Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Stypendium doktoranckie

 
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przyznaje w ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji stypendia naukowe DAAD dla doktorantów studiów stacjonarnych na wyjazd badawczy. Rekrutacja odbywa się każdego roku.
 

STYPENDIUM 2016
 
 
Ilość stypendiów: 1

Czas trwania stypendium: 4 tygodnie

Wysokość stypendium: 200 Euro (ryczałt na podróż) + 750 euro (na koszty zakwaterowania i utrzymania)

Termin wyjazdu stypendialnego:
Osoby, które otrzymają stypendium, ustalają samodzielnie termin swojego pobytu w Johannes Gutenberg Universität Mainz, który może odbyć się najpóźniej do końca lutego 2017 r.

 
Zasady przyznawania stypendium:
 
1.    Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są studenci studiów doktoranckich stacjonarnych, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium doktoranckiego DAAD
 
2.    Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 31 października 2016 

       Dokumenty aplikacyjne:
       - CV w języku niemieckim 
       - Plan pobytu na stypendium w języku niemieckim
       - Krótki opis tematu pracy doktorskiej w języku niemieckim
       - Opinia kierownika studium doktoranckiego
        Powyższe dokumenty stanowią także kryteria do oceny danego kandydata.
 
3.    Za każde z wymienionych kryteriów student może otrzymać od 1 do 5 punktów.

4.    Oceny dostarczonych dokumentów dokonuje specjalnie w tym celu powołana Komisja
 

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie dokumentów aplikacyjnych do 31 października b.r. do biura Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego (budynek A, pokój nr 16).

Kontakt: tel. 22 564 93 86, arzysz@sgh.waw.pl.
RAPORTY Z WYJAZDÓW BADAWCZYCH W RAMACH STYPENDIUM DAAD:

Pobyt badawczy w terminie 29_01_28_02_2015.pdfPobyt badawczy w terminie 29_01_28_02_2015.pdf

Pobyt badawczy w terminie 1_28_02_2015.pdfPobyt badawczy w terminie 1_28_02_2015.pdf