Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Studenci

 

W ramach Akcji 1 (KA1) programu Erasmus+ studencji uczelni mogą korzystać z różnych opcji mobilności zagranicznych. 

 

W ramach mobilności realizowanych z krajami programu (KA103) studenci mogą wyjechać w celu zrealizowania studiów za granicą lub w na praktyki zawodowe. W przypadku mobilności z krajami partnerskimi możliwa jest realizacja wyjazdów w celu zrealizowania studiów.


 
​Akcja Wyjazdy na praktyki
​KA103 (kraje programu)
​X ​X
​KA107 (kraje partnerskie)
​X
 

 

 

 Wsparcie dla studentów ze specjalnymi potrzebami

 

​W przypadku studentów zakwalifikowanych na wyjazdy na praktyki lub studia w programie Erasmus+ KA103, którzy otrzymują stypendia socjalne lub są osobami z niepełnosprawnościami, istnieje możliwość otrzymania stypendium w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Projekt "Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej" jest realizowany i wspiera mobilność ponadnarodową studentów. Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni.

POWER.png 
 
 
 
 
 
 

 Linki