Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Poczta Exchange : Poczta Exchange – Dział Pomocy Użytkownikom | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Centrum Informatyczne - Poczta Exchange
 

 Poczta Exchange

 
MS Exchange jest zaawansowanym systemem poczty elektronicznej, który umożliwia dostęp do skrzynki pocztowej z różnych urządzeń służących do elektronicznej wymiany informacji. Rozbudowany system reguł i opcji pozwala bardzo precyzyjnie zarządzać dużą ilością poczty elektronicznej. Sprawny system wyszukiwania pozwala łatwo znaleźć interesującą nas korespondencję. MS Exchange to nie tylko poczta elektroniczna, ale również zaawansowany system kalendarzy, załączników, kontaktów, zadań. System można obsługiwać z poziomu aplikacji Microsoft Outlook, przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego. Użytkownik pracujący z MS Exchange ma możliwość udostępniania swoich zasobów lub nadawania uprawnień do ich edycji lub  wglądu wybranym przez siebie osobom. Wbudowane rozwiązania chroniące przed spamem oraz pocztą wykorzystującą techniki phishingu, a także nowe filtry antywirusowe oraz mechanizmy skanujące, zapewniają zaawansowaną ochronę poczty elektronicznej.
 
System Exchange jest dostępny: 
 • ze strony głównej SGH
 • z przeglądarki internetowej pod adresem chmura.sgh.waw.pl
 • dowolnego programu pocztowego 
W interfejsie Outlook Web App, zaznaczamy opcję „Komputer prywatny”, gdy logujemy się do poczty z komputera spoza sieci SGH. Za pomocą tej opcji można wydłużyć czas braku aktywności, po którego upływie użytkownik zostanie automatycznie wylogowany. 
 
Zalety Exchange
 1. Pełna integracja z używanym oprogramowaniem MS Outlook. Dostęp do funkcji wykraczających poza e-mail – kalendarze, listy kontaktów, zadania, notatki, poczta głosowa, fax, bez ponoszenia wysokich kosztów oraz nakładów związanych z zarządzaniem odrębnymi systemami
 2. Pełna integracja z wdrażanym systemem SharePoint – umożliwia wykorzystanie ww. elementów do współtworzenia portalu internetowego uczelni.
 3. Dostępność: przez Outlook, WWW, urządzenia mobilne, standardowe protokoły pocztowe (pop3, imap, smtp) bez konieczności instalowania poza połączeniem internetowym dodatkowego oprogramowania lub usług.
 4. Wykorzystanie ww. funkcji w środowisku domeny Windows – ułatwienie pracy grupowej, w tym: 
  • Praca na wspólnym kalendarzu
  • Przydzielanie zadań współpracownikom 
  • Dzielenie się kontaktami zapisanymi w programie Outlook 
  • Udostępnianie skrzynek pocztowych np. na czas nieobecności. 
 5. Wykorzystanie istniejącego systemu domeny MS Windows do zarządzania kontami użytkowników ułatwia i przyspiesza zarówno standardowe operacje administracyjne, jak i diagnostykę i naprawę problemów.
 6. Łatwość odzyskiwania danych w przypadku błędu lub awarii:
  • Tworzenie archiwów maili online
  • Udostępnianie skrzynek pocztowych, np. na czas nieobecności
  • Pełna kopia zapasowa tego co mamy
 7. Mało spamu.
 8. Duża pojemność skrzynki (2,5 GB)
 9. Jeden list może mieć wielkość 25MB łącznie z załącznikiem.
 10. Jeden list można dostarczyć do 5000 adresatów wypełniając pole DW: lub UDW: listą adresów e-mail.
 11. Mała awaryjność (zduplikowane role serwerów).
 12. Krótki czas ściągania i wysyłania poczty.
 13. Intuicyjny dostęp przez WWW (poprawiny interfejs przez Microsoft).
 14. Łatwa konfiguracja przez użytkownika (zależy od stopnia zaawansowania).
 15. Obsługa dowolnych programów pocztowych.
 
Funkcjonalności Exchange
 1. Wysyłanie odbieranie poczty
  • Podstawową funkcjonalnością Exchange jest obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie i odbieranie wiadomości, filtrowanie niechcianych wiadomości (spam), obsługa zabezpieczonej komunikacji (certyfikaty i szyfrowanie).
 2. Listy adresow
  • Listy adresowe służą do definiowania ustalonych grup odbiorców na poziomie programu pocztowego. Jeżeli często piszemy do grupy osób, możemy zdefiniować listę adresową, dodać te osoby, a następnie podczas redagowania wiadomości zamiast wpisywać wszystkie adresy wystarczy podać listę adresową. 
 3. Kalendarze
  • Kalendarz programu Microsoft Outlook pełni funkcję kalendarza i harmonogramu. Jest w pełni zintegrowany z pocztą elektroniczną, kontaktami i innymi funkcjami. Pozwala przeglądać jednocześnie dni, tygodnie i miesiące. Umożliwia między innymi tworzenie terminów spotkań i wydarzeń, organizowanie spotkań, wyświetlanie harmonogramów grup, wyświetlanie kalendarzy obok siebie, zarządzanie kalendarzem innego użytkownika.
 4. Zadania
  • Wiele osób przechowuje listy zadań do wykonania na papierze bądź w arkuszu kalkulacyjnym albo korzysta z połączenia formy papierowej z metodami elektronicznymi. W programie Outlook można połączyć różnego rodzaju listy w jedną, otrzymywać przypomnienia i śledzić postęp zadań. Moduł zarządzania zadaniami pozwala na organizowanie kolejności prac. Możliwość przydzielania zadań innym użytkownikom, łączenia zadań w projekty, monitorowanie o zakończeniu wykonywania zadania.
 5. Dziennik
  • Dziennik to narzędzie do rejestrowania wybranych czynności związanych z kontaktami (wiadomości e-mail), dokumentami MS Office (Word, Excel) ale również innych akcji, o których chcemy zostawić ślad np. rozmowa telefoniczna. Dziennik zapisuje datę i godziny poświęcone kontaktom, dzięki czemu można określić ile czasu się im poświęca. Pozycje dziennika zapisywane są na osi czasu w kolejności, w jakiej się wydarzyły.
 6. Notatki
  • Notatki to wygodny sposób przechowywania informacji jakie codziennie otrzymujemy, w formie tekstowej. Można je przechowywać na pulpicie lub w innych folderach na komputerze. Notatkę można utworzyć z poziomu dowolnego folderu w programie. 
 7. Kontakty
  • Baza danych kontaktów może być przechowywana na serwerze Exchange w podziale na wiele katalogów kontaktów. Standardowo dostępny jest katalog Kontakty, przechowywany na serwerze oraz katalog Kontakty w Foldery osobiste, przechowywany w lokalnym komputerze użytkownika. Można również tworzyć i udostępniać innym użytkownikom dodatkowe katalogi kontaktów.
 8. Dostęp przez stronę WWW
  • System umożliwia dostęp poprzez interfejs webowy pod adresem: http://pocztae.sgh.waw.pl. Interfejs webowy dostarcza funkcjonalności bardzo podobne do stacjonarnej wersji programu MS Outlook.
 
 
 

 Instrukcje obsługi systemu Exchange

 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.