Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Międzykolegialne Granty Rektorskie

 

Akty prawne regulujące Międzykolegialne Granty Rektorskie​

1. Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.
2. Zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. 
3. Wniosek o przyznanie międzykolegialnego grantu rektorskiego

 

 Międzykolegialne granty rektorskie w roku 2019 - tematy prac badawczych

 

W roku 2019 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys.zł. Tegoroczna edycja związana będzie z przygotowaniem przez SGH raportu nt. „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes”, który będzie prezentowany na Forum Ekonomicznym w Krynicy we wrześniu 2019 r. W związku z tym termin składania wniosków o granty międzykolegialne i ich odbiór będzie inny niż wynika to z zarządzenia Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r. z póżn. zm.  Wnioski o  przyznanie grantu należy więc składać  do dnia  15 lutego br., zaś termin złożenia opracowania naukowego upływa z dniem 31 maja br.

LISTA TEMATÓW:

1. Inwestycje wobec wyzwań rozwojowych regionów w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.
2. Wyrównywanie luki w poziomie zamożności między Europą Środkowo- Wschodnią a Europą Zachodnią.
3. Ekologia (ekoinnowacje) w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na tle globalnych wyzwań.
4. Aktualne trendy w optymalizacji i uszczelnieniu systemów podatkowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
5. Strategie obsługi rozwoju mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej na tle rozwiązań globalnych.
6. Wyzwania wynikające ze zmian demograficznych w krajach Europy Środkowo- Wschodniej.
7. Systemy opieki zdrowotnej w krajach Europy-Środkowo-Wschodniej. 
8. Rynki pracy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalnych wyzwań.
9. Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
10. Systemy wsparcia startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
11. Społeczna odpowiedzialność biznesu i wyzwania związane z zarządzaniem różnorodnością kulturową i pokoleniową - najlepsze praktyki w krajach   Europy Środkowo-Wschodniej.


Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 15 lutego br. w formie papierowej i elektronicznej.
Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ

 

 Granty rektorskie w roku 2018

 

​ 

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2018.

Tematyka prac badawczych jest następująca:
 1. Ścieżki edukacyjne i rozwój kompetencji zawodowych społeczności polonijnych. 
 2. Nowe trendy w marketingu usług edukacyjnych wraz z oceną efektywności.    
 3. Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH.      
 4. Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce.      
 5. Prognozy zmian w zapotrzebowaniu na zawody ekonomiczne w Polsce i w UE  do 2030 roku.       
 6. Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów  w opinii członków Klubu Partnerów SGH.       
 7. Sposoby pomiaru jakości kształcenia w szkołach publicznych.      
 8. Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.      
 9. Kapitał intelektualny SGH.  
 10. Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych.
 11. Postrzeganie SGH przez licealistów.


W roku 2018 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.
Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 15 lutego br. w formie papierowej i elektronicznej.

Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ

 

Lista przyznanych teamtów badawczych w roku 2018

​l.p. ​Temat pracy badawczej - ​Kierownik badania Kolegia współpracujące ​
​1. ​Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów w opnii członków Klubu Partnerów SGH ​dr Joanna Żukowska ​KNoP, KGŚ
​2. ​Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH
​dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak
​KGŚ, KNoP, KZiF, KES
​3. ​Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych
​dr Ewa Jastrzębska ​KES, KGŚ, KNoP
​4. ​Kapitał intelektualny SGH ​dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska
​KZiF, KNoP
​5. ​Scenariusze zmian zapotrzebowania rynku pracy w odniesieniu do absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych
​prof. dr hab. Wojciech Paprocki ​KZiF, KES, KNoP
​6. ​Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych
​dr Sylwester Gregorczyk ​KZiF, KNoP,
​7. ​Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce ​dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
​KAE, KES, ORSE
​8. ​Postrzeganie SGH przez licealistów ​dr Paweł Kubicki ​KES, KAE