Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Praktyki i stypendia

 

PRAKTYKI

Studenci specjalizacji „Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten" mogą wybrać Deutsch-Polnisches Wirtschaftspraktikum jako przedmiot fakultatywny (zasady: patrz zakładka "Studia licencjacke").

Aby ułatwić uczestnikom programu znalezienie praktyki, zamieszczamy poniżej nazwy niektórych firm i instytucji. W niektórych z nich uczestnicy programu odbyli swoej praktykę. Zaznaczamy, że program nie posiada umowy z żadną z instytucji w sprawie praktyk. Oznacza to, że uczestnicy starają się o praktyke samodzielnie. Biuro programu wydaje natomiast zaświadczenia o uczestnictwie w programie, bądź listy polecające mogace przydać się w staraniu się o praktykę.

Podpowiedzi: 

 • Serwis Kariera SGH
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie (na stronie Izby znaleść można ponadto listę firm niemeickich w Polsce)
 • Informacje na www.daad.pl -  punkt III w zakładce "Stypendia dla Polaków" I, czyli zakładka "Stypendia innych organizacji" -  przesuń następnie stronę w dół do punktu "Praktyki"
 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Kolonii - bezpłatne praktyki dla studentów, którzy ukonczyli przynajmniej 3 rok studiów http://www.kolonia.trade.gov.pl/pl/o_nas/article/detail,400,Praktyki_studenckie_w_WPHI_Kolonia.html

 • Niemieckie portale z ogłoszeniami praktyk, np. www.praktikums-boerse.de i wiele innych (przykładowe hasła do wyszukiwarki internetowej: Praktikumsstelle, Praktikum, Praktikanten)
 • Volkswagen Bank: http://www.vwbank.pl/studenciiabsolwenci.html \
 • Istytut Spraw Publicznych  http://www.isp.org.pl/
Volkswagen Bank: Informujemy, że w maju 2015 rozpocznie się rekrutacja na praktyki letnie do Volkswagen Bank Polska S.A. Więcej szczegółów pojawi się w niedługim czasie na stronie internetowej Banku: http://www.vwbank.pl/studenciiabsolwenci.html

Jesli już odbyłaś/łeś praktykę i poleciłbyś ją innym studentom, zgłoś się do nas! Zamieścimy tę informację na stronie.
 
 

STYPENDIA


STYPENDIA DAAD (DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST- NIEMIECKA CENTRALA WYMIANY AKADEMICKIEJ):

 • Stypendia DAAD dla uczestników specjalizacji "Management der deutsch-polnischen Wirtschaftsaktivitäten": patrz zakładka "Studia licencjackie".
Termin zgłoszeń: semestr letni (dokładny termin podawany jest do wiadomości w trakcie semestru)
Miejsce składania zgłoszeń: biuro Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego
Sposób zgłoszeń: Formularz (opublikowany w związku z rekrutacją) oraz wykaz ocen zes studiów z podpisem i pieczątku pracownika dziekanatu
 • Stypendia DAAD, o które można się ubiegać niezależnie od uczestnictwa w Forum. Są to stypendia dla polskich studentów, absolwentów, doktorantów i naukowców znających język niemeicki i/lub angielski.

Aktualna oferta na rok 2015/2016: broszura_DAAD_END 2015_2016.pdfbroszura_DAAD_END 2015_2016.pdf

Informacje o ofercie stypendiów DAAD oraz stypendiów innych organizacji znajdują się na stronie Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie: www.daad.pl w zakładce "Stypendia dla Polaków" oraz na stronei niemeickiej www.funding-guide.de
W SGH informacji na temat stypendiów DAAD udziela lektor DAAD prof. Jürgen Wandel (patrz zakładka "Kontakt")

Terminy składania podań na niektóre stypendia DAAD:
 • Stypendia na podróże grupowe dla polskich grup studenckich: 01.11.2014, 01.02.2015, 01.05.2015
 • W sprawie terminów ubiegania się o stypendia dla doktorantów i naukowców prosimy o kontakt z Przedstawicielstwem DAAD w Warszawie (kontakt podany jest na stronie Przedstawicielstwa www.daad.pl)


STYPENDIA INNYCH ORGANIZACJI:


Erasmus+ 
Informacji udziela Dział Programów Miedzynarodowych SGH (pokój 17A). Informacje o stypendiach znajdują się na stronie Działu Programów Międzynarodowych SGH.

Alfred Toepfler F.V.S.
   www.toepfler-fvs.de

Stypendium w Kolleg_Europa.docx

Stypendia GFPS (Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne w Europie Środkowej i Wschodniej) http://www.gfps.pl/pl/

COPERNICUS  Stypendia dla studentów na studia i praktykę w Berlinie lub w Hamburgu
                             http://www.copernicus-stipendium.de/

Terminy rozpoczęcia najbliższych programów Copernicus:
- 1 październik 2015 (Termin ubiegania się o stypendium: 1 marca 2015 !!!)
- 1 kwietnia 2016 (Termin ubiegania się o stypendium: 1 września 2015 !!!)

Stypendia Copernicus przyznawane są każdego roku.


Lista innych stypendiów znajdują sie również się na stronie www.daad.pl w zakładce "Stypendia dla Polaków" w punkcie III. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami. Kolejnym ważnym żródłem informacji  jest strona Ambasady Niemiec: www.warschau.diplo.de (patrz: informacje o konkursach i stypendiach)