Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Międzykolegialne Granty Rektorskie

 
Akty prawne regulujące Międzykolegialne Granty Rektorskie​

1. Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.
2. Zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017r.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2018.

Tematyka prac badawczych jest następująca:
 1. Ścieżki edukacyjne i rozwój kompetencji zawodowych społeczności polonijnych. 
 2. Nowe trendy w marketingu usług edukacyjnych wraz z oceną efektywności.    
 3. Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH.      
 4. Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce.      
 5. Prognozy zmian w zapotrzebowaniu na zawody ekonomiczne w Polsce i w UE  do 2030 roku.       
 6. Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów  w opinii członków Klubu Partnerów SGH.       
 7. Sposoby pomiaru jakości kształcenia w szkołach publicznych.      
 8. Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.      
 9. Kapitał intelektualny SGH.  
 10. Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych.
 11. Postrzeganie SGH przez licealistów.


W roku 2018 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.
Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 28 lutego 2018 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ