Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 konkurs na nazwę Otwartego (elektronicznego) repozytorium tekstów naukowych SGH - ZASADY

 

W dniach od 15 października 2017 do 15 listopada 2017 w Uczelni będzie trwał KONKURS na nazwę Otwartego  (elektronicznego) repozytorium tekstów naukowych SGH   

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich pracowników SGH

  • przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie autora najlepszej nazwy Repozytorium Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) konkurs ma charakter otwarty
  • czestnikiem konkursu może być wyłącznie pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z zastrzeżeniem, że w konkursie nie mogą brać udziału członkowie jury konkursowego
  • zwycięzca otrzyma NAGRODĘ RZECZOWĄ, która zostanie wręczona podczas uroczystości z okazji uruchomienia Repozytorium
 
Przed przystąpieniem do Konkursu zapoznaj się z  Regulaminem Konkursu  
 
 

 Otwarty dostęp (Open Access)

 
​Open Access to powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy, ktory stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Koncepcja otwartego dostępu (Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo.
 
 

 Czym będzie otwarte repozytorium tekstów naukowych SGH?

 
​Od czerwca 2017 roku powołany przez Rektora SGH Zespół ds. Otwartego Dostępu (Open Access) pracuje nad uruchomieniem Otwartego (elektronicznego) repozytorium tekstów naukowych SGH. Będzie ono platformą internetową stanowiącą część strony uczelnianej, na której pracownicy naukowi naszej Szkoły będą mogli samodzielnie i w prosty sposób umieszczać swoje opublikowane teksty naukowe  (np. artykuły, rozdziały w książkach, ewentualnie całe książki) w celu szerszego ich rozpropagowania w świecie nauki XXI wieku.

ZALETY deponowania w REPOZYTORIUM (autoarchiwizacji):
  • specjalne oprogramowanie repozytorium sprawia, że tekst szybko i poprawnie jest indeksowany w google scholar.

  •  
  • google scholar – odnajdzie i zliczy cytowania naszych prac oraz zwiększy ich zasięg na świecie (indeks H).

  • autor sam decyduje, jakie teksty chce w taki sposób rozpowszechniać.

  • teksty umieszczane są w repozytorium i rozpowszechniane za jego pośrednictwem zgodnie z prawem autorskim – autor sam decyduje o licencji (otwarte licencje Creative Commons lub tradycyjny dozwolony użytek).

  • wiadomość o repozytorium SGH zostanie umieszczona na międzynarodowej liście repozytoriów: Directory of Open Access Repositories: http://www.opendoar.org – co zwiększy zasięg informacji o naszych tekstach.