Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

ZMIANA ZASAD PROCESU OBIEGU PRAC DYPLOMOWYCH

2017-09-22 kategoria: informacja 

​Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 45 z dnia 19 września 2017 r. wraz z załącznikami od 1 października br., prace dyplomowe będą procedowane w elektronicznym systemie Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Zmieniają się dotychczasowe role uczestników procesu obiegu prac dyplomowych. O każdym przydzielonym zadaniu w systemie APD uczestnik procesu obiegu pracy dyplomowej otrzymuje mailowe powiadomienie.
 
Student

Student uzupełnia metryczkę dotyczącą pracy dyplomowej oraz wprowadza plik z pracą. Po akceptacji i wystawieniu oceny przez promotora, drukuje pracę z systemu APD oraz formularz Oceny pracy dyplomowej zatwierdzony przez promotora. Podpisany egzemplarz pracy oraz formularz oceny zanosi do dziekanatu.
 
Promotor

Promotor sprawdza poprawność wprowadzonych danych dotyczących pracy dyplomowej oraz plik z pracą. Po zaakceptowaniu danych przekazuje plik z pracą do systemu antyplagiatowego. Po zaakceptowaniu Raportu podobieństw wypełnia i zatwierdza elektroniczny formularz recenzji (Ocena pracy dyplomowej). Na każdym etapie przed wypełnieniem i zatwierdzeniem recenzji promotor może zwrócić pracę do poprawy.

Recenzent

Otrzymuje dostęp w systemie APD do elektronicznej wersji pracy dyplomowej. Wypełnia i zatwierdza elektroniczny formularz recenzji pracy dyplomowej. Wydrukowany formularz dostarcza do właściwego dziekanatu w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia drogą mailową o otrzymaniu zadania zaopiniowania pracy dyplomowej.

 

Archiwum