Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PRAKTYKI ERASMUS 2013/2014

 
Zasady kwalifikacji studentów na zagraniczne praktyki (SMP) w ramach programu LLP ERASMUS obowiązujące od r. a. 2013/2014
 
 
1. Podstawowe kryteria kwalifikacyjne:
 • znajomość języka, w którym odbywa się praktyka lub języka, który jest wymagany w instytucji przyjmującej, udokumentowana certyfikatem,testem kompetencyjnym CNJO lub zaświadczeniem o wyniku egzaminu końcowego z obowiązkowego lektoratu wydanym przez CNJO na poziomie nie niższym niż B2.
 
2. W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci, którzy:
 • ukończyli pierwszy rok studiów I stopnia (studia licencjackie),
 • są studentami studiów II oraz III stopnia (studia magisterskie i doktoranckie).
 
3. Studenci trzeciego roku studiów I stopnia, drugiego roku studiów II stopnia oraz trzeciego roku studiów III stopnia mogą brać udział w kwalifikacji pod warunkiem udokumentowania, że w momencie rozpoczęcia i zakończenia praktyki będą studentami SGH.
 
4. W kwalifikacji nie mogą uczestniczyć studenci, którzy wcześniej wyjeżdżali na praktyki w ramach programu LLP Erasmus lub Leonardo da Vinci.
 
5. Centrum Programów Międzynarodowych (CPM) może ogłosić dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, jeśli liczba kandydatów będzie znacząco przekraczała liczbę planowanych stypendiów.
 
6. Nabór na praktyki będzie odbywał się na zasadzie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.
 
7. Ostatecznej akceptacji studenta na praktykę w ramach programu Erasmus dokonuje Dziekan Studium poprzez podpisanie Wniosku-skierowania za granicę.
 
 
 
 
KROK PO KROKU 
 
 
Krok 1. Znalezienie pracodawcy. 
Znalezienie instytucji przyjmującej leży w gestii studenta. W zakładce Oferty Praktyk znajdują się propozycje oferowane przez danych pracodawców. Zachęcamy również do zapoznania się z raportami studentów, którzy zrealizowali już praktyki. 
 
Krok 2. Dokumenty do złożenia w CPM. 
    DOKUMENTY PRZEDWYJAZDOWE:
 • kopia certyfikatu językowego/ zaświadczenia o wyniku testu kompetencyjnego potwierdzającego znajomość języka, w którym odbywa się praktyka
 • zgoda pracodawcy na odbycie praktyki (Confirmation form of accepting the student) - wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką) - ORYGINAŁ!
 • Training Agreement and Quality Commitment (3 egzemplarze wydrukowane dwustronnie) - wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką); III. SGH - ORYGINAŁY!
 • Placement Agreement (3 egzemplarze wydrukowane dwustronnie) - wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką); III. SGH - ORYGINAŁY!
 • Wniosek - skierowanie na wyjazd (wymagane podpisy: I. CPM; II. Dziekan; III. Rektor) - DOKUMENT NALEŻY WYDRUKOWAĆ DWUSTRONNIE!
 • Kopia karty EKUZ
 • Ubezpieczenie NNW i OC zapewniane przez SGH
    Stypendium jest przyznawane na okres 3 miesięcy (niezależnie od długości trwania praktyki). W związku z tym na wszystkich dokumentach, czyli umowie finansowej, Training Agreement, Placement Agreement , Confirmation form of accepting the student oraz na wniosku - skierowaniu, muszą być jednakowe daty potwierdzające 3 miesięczny okres praktyki.
 
DOKUMENTY FINANSOWE:
STAWKI STYPENDIALNE

Przed wyjazdem wypłacne jest 70% należnego stypednium, pozostałe 30% student otrzymuje po dokonaniu rozliczenia.
 
DOKUMENTY ROZLICZENIOWE:
 • Potwierdzenie odbycia praktyki - wymagane podpisy: I. Student; II. Pracodawca (z pieczątką)
 • Ankieta studenta Erasmusa- link do ankiety wysyłany na maila po zakończeniu praktyki.
 • Raport opisowy przesłany na maila akowalik (w domenie sgh.waw.pl); wzór raportu