) : Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107) – Erasmus+ | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Mobilności pomiędzy Krajami Programu a Krajami Partnerskimi (KA107)
 

 Mobilność studentów i pracowników uczelni – współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 


W akcji 1 „Mobilność edukacyjna” w programie Erasmus+ uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany studentów i pracowników z krajami programu oraz wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107).

Mobilność edukacyjna prowadzona z krajami partnerskimi jest dofinansowana z innych źródeł niż mobilność między krajami programu, dlatego zainteresowane uczelnie muszą złożyć odrębny wniosek. Zasady konkursu są inne niż w przypadku mobilności między krajami programu.

Projekt mobilności może przewidywać współpracę z jednym lub wieloma krajami partnerskimi.

W roku 2015/16 wymiana nie może być prowadzona z krajami partnerskimi z regionów 5, 9, 11 i 12 – patrz wykaz krajów partnerskich w części A „Przewodnika po programie Erasmus+”.

Projekt dotyczący wymiany z krajami partnerskimi może obejmować następujące typy mobilności:

  • Przyjazdy/wyjazdy studentów w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej; 

  • Przyjazdy/wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni;  

  • Przyjazdy/wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych.

Indywidualni beneficjenci (studenci i pracownicy uczelni) ubiegają się o wyjazd w swojej macierzystej uczelni.

Studenci i pracownicy przyjeżdżający do polskich szkół wyższych z uczelni w krajach partnerskich otrzymują dofinansowanie (stypendium) z instytucji polskiej w ramach umowy finansowej, jaką instytucja ta podpisze z Narodową Agencją.

W ramach projektu Erasmus+ KA107 w 2015 r. SGH uzyskała fundusze na wszystkie 3 typy mobilności:

  • w przypadku mobilności studentów będą one realizowane w semestrze letnim 2015/2016, w semestrze zimowym 2016/2017 oraz w semestrze letnim 2016/17

  • w przypadku mobilności pracowników (dla pracowników SGH – 2 granty na wyjazdy dydaktyczne) mogą one zostać zrealizowane najpóźniej do końca maja 2017 r.

Studenci nominowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ KA107 po otrzymaniu od uczelni przyjmującej listu akceptacyjnego (na wzorze SGH) otrzymują indywidualnie umowę finansową do uzupełnienia.

W ramach projektu Erasmus+ KA107 2016 r. SGH uzyskała fundusze na 3 typy mobilności:
  • mobilności studentów będą realizowane w semestrze letnim 2016/17, w semestrze zimowym 2017/18 oraz w semestrze letnim 2017/18
  • mobilności pracowników mogą być realizowane do końca maja 2018 r.
Wysokość stawek w projekcie Erasmus+ KA107 2016


 
 
 

 Linki

 
 

 Kontakt

 

​Koordynator projektu:

mgr Marta FERENC
pok. 7, bud. A
tel. +22 564 87 21