Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Procedury i organizacja wyjazdów : Wyjazdy dla pracowników – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Procedury i organizacja wyjazdów

 

​Dział Programów Międzynarodowych (DPM), uprzejmie prosi  wszystkich pracowników i doktorantów wyjeżdżających za granicę o zapoznanie się  z Zarządzeniem Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w tej sprawie oraz wypełnienia i złożenia w DPM dokumentów przedwyjazdowych, których wzory znajdziecie Państwo poniżej. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obowiązkowi wypełnienia wspomnianych dokumentów podlegają wszyscy pracownicy SGH wyjeżdżający służbowo lub w ramach urlopów naukowych.

Prosimy o wypełnianie dokumentów elektronicznie i drukowanie dwustronne w przypadku, gdy mają one więcej niż 1 stronę.

 1. Zarządzenie Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r.
 2. Procedura kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH

Przed wyjazdem:

Po powrocie (rozliczenie wyjazdu):

Osoby przebywające służbowo za granicą zobowiązane są do:

 1. Rozliczenia przyznanych na wyjazd diet hotelowych za pomocą rachunków z hotelu zawierających następujące dane:
  nazwa uczelni i adres: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, kod 02-554 Warszawa, Polska,
  nazwisko i imię osoby, której dotyczy rachunek,
  NIP SGH tj. PL 525-000-84-07,
 2. Dostarczenia wraz z rozliczeniem wyjazdu, rachunku potwierdzającego dokonanie opłaty konferencyjnej - w przypadku, gdy opłata taka finansowana była ze środków znajdujących się na koncie SGH. Rachunek powinien zawierać informacje wymagane w punkcie 1., nazwę konferencji oraz kwotę opłaty (jeśli jest to możliwe, rachunek taki powinien być dostarczony do DPM w momencie wystąpienia o dokonanie opłaty konferencyjnej).
 3. Dostarczenia do DPM sprawozdania z wyjazdu w formie wydruki oraz w formie elektronicznej na adres: iksiaze[at]sgh.waw.pl.

Ponadto polecamy zapoznać się:

 1. Spis krajów z wyszczególnieniem: wysokości diet za dobę podróży oraz limitem na nocleg w hotelu  NOWE
 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (NOWE - ważne od 1 marca 2013 r.)
 3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 12.10.2006 w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób
 4. Uchwała Senatu SGH w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
 5. Załącznik do uchwały nr 258 Senatu SGH z dnia 30 maja 2007 r. - Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
 6. Odprawa pasażerska online (zalecane) - istnieje możliwość dokonania odprawy online od 24 h do ok. 90 minut przed wylotem; dokładne informacje dla klientów oraz formularze odprawy online znajdują się na stronach internetowych linii lotniczych
 7. Informacja dla pasażerów podróżujących do USA (dodatkowe informacje LOT dot. lotów do/z USA i Kanady)
 8. Międzynarodowa Legitymacja Nauczycielska ITIC
 9. Informacje konsularne
 10. Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dodatkowe informacje)
 11. Lokalizacja bankomatów, w których można realizować karty płatnicze American Express
 
 
 

 Kontakt

 

Iwona KSIĄŻEK

tel. +22 564 98 48,
email: iksiaze[at]sgh.waw.pl
pokój 14, bud. A.