Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Stypendia dla doktorantów na pobyt badawczy w Niemczech

2019-01-23 kategoria: informacja 

Polsko-Niemieckie Forum Akademickie (PNFA) przyznaje w ramach współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga (JGU) w Moguncji stypendia naukowe DAAD dla doktorantów studiów stacjonarnych na wyjazd badawczy.


Stypendium przewidziane dla osób zainteresowanych zbieraniem materiałów na potrzeby pracy doktorskiej w bibliotece uniwersyteckiej (będzie udostępnione miejsce pracy w bibliotece i dostęp do komputerów  JGU).

STYPENDIUM DOKTORANCKIE 2019


Ilość stypendiów: 2

Czas trwania stypendium: 4 tygodnie (najwcześniej 1.03. 2019, najpóżniej 1.11.2019).
Wysokość stypendium: 200 Euro (ryczałt na podróż) + 750 euro (na koszty zakwaterowania i utrzymania) (zakwaterowanie we własnym zakresie).


Zasady przyznawania stypendium:
1.Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium są studenci studiów doktoranckich stacjonarnych, którzy nie korzystali wcześniej ze stypendium doktoranckiego DAAD


2. Dokumenty aplikacyjne należy złożyć na miesiąc przed zaplanowanym pobytem (najpózniej do 30.09.b.r.)  

• CV w języku niemieckim 

• Plan pobytu na stypendium w języku niemieckim
• Krótki opis tematu pracy doktorskiej w języku niemieckim
• Opinia kierownika studium doktoranckiego

Powyższe dokumenty stanowią także kryteria do oceny danego kandydata.


4.Oceny dostarczonych dokumentów dokonuje specjalnie w tym celu powołana Komisja

Wszyscy zainteresowani proszeni są o złożenie dokumentów aplikacyjnych  na miesiąc przed zaplanowanym pobytem (najpózniej do 30.09.b.r.)  

 b.r. do biura PNFA (budynek A, pokój nr 16 od 8.00 do 14.00). Kontakt: tel. 22 564 93 86, gwandel@sgh.waw.pl.


Stypendium_doktoranckie_2019.pdfStypendium_doktoranckie_2019.pdf


Archiwum