Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Spotkanie Absolwentów i Studentów PNFA

2015-04-20 kategoria: informacja spotkanie 

 

​  ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

 
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie w ciągu minionych 21 lat wraz z niemieckojęzycznym kierunkiem Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten przyjęło ważną i jedyną w swoim rodzaju rolę w międzynarodowych programach akademickich oraz programach wymiany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ciągu więcej niż dwóch dziesiątek lat istnienia ukończyło go ponad 1.600 studentów. Wielu z nich piastuje obecnie znaczące pozycje w gospodarce, nauce, polityce i administracji, wnosząc duży wkład do cywilnej i społecznej współpracy między Polską i Niemcami.
 
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przygotowuje dla relacji ze swoimi absolwentami, przyjaciółmi i instytucjami wspierającymi jego działania nowy fundament, utrwalając przy tym nadal dialog między nauką, gospodarką i polityką. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na zebranie założycielskie stowarzyszenia  Absolwenci i Przyjaciele Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wydarzenie to odbędzie się w czwartek, 14 maja 2015 roku o godzinie 19.00 w klubie akademickim „Jajko Cafe & Bistro” w budynku głównym SGH.
 
Celem zebrania jest podpisanie projektu utworzenia stowarzyszenia, wybór zarządu oraz zgłoszenie notarialne stowarzyszenia dokonane przez wybrany zarząd. Podczas spotkania będzie możliwość wstąpienia do stowarzyszenia oraz odbędzie się dyskusja nad jego pierwszymi działaniami.  
 
Po zebraniu bardzo serdecznie zapraszamy do pozostania w klubie „Jajko Bistro & Cafe”. Przy dobrym poczęstunku oraz majowej aurze przeprowadzimy z pewnością niejedną ciekawą rozmowę.
 
Przed zebraniem prześlemy Państwu projekty statutu, porządku uiszczania składki oraz porządku posiedzenia.
Państwa przybycie sprawiłoby nam bardzo dużą radość. Będziemy bardzo wdzięczni za przesłanie do 5 maja 2015 wiążącego potwierdzenia na adres:
akademikerforum@sgh.waw.pl.
 
Zespół Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
Józef Olszyński, Jürgen Wandel, Andreas Bielig
 


EINLADUNG

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
das Deutsch-Polnische Akademikerforum hat sich in den vergangenen 21 Jahren mit dem deutschsprachigen Studiengang „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten“ zu einem wichtigen und einzigartigen Akteur im internationalen Studien- und Austauschprogramm an der Warsaw School of Economics (SGH) entwickelt. In den mehr als zwei Jahrzehnten seines Bestehens haben über 1.600 Studierende das Ausbildungsprogramm des Deutsch-Polnischen Akademikerforums erfolgreich absolviert. Heute bekleiden viele davon bedeutende Positionen in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Administration und leisten so einen wesentlichen Beitrag zur zivilgesellschaftlichen Kooperation zwischen Deutschland und Polen
 
Das Deutsch-Polnische Akademikerforum möchte den Austausch mit Absolventen sowie interessierten Freunden und Förderern des Forums auf eine neue Basis stellen und dabei den Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik weiter stärken. Aus diesem Grund laden wir Sie herzlich zur Gründungsversammlung des Fördervereins „Alumni und Freunde des Deutsch-Polnischen Akademikerforums an der Warsaw School of Economics (SGH)“ ein. Diese Veranstaltung findet am Donnerstag, dem 14. Mai 2015, um 19:00 Uhr im Akademikerclub „Jajko“ im Gebäude G der SGH statt.
 
Ziel der Gründungsversammlung ist die Verabschiedung eines Satzungsentwurfes, die Wahl eines Vorstandes sowie die notarielle Anmeldung durch den gewählten Vorstand. Natürlich können Sie nach dem Gründungsakt auch dem Verein beitreten. Darüber hinaus können schon erste Aktivitäten des neuen Vereins diskutiert werden.
 
Anschließend möchten wir Sie ganz herzlich einladen, zu einem persönlichen Austausch in entspannter Atmosphäre bei Speisen und Getränken weiter im Akademikerclub „Jajko“ der SGH zu verweilen.
 
Vor der Gründungsversammlung schicken wir Ihnen die Entwürfe einer Satzung und einer Beitragsordnung sowie die Tagungsordnung.
Wir würden uns sehr über Ihr Kommen freuen und wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns bis zum 5. Mai 2015 eine verbindliche Rückmeldung über Ihre Teilnahme geben könnten. Für eventuelle Rückfragen können Sie sich gerne an akademikerforum@sgh.waw.pl wenden.
 
Team des Akademikerforums
 
Józef Olszyński, Andreas Bielig, Jürgen Wandel

Archiwum