Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Procedury i organizacja wyjazdów : Wyjazdy dla pracowników – Centrum Programów Międzynarodowych | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 

 Procedury i organizacja wyjazdów

 

Centrum Programów Międzynarodowych (CPM), uprzejmie prosi  wszystkich pracowników i doktorantów wyjeżdżających za granicę o zapoznanie się  z Zarządzeniem Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r. w tej sprawie oraz wypełnienia i złożenia w CPM dokumentów przedwyjazdowych, których wzory znajdziecie Państwo poniżej. 

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że obowiązkowi wypełnienia wspomnianych dokumentów podlegają wszyscy pracownicy SGH wyjeżdżający służbowo lub w ramach urlopów naukowych.

Prosimy o wypełnianie dokumentów elektronicznie i drukowanie dwustronne w przypadku, gdy mają one więcej niż 1 stronę.

 1. Zarządzenie Rektora nr 13 z dnia 11 kwietnia 2008 r.

 2. Procedura kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH

Przed wyjazdem
(dokumenty powinny być złożone
min. 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem)
Wniosek – wyjazd zagraniczny pracownika – wydruk dwustronny
Wniosek – wyjazd zagraniczny dla studenta i doktoranta – wydruk dwustronny

Wniosek o zaliczkę – autowypłata
Po powrocie
(rozliczenie wyjazdu)
Rozliczenie dewizowe z pobranej zaliczki
Rozliczenie dewizowe z karty kredytowej – wydruk dwustronny
Sprawozdanie z wyjazdu służbowego – wydruk dwustronny
Dodatkowe dokumenty
​– Informacja o wyjeździe za granicę (realizowanym w okresie urlopu naukowego płatnego lub bezpłatnego)
Dokumentowanie i rozliczanie transakcji dokonanych przy użyciu służbowej karty płatniczej
Zlecenie zakupu biletu lotniczego dla pracownika SGH
Wniosek o zakup biletu lotniczego dla gościa SGH
 

Osoby przebywające służbowo za granicą zobowiązane są do:

 1. Rozliczenia przyznanych na wyjazd diet hotelowych za pomocą rachunków z hotelu zawierających następujące dane:

  – nazwa uczelni i adres: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162, kod 02-554 Warszawa, Polska,

  – nazwisko i imię osoby, której dotyczy rachunek,

  – NIP SGH tj. PL 525-000-84-07

 2. Dostarczenia wraz z rozliczeniem wyjazdu, rachunku potwierdzającego dokonanie opłaty konferencyjnej - w przypadku, gdy opłata taka finansowana była ze środków znajdujących się na koncie SGH. Rachunek powinien zawierać informacje wymagane w punkcie 1., nazwę konferencji oraz kwotę opłaty (jeśli jest to możliwe, rachunek taki powinien być dostarczony do CPM w momencie wystąpienia o dokonanie opłaty konferencyjnej).

 3. Dostarczenia do CPM sprawozdania z wyjazdu w formie wydruki oraz w formie elektronicznej na adres: iksiaze[at]sgh.waw.pl.

Ponadto polecamy zapoznać się:

 1. Spis krajów z wyszczególnieniem: wysokości diet za dobę podróży oraz limitem na nocleg w hotelu

 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

 3. Rozporządzenie MNiSW z dnia 12.10.2006 w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób

 4. Uchwała Senatu SGH w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

 5. Załącznik do uchwały nr 258 Senatu SGH z dnia 30 maja 2007 r. - Warunki i tryb kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów SGH w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

 6. Międzynarodowa Legitymacja Nauczycielska ITIC

 7. Informacje konsularne

 8. Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (dodatkowe informacje)

 
 
 

 Kontakt

 

Iwona KSIĄŻEK

tel. +22 564 98 48,
email: iksiaze[at]sgh.waw.pl
pokój 14, bud. A.