Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Erasmus Staff Training

 

​Program Erasmus oferuje pracownikom akademickim, administracyjnym oraz innym pracownikom nie prowadzącym zajęć dydaktycznych możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni i innych instytucji partnerskich w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji, udziału w szkoleniach – Staff Training Mobility.

Zakres szkolenia pracowników obejmuje następujące rodzaje mobilności:

  • Mobilność nauczycieli akademickich szkół wy szych do innej szkoły wyższej lub do przedsiębiorstwa za granicą w celu odbycia szkolenia;
  • Mobilność pracowników administracji i innych pracowników nie będących nauczycielami akademickimi szkół wyższych do partnerskiej szkoły wyższej lub do przedsiębiorstwa za granicą w celu odbycia szkolenia.

Celem jest umożliwienie beneficjentom kształcenia poprzez transfer wiedzy lub wiedzy specjalistycznej, pochodzącej z doświadczenia i dobrej praktyki instytucji partnerskiej lub przyjmującego przedsiębiorstwa, i tym samym zdobycia umiejętności praktycznych, odpowiednich w ich obecnej pracy i dla rozwoju zawodowego.

Działanie to może mieć różne formy: seminaria, warsztaty, kursy i konferencje, szkolenie praktyczne, krótkotrwałe oddelegowanie, itd.

Pobyt w instytucji partnerskiej może być różnie nazwany: krótkotrwałe oddelegowanie, job shadowing (staż towarzyszący), wizyta studyjna, itd.

Beneficjenci są wybierani przez wysyłającą szkołę wyższą.

Warunkiem wstępnym dla przyznania stypendium jest przedłożenie planu pracy uzgodnionego zarówno przez instytucję wysyłającą, jak i instytucję przyjmującą lub przedsiębiorstwo. Plan pracy musi zawierać co najmniej: ogólny cel i założenia, oczekiwane rezultaty działań wykonywanych podczas szkolenia lub uczenia się oraz program szkolenia.

 

 STAFF TRAINING 2013/2014

 

Pracownicy SGH realizujący wyjazdy STT i STA w ramach programu Erasmus 2013/14, którym Uczelnia nie pokryła kosztów przejazdu, otrzymują stypendia zgodnie z maksymalnymi stawkami obowiązującymi w ww. programie w roku akademickim  2013/14.

 
 
 

 Dokumenty STT (2013/2014)

 

​Dokumenty powinny być wypełnione elektronicznie i drukowane dwustronnie w przypadku, gdy mają więcej niż jedną stronę

Zgłoszenie wyjazdu STT 2013/14

Individual Work Programme for Staff Training Mobility [plan musi być podpisany przez przełożonego kandydata w miejscu "Signature of the Beneficiary's supervisor"]

Wniosek na wyjazd zagraniczny pracownika

Wniosek o urlop na wyjazd zagraniczny pracownika

Wniosek o zaliczkę – autowypłata [w tytule wypłaty należy wpisać: Stypendium Erasmus STT 2013/14]

wzór "Letter of Confirmation"

Rozliczenie dewizowe z pobranej zaliczki

 

 Kontakt

 
​Anna ZABOŁOTNA

email: azabolo[at]sgh.waw.pl
telefon: 22 564 92 17
pok. 14, bud. A [DPM]