Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Doktoraty

 
​Osobie, której nadano stopień doktora wydaje się oryginał i jeden odpis dyplomu w języku polskim. Na wniosek zainteresowanego wydaje się także jeden odpis dyplomu w tłumaczeniu na język angielski.
  • za wydanie oryginału dyplomu wraz z odpisem w języku polskim pobiera się opłatę w wysokości 120 zł.
  • za wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski pobiera się opłatę w wysokości 80 zł.

    nr konta: Pekao S.A. 93 1240 5918 1111 0010 2722 0297 z dopiskiem: opłata za dyplom w języku........  (imię i nazwisko).


Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przeprowadzania przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych: ·