Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 konkurs na nazwę Otwartego (elektronicznego) repozytorium tekstów naukowych SGH - ZASADY

 

W dniach od 15 października 2017 do 15 listopada 2017 w Uczelni odbył się KONKURS na nazwę Otwartego  (elektronicznego) repozytorium tekstów naukowych SGH   

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przesłanie propozycji nazw na Otwarte Repozytorium SGH. Łącznie otrzymaliśmy 34 propozycje. 

O wynikach konkursu poinfomujemy podczas uroczystego otrwacia Repozytorium SGH. Autor najlepszej propozycji otrzyma NAGRODĘ RZECZOWĄ.

Regulamin Konkursu  

 

 Otwarty dostęp (Open Access)

 
​Open Access to powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy, ktory stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Koncepcja otwartego dostępu (Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo.
 
 

 Czym będzie otwarte repozytorium tekstów naukowych SGH?

 
​Od czerwca 2017 roku powołany przez Rektora SGH Zespół ds. Otwartego Dostępu (Open Access) pracuje nad uruchomieniem Otwartego (elektronicznego) repozytorium tekstów naukowych SGH. Będzie ono platformą internetową stanowiącą część strony uczelnianej, na której pracownicy naukowi naszej Szkoły będą mogli samodzielnie i w prosty sposób umieszczać swoje opublikowane teksty naukowe  (np. artykuły, rozdziały w książkach, ewentualnie całe książki) w celu szerszego ich rozpropagowania w świecie nauki XXI wieku.

ZALETY deponowania w REPOZYTORIUM (autoarchiwizacji):
  • specjalne oprogramowanie repozytorium sprawia, że tekst szybko i poprawnie jest indeksowany w google scholar.

  •  
  • google scholar – odnajdzie i zliczy cytowania naszych prac oraz zwiększy ich zasięg na świecie (indeks H).

  • autor sam decyduje, jakie teksty chce w taki sposób rozpowszechniać.

  • teksty umieszczane są w repozytorium i rozpowszechniane za jego pośrednictwem zgodnie z prawem autorskim – autor sam decyduje o licencji (otwarte licencje Creative Commons lub tradycyjny dozwolony użytek).

  • wiadomość o repozytorium SGH zostanie umieszczona na międzynarodowej liście repozytoriów: Directory of Open Access Repositories: http://www.opendoar.org – co zwiększy zasięg informacji o naszych tekstach.