Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Międzykolegialne Granty Rektorskie

 
Akty prawne regulujące Międzykolegialne Granty Rektorskie​

1. Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017 r.
2. Zarządzenie Rektora nr 54 z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Rektora nr 3 z dnia 30 stycznia 2017r.

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza konkurs na realizację międzykolegialnych grantów rektorskich dla nauczycieli akademickich w roku 2018.

Tematyka prac badawczych jest następująca:
 1. Ścieżki edukacyjne i rozwój kompetencji zawodowych społeczności polonijnych. 
 2. Nowe trendy w marketingu usług edukacyjnych wraz z oceną efektywności.    
 3. Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH.      
 4. Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce.      
 5. Prognozy zmian w zapotrzebowaniu na zawody ekonomiczne w Polsce i w UE  do 2030 roku.       
 6. Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów  w opinii członków Klubu Partnerów SGH.       
 7. Sposoby pomiaru jakości kształcenia w szkołach publicznych.      
 8. Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych.      
 9. Kapitał intelektualny SGH.  
 10. Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych.
 11. Postrzeganie SGH przez licealistów.


W roku 2018 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.
Wnioski należy składać w Dziale Nauki do dnia 28 lutego 2018 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Procedura obiegu kosztorysu grantu międzykolegialnego - POBIERZ 

 przyznane Granty rektorskie w roku 2018

 
​ 
​l.p. ​Temat pracy badawczej ​Kierownik badania Kolegia współpracujące ​
​1. ​Mocne i słabe strony absolwentów SGH studiów w opnii członków Klubu Partnerów SGH ​dr Joanna Żukowska ​KNoP, KGŚ
​2. ​Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH
​dr hab. prof. SGH Mariusz Próchniak
​KGŚ, KNoP, KZiF, KES
​3. ​Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych
​dr Ewa Jastrzębska ​KES, KGŚ, KNoP
​4. ​Kapitał intelektualny SGH ​dr hab. prof. SGH Agnieszka Sopińska
​KZiF, KNoP
​5. ​Scenariusze zmian zapotrzebowania rynku pracy w odniesieniu do absolwentów uczelni i wydziałów ekonomicznych
​prof. dr hab. Wojciech Paprocki ​KZiF, KES, KNoP
​6. ​Sposoby wdrażania strategii rozwoju szkół wyższych
​dr Sylwester Gregorczyk ​KZiF, KNoP,
​7. ​Losy absolwentek kierunków ekonomicznych w Polsce ​dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak
​KAE, KES, ORSE
​8. ​Postrzeganie SGH przez licealistów ​dr Paweł Kubicki ​KES, KAE
 
 
 
 

 granty rektorskie 2017