Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kodeks etyki

 
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczęły się prace nad budowaniem kodeksu etycznego dla pracowników Uczelni. Punktem wyjścia jest wyłonienie kluczowych wartości, którymi wszyscy pracownicy będą się kierowali w codziennej pracy.
W oparciu o te wartości zostanie opracowany Kodeks etyczny pracowników SGH.
 
 • pracownicy będą włączani w proces budowania kodeksu etycznego SGH na każdym etapie,               
 • katalog wartości, z którego wybierane są wartości kluczowe, został opracowany podczas trzech otwartych warsztatów dla pracowników, przeprowadzonych 1 lutego, 7 lutego i 5 kwietnia 2018 r.,           
 • z tego katalogu wartości wszyscy pracownicy SGH będą wybierać wartości kluczowe (ankieta online będzie
  dostępna na stronie internetowej SGH w zakładce dla pracownika w dniach 16- 30 kwietnia 2018 r.)             
 • opracowany na podstawie wyłonionych, kluczowych wartości kodeks etyczny SGH będzie szeroko konsultowany z pracownikami, 
 • zespół ds. Kodeksu Etyki, koordynujący prace nad kodeksem, tworzą pracownicy SGH. 
 
Opracowanie kodeksu jest jednym z elementów budowania społecznej odpowiedzialności SGH.
16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju podczas konferencji pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, 23 uczelnie wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności. W imieniu SGH deklarację podpisał Rektor prof. Marek Rocki.
 
Deklaracja skupia się na 4 obszarach funkcjonowania uczelni:           
 
 • pielęgnowania wartości akademickich,               
 • realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności,                
 • organizacji pracy uczelni,               
 • współpracy z interesariuszami.  
 
Zapraszamy wszystkich pracowników do wzięcia udziału w wyłanianiu wartości kluczowych dla naszej Uczelni poprzez wypełnienie internetowej ankiety!  

WYPEŁNIJ ANKIETĘ
 
 
 
 
 
 
 

 Kluczowe Wartości SGH

 

 

 Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności

 


 

 Zespół ds. kodeksu Etyki

 

 

 1. Prof. Grzegorz Szulczewski, przedwodniczący zespołu,
 2. dr Ewa Jastrzębska - członkek zespołu
 3. mgr Anna Kotlińska - sekretarz zespołu

Zadaniem zespołu jest przygotowanie projektu Kodeksu Etyki dla pracowników Uczelni