Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium doktoranckie

 
 
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (PNFA) przyznaje w ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga (JGU) w Moguncji stypendia naukowe DAAD dla doktorantów studiów stacjonarnych na wyjazd badawczy.
 
Stypendium przewidziane dla osób zainteresowanych zbieraniem materiałów na potrzeby pracy doktorskiej w bibliotece uniwersyteckiej (będzie udostępnione miejsce pracy w bibliotece i dostęp do komputerów  JGU)
 
STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2018

Ilość stypendiów: 2

Czas trwania stypendium: 4 tygodnie (Listopad 2018 roku)

Wysokość stypendium: 200 Euro (ryczałt na podróż) + 750 euro (na koszty zakwaterowania i utrzymania) (zakwaterowanie we własnym zakresie)

Zasady przyznawania stypendium:

1.Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są studenci studiów doktoranckich stacjonarnych, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium doktoranckiego DAAD

2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 5 pazdziernika 2018 roku
 
• CV w języku niemieckim
• Plan pobytu na stypendium w języku niemieckim
• Krótki opis tematu pracy doktorskiej w języku niemieckim
• Opinia kierownika studium doktoranckiego

Powyższe dokumenty stanowią także kryteria do oceny danego kandydata.

3.Za każde z wymienionych kryteriów doktorant może otrzymać od 1 do 5 punktów.

4.Oceny dostarczonych dokumentów dokonuje specjalnie w tym celu powołana Komisja

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie dokumentów aplikacyjnych 5 pazdziernika b.r. do biura PNFA (budynek A, pokój nr 16 od 8.00 do 14.00).
 
Kontakt: tel. 22 564 93 86, gwandel@sgh.waw.pl.


RAPORTY Z WYJAZDÓW BADAWCZYCH W RAMACH STYPENDIUM DAAD: