Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Konkursy wniosków 2017

 

​Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

 • mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego
 • wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego
 • wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

 • partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży
 • sojusze na rzecz wiedzy
 • budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

 • usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

Działania „Jean Monnet”

 • katedry „Jean Monnet”
 • moduły „Jean Monnet”
 • centra doskonałości „Jean Monnet”
 • wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń
 • sieci „Jean Monnet”
 • projekty „Jean Monnet”

Sport

 • współpraca partnerska
 • małe partnerstwa współpracy
 • niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Kwalifikowalność – Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć następujące państwa:

Wymienione poniżej państwa mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

 • państwa kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z państw partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

Budżet:

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 2 157,1 mln EUR:

​kształcenie i szkolenie ​1 905,4 mln EUR*
​młodzież ​209,1 mln EUR
​działania „Jean Monnet” ​10,8 mln EUR
​sport ​31,8 mln EUR
* Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (301,6 mln EUR ogółem).

Akcja 1: mobilność edukacyjna osób

Działanie
​Termin składania wniosków:
​Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia ​2 lutego 2017 r.
​Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus ​18 lutego 2017 r.
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży
2 lutego 2017 r.
​26 kwietnia 2017 r.
​4 października 2017 r.
​Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego 5 kwietnia 2017 r.

 

Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Działanie
Termin składania wniosków:
​Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia 29 marca 2017 r.
​Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży ​ ​2 lutego 2017 r.
26 kwietnia 2017 r.
​4 października 2017 r.
Sojusze na rzecz wiedzy
28 lutego 2017 r.
​Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego ​9 lutego 2017 r.
​Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży
8 marca 2017 r.


Akcja 3: wsparcie w reformowaniu polityk

​Działanie Termin składania wniosków:
Spotkanie młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie
kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą ​ ​
​2 lutego 2017 r.
26 kwietnia 2017 r. ​
4 października 2017 r.​


Działania „Jean Monnet”

​Działanie Termin składania wniosków:
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla instytucji
i stowarzyszeń, sieci, projekty
​23 lutego 2017 r.

 

Działania w dziedzinie Sportu 

​Działanie Termin składania wniosków:
Współpraca partnerska 6 kwietnia 2017 r.
​Małe partnerstwa współpracy
​Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe
 

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+

Pełny tekst Zaproszenie do składania wniosków 2017 – EAC/A03/2016 – Program Erasmus+

 

 
 
 

 Do pobrania