Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Kodeks etyki

 
W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie rozpoczęły się prace nad budowaniem kodeksu etycznego dla pracowników Uczelni. Punktem wyjścia jest wyłonienie kluczowych wartości, którymi wszyscy pracownicy będą się kierowali w codziennej pracy.
W oparciu o te wartości zostanie opracowany Kodeks etyczny pracowników SGH.
 
 • pracownicy będą włączani w proces budowania kodeksu etycznego SGH na każdym etapie,               
 • katalog wartości, z którego wybierane są wartości kluczowe, został opracowany podczas trzech otwartych warsztatów dla pracowników, przeprowadzonych 1 lutego, 7 lutego i 5 kwietnia 2018 r.,           
 • z tego katalogu wartości wszyscy pracownicy SGH będą wybierać wartości kluczowe (ankieta online będzie dostępna na stronie internetowej SGH w zakładce dla pracownika w dniach 16- 30 kwietnia 2018 r.)             
 • opracowany na podstawie wyłonionych, kluczowych wartości kodeks etyczny SGH będzie szeroko konsultowany z pracownikami, 
 • zespół ds. Kodeksu Etyki, koordynujący prace nad kodeksem, tworzą pracownicy SGH. 
 
Opracowanie kodeksu jest jednym z elementów budowania społecznej odpowiedzialności SGH.
16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju podczas konferencji pt. „Społeczna odpowiedzialność nauki – wyzwania dla środowiska akademickiego i biznesu”, 23 uczelnie wyższe podpisały Deklarację Społecznej Odpowiedzialności.
W imieniu SGH deklarację podpisał Rektor prof. Marek Rocki.
 
Deklaracja skupia się na 4 obszarach funkcjonowania uczelni:           
 
 • pielęgnowania wartości akademickich,               
 • realizacji programów, projektów wdrożeniowych i badań ważnych dla rozwoju społecznej odpowiedzialności,                
 • organizacji pracy uczelni,               
 • współpracy z interesariuszami.  
 

 
 
 

 Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności

 


 

 Zespół ds. kodeksu Etyki

 

 

 1. Prof. Grzegorz Szulczewski, przedwodniczący zespołu,
 2. dr Ewa Jastrzębska - członkek zespołu
 3. mgr Justyna Kozera - członek zespołu
 4. mgr Anna Kotlińska - sekretarz zespołu

Zadaniem zespołu jest przygotowanie projektu Kodeksu Etyki dla pracowników Uczelni