Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Erasmus+ (KA103) Wyjazdy w celach szkoleniowych (Kraje Programu)

 

Działanie to (tzw. Staff Training) zapewnia wsparcie w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników dydaktycznych i pracowników niedydaktycznych  instytucji szkolnictwa wyższego w formie szkoleń zagranicznych (z wyłączeniem konferencji) i praktycznego doświadczenia edukacyjnego (job shadowing) / okresów obserwacji / szkoleń w partnerskiej instytucji szkolnictwa wyższego lub w innej odpowiedniej organizacji za granicą.

 

Organizacją przyjmującą musi być:

 
 • instytucja szkolnictwa wyższego posiadająca Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego lub

 • każda publiczna lub prywatna organizacja prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia i na rzecz młodzieży.

 

Szkolenie nie może być realizowane w: instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,  placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju praktykanta.

Ponadto:

 

 • celem wyjazdu STT jest udział w szkoleniu, które ma konkretnie zdefiniowany program na każdy dzień szkolenia, a z programu tego wynika, że celem udziału w szkoleniu jest podniesienie konkretnie zdefiniowanych kompetencji pracownika;

 • celem wyjazdu nie może być udział w konferencji;

 • głównym celem wyjazdu nie może być przeprowadzenie rozmów na temat zasad współpracy z uczelnią partnerską;

 • głównym celem wjazdu nie może być monitorowanie postępów studentów przebywających w uczelni zagranicznej;

 • w jednym czasie może być realizowany tylko jeden rodzaj umowy z uczestnikiem (STA/STT);

 • jeżeli podróż na szkolenie odbywa się samochodem, którym podróżuje kilku uczestników, to zwrot kosztów podróży przysługuje tylko jednej osobie.

 

Czas trwania wyjazdu, na który przyznane będą środki na wsparcie indywidualne w ramach programu wynosi od 2 do 5 dni, z wyłączeniem czasu podróży.

 

STAFF TRAINING 2016 – 2018

 

 Staff Training 2016 – 2018

 

​​Nabór zgłoszeń na wyjazdy szkoleniowe będzie odbywał się  na zasadzie ciągłej, do momentu wykorzystania środków. Ostateczna decyzja o przyznaniu wsparcia indywidualnego w ramach programu Erasmus+ będzie podejmowana każdorazowo przez Prorektora ds. współpracy z zagranicą. W odniesieniu do pracowników administracyjnych wymagana będzie zgoda Kanclerza.

Dokumenty należy składać w Centrum Programów Międzynarodowych:

UWAGA – w związku z faktem, iż od r.a. 2014/15 Szwajcaria nie uczestniczy w programie Erasmus+ nie będzie przyznawane dofinansowanie wyjazdów w celach szkoleniowych realizowanych w tym kraju.

 • Wysokość stawek w programie Erasmus+ na wyjazdy pracowników (Tabela C w komunikacie NA)

 • Obowiązkowa ankieta stypendysty Erasmus+ w Mobility Tool (link wysyłany do Beneficjenta po zakończeniu mobilności na adres email w domenie SGH; prosimy o sprawdzanie również folderu Spam)

 • Lista uczelni partnerskich w Europie – w programie Erasmus+ nie biorą udziału uczelnie ze Szwajcarii, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Informacje o zakresie umowy można znaleźć przy danej uczelni partnerskiej.w programie Erasmus+ nie biorą udziału uczelnie ze Szwajcarii, Gruzji, Rosji i Ukrainy. Informacje o zakresie umowy można znaleźć przy danej uczelni partnerskiej.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE:

 • Pracownik zakwalifikowany na wyjazd podpisuje z SGH umowę określającą warunki wyjazdu i składa ją w CPM, nie później niż na 2 tygodnie przez planowanym terminem wyjazdu. Do umowy należy obowiązkowo dołączyć zaproszenie z instytucji przyjmującej (list lub faks na papierze firmowym) potwierdzające termin pobytu.

 • Warunkiem rozliczenia wyjazdu będzie złożenie dokumentu potwierdzającego pobyt i realizację programu, sporządzonego przez instytucję przyjmującą oraz dokumentów podróży (biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego oraz rachunków hotelowych, jeśli wypłaty dokonano w formie diet), sprawozdania merytorycznego, przygotowanego zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie, oraz obowiązkowej ankiety online w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta).

 • Szczegółowe informacje dotyczące powyższych wyjazdów oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej CPM.

 • Z kwalifikacji wyłączone są osoby, które uczestniczyły w wyjeździe szkoleniowym programu Erasmus+ 3 razy lub więcej w ciągu ostatnich 3 lat akademickich.

 • Pracownik SGH może korzystać z finansowania wyjazdów w programie Erasmus+ KA1-HE  maksymalnie 2 razy w roku.

 

 
 
 

 Dokumenty do pobrania: 2016 – 2018

 

​​Wszystkie dokumenty powinny być wypełnione na komputerze i wydrukowane dwustronnie, jeśli mają więcej niż 1 stronę:

Informacja o dofinansowaniu osób niepełnosprawnych

IMOTION Erasmus Staff Training – platforma zawierająca informacje o szkoleniach organizowanych w ramach programu Erasmus+ dla pracowników uczelni wyższych

 

 Dane kontaktowe

 
Mgr Katarzyna TORCHALSKA-KASIAK

email: ktorch[at]sgh.waw.pl
Centrum Programów Międzynarodowych,
pok. 14, bud. A
tel. +22 564 92 17