Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Wyniki rekrutacji do stypendiów DAAD 2017

2017-06-14 kategoria: informacja 

​Drodzy Studenci,
miło nam poinformować, ze poniższe osoby otrzymały stypendium na wyjazd na nasza uczelnię partnerska w Moguncji:
parterska w Moguncji:


Wyniki rekrutacji  na Kurs 2017.xlsxWyniki rekrutacji na Kurs 2017.xlsx

Wyniki rekrutacji na Semestr zimowy 2017-2018.xlsxWyniki rekrutacji na Semestr zimowy 2017-2018.xlsx

 

Osoby, które otrzymały stypendia proszone są do dokonania obowiązkowych formalności przedwyjazdowych (patrz informacje poniżej).
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom rekrutacji.
O stypendium na kurs ubiegało się 46 osób na 13 miejsc a o stypendium na semestr 11 osób na 8 miejsc.
Osoby, które nie otrzymały stypendium zachęcamy do udziału w rekrutacji do stypendiów DAAD na wakacyjne kursy językowe. Kolejna rekrutacja odbędzie się na jesieni. Jej termin znajdą Państwo na stronie www.daad.pl w zakładce "Stypendia DAAD". Rekrutacja odbywa się każdego roku w podobnym terminie. Na jesieni Pan prof. Jurgen Wandel (lektor DAAD w SGH) organizować będzie testy języka niemieckiego potrzebne dla osób, które będą się starały o te stypendia.
Zwracamy Państwa uwagę również na inne stypendia DAAD (na studia, wyjazdy grupowe) oraz na stypendia GFPS (coroczny wakacyjny tandem językowo-kulturalny w wakacje oraz dwei rekrutacje co roku na studia w Niemczech) www.gfps.pl oraz stypendia innych organizacji (www.daad.pl - zakładka Stypendia DAAD - Stypendia innych organizacji)

Procedury wyjazdowe do zrealizowania w całości do końca czerwca:

A.) DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA SEMESTR
I Wypełnienie formularza na stronie uniwersytetu w Moguncji, następnie wydrukowanie go, przyniesienie do biura Forum do podpisu i wysłanie do Moguncji
II Wypełnienie i przyniesienie do biura Forum następujących dokumentów:
1.) Wniosek- skierowanie zagranicę (2 egzemplarze) - wypełniony elektronicznie
2.) Learning Agreement (2 egzemplarze) - wypełniony elektronicznie
3.) Zobowiązanie studenta do odbycia studiów
4.) Formularz danych kontaktowych
Powyższe dokumenty oraz pomocne informacje znajdą Państwo tutaj:


http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cpm/wymiana_miedzynarodowa/wyjezdzajacy/programy/procedury/Strony/procedury%202017-2018/przed_wyjazdem_17%E2%80%9318.aspx


Prosimy również o lekturę tej prezentacji (pomijając informacje dot. wyjazdu w ramach Erasmus +) http://administracja.sgh.waw.pl/pl/cpm/wymiana_miedzynarodowa/wyjezdzajacy/programy/procedury/Documents/2017.2018/procedury_1718_10052017.pdf

Wniosek oraz Learning Agreement będzie należało następnie po uzyskaniu podpisów odebrać z biura Forum i dostarczyć do dziekanatu do Pani Smolińskiej do podpisu Dziekana. Następnie odebrać i do biura Forum dostarczyć: 1 kopię Learning Agreement oraz 1 oryginał wniosku. Oryginał LA należy zabrać ze sobą zagranicę, poprosić uczelnie partnerską o podpis i przywieść po zakończeniu semestru do SGH.

Najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć kopie obowiązkowych ubezpieczeń:
1.) zdrowotnego - karta EKUZ (w biurze Forum otrzymają Państwo zaświadczenia do NFZ do wydania tej karty)
2.) od nieszczęśliwych wypadków (np. karta ISIC lub EURO 26)
W trakcie wyjazdu obowiązywać Państwa będą procedury w trakcie wyjazdu a po powrocie - procedury powyjazdowe (patrz załączona prezentacja)


B.) DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH NA KURS:


1.) Wniosek- skierowanie zagranicę (2 egzemplarze) - wypełniony elektronicznie
2.) Formularz danych kontaktowych
Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem 4 ECTS za kurs proszone są o dostarczenie do biura Forum 2 wypełnionych elektronicznie egzemplarzy Laerning Agreement, następnie zaniesienia ich do Pani Smolińskiej do DSL i odebrania z podpisem Dziekana. Kopię z podpisem Dziekana należy przynieść do biura Forum a oryginał zabrać ze sobą do Moguncji do podpisu przez uczelnię partnerską. Po powrocie przynieść je wraz zaświadczeniem o ukończeniu kursu do biura Forum.

 
Najpóźniej 2 tygodnie przed wyjazdem należy dostarczyć kopie obowiązkowych ubezpieczeń:
1.) zdrowotnego - karta EKUZ (w biurze Forum otrzymają Państwo zaświadczenie do NFZ do wydania tej karty)
2.) od nieszczęśliwych wypadków (np. karta ISIC lub EURO 26)

 

Archiwum