Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wyniki ankiety - Kluczowe Wartości SGH

 

​Ankietę dotyczącą kluczowych wartości SGH (dostępną online dla wszystkich pracowników w dniach 16-30 kwietnia br.) wypełniło 313 pracowników. W rankingu utworzonym na podstawie wyników głosowania, powtarzały się niektóre wartości (np. wartością najczęściej wskazywaną zarówno na drugim jak i trzecim miejscu był profesjonalizm).
Po dokonaniu analizy liczebności wskazań poszczególnych wartości, z  podanych w ankiecie 15 wartości, co najmniej 100 wskazań otrzymały:

 • Profesjonalizm – 168 głosów
 • Jakość – 166
 • Współpraca – 156
 • Uczciwość – 128 
 • Szacunek – 118
 • Prawda – 115
 • Rozwój – 100
Uznając, że wartość profesjonalizm jest szerszą kategorią niż jakość, za kluczowe wartości SGH uznano (w kolejności od najważniejszej):

 

 
 
 • Profesjonalizm rozumiemy jako zapewnienie wysokiej jakości, odpowiedzialne działanie i ciągły rozwój.
 • Współpraca to budowanie dobrych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym wsparciu, aby tworzyć wspólnotę.
 • Uczciwość oznacza transparentne i sprawiedliwe postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami i przekonaniami.
 • Szacunek to życzliwe, godne i równe traktowanie oraz zachowywanie poufności.
 • Prawda wiąże się ze szczerym i odważnym postępowaniem oraz zachowywaniem obiektywizmu.
 
 

Warto podkreślić, że wybrane wartości uwzględniają wartości Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego PAN, a także podpisaną przez SGH Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

 
 
Odpowiadając na szczegółowe uwagi zgłoszone w ankiecie, chcielibyśmy zauważyć, że w wyłonionych kluczowych wartościach mieszczą się te zaproponowane w ankiecie przez niektórych z respondentów:
 

 

 • wartości: oszczędność, innowacyjność, elastyczność, nonkonformizm, oryginalność i nowatorstwo, kreatywność, obowiązkowość i rzetelność, wspieranie w rozwoju, aplikacyjny charakter nauki oraz zmniejszenie biurokracji zawierają się w profesjonalizmie;
 • równouprawnienie i równe płace, równe traktowanie, różnorodność, antymobbing, empatia, tradycja, patriotyzm, chrześcijaństwo wpisują się w wartość szacunek;
 • bezinteresowność, brak nepotyzmu zawierają się w uczciwości;
 • spolegliwość, wspólny cel, dobre relacje, przyjaźń, lojalność wobec społeczeństwa i kreowanie wspólnoty, zaangażowanie w życie uczelni – we współpracy;
 • a jak to wskazano w ankiecie, wartość wolność wiąże się z prawdą.
 

Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim za cenne komentarze, a przede wszystkim – za udział we wspólnym wyłanianiu kluczowych wartości naszej uczelni.

 
 

W przygotowywanym kodeksie etycznym będziemy pokazywać jak wybrane kluczowe wartości, w ich szerokim rozumieniu, powinny wpływać na nasze codzienne postępowanie.

 
 

Już teraz zapraszamy do uczestniczenia w kolejnych etapach budowania kodeksu etycznego SGH.


 

Zespół ds. Kodeksu Etyki