Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
ADMINISTRACJA SGH
Działalność statutowa : Działalność statutowa – Dział Nauki | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Działalność statutowa
 

 Działalność statutowa

 
Ze środków na badania statutowe finansowana jest działalność naukowa Kolegiów. Dotacje na badania statutowe przyznaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Do 2018 roku dotacje na badania statutowe przyznawało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek poszczególnych jednostek organizacyjnych, za pośrednictwem dziekanów.

Kryteria i tryb przyznawania oraz rozliczania środków na naukę reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668)która weszła w życie z dniem 1 października 2018 r. oraz Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego znajdujących się w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz na zadania związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1668

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12316003
Regulacje zewnętrzne:

Ważne terminy:

Termin skaładania raportu rocznego do MNiSW - 31 marca