Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Program CEEPUS – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej

 
Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS ("Central European Exchange Program for University Studies") jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia ono intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

Program CEEPUS oferuje:
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
  • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.
O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:
  • studenci,
  • studenci doktoranci,
  • pracownicy naukowi.
Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:
Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie.
 
 
Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania znaleźć można na stronie www.ceepus.info oraz https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-polscy/ceepus
 
Szczegółowe informacje dla wnioskodawców:
Polskie Biuro CEEPUS
telefon: 22-390-35-12

 

W ramach programu CEEPUS III (Central European Exchange Program for University Studies), którego SGH jest członkiem, przyznano pracownikom oraz studentom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stypendia na pobyty na następujących uczelniach należących do sieci Amadeus:

 
•    WU - Vienna University of Economics and Business – jedno czteromiesięczne stypendium dla studenta studiów licencjackich,
•    University of Rijeka – jedno miesięczne stypendium dla nauczyciela akademickiego,
•    University of Economics in Bratislava – jedno miesięczne stypendium dla nauczyciela akademickiego.
Stypendia przyznano także studentom biorącym udział w programie  CENTRAL EUROPE CONNECT – A JOINT CERTIFICATE PROGRAM  (www.sgh.waw.pl/cec).

Osoby zainteresowane wyjazdem w ramach CEEPUS III Amadeus proszone są o kontakt z akademickim koordynatorem programu dr Lidią Danik (ldanik@sgh.waw.pl).
 
 Szczegóły na temat programu CEEPUS na stronie: www.ceepus.info