Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 aktualne konkursy na projekty badawcze

 

​Zapraszamy Państwa do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach programów:

Podstawowe informacje o warunkach udziału i terminach konkursów znajdują się poniżej.

 

 Horyzont 2020

 
W poniższej tabeli znajdują się nazwy konkursów i tematów wraz z linkami do stron z dokumentacją. Nie jest to pełna lista konkursów i tematów. Pełną listę znajdą Państwo na stronie Komisji Europejskiej.

 

​Konkurs ​Tematy Termin składania wniosków
​Wysokość dofinansowania na cały konkurs

EXCELLENT SCIENCE
​MSCA-ITN-2019 ​MSCA-ITN-2019: Innovative Training Networks 15-01-2019 €470,000,000
​ ​ ​ ​
SOCIETAL CHALLENGES
​DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020 ​DT-TRANSFORMATIONS-02-2018-2019-2020: Transformative impact of disruptive technologies in public services ​14-03-2019 7,000,000
​TRANSFORMATIONS-03-2018-2019 ​TRANSFORMATIONS-03-2018-2019: Innovative solutions for inclusive and sustainable urban environments 14-03-2019 €6,000,000
​TRANSFORMATIONS-13-2019 ​TRANSFORMATIONS-13-2019: Using big data approaches in research and innovation policy making 14-03-2019 1,900,000
MIGRATION-01-2019 ​MIGRATION-01-2019: Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios 14-03-2019 9,000,000
​MIGRATION-03-2019 ​MIGRATION-03-2019: Social and economic effects of migration in Europe and integration policies  14-03-2019 9,000,000
​DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020 ​DT-GOVERNANCE-05-2018-2019-2020: New forms of delivering public goods and inclusive public services 14-03-2019 8,000,000
​​SU-INFRA02-2019 ​SU-INFRA02-2019: Security for smart and safe cities, including for public spaces 22-08-2019 16,000,000
​ ​ ​
​Spreading excellence and widening participation
​ WIDESPREAD-03-2018 ​ WIDESPREAD-03-2018: Twinning 15-11-2018 30,000,000
​ WF-02-2019 ​ WF-02-2019: Widening Fellowships 11-09-2019 ​​€6,000,000
  

 


 

 ERASMUS PLUS

 
​Konkurs ​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Partnerstwa strategiczne ​ „Partnerstwa strategiczne” w sektorze szkolnictwa wyższego to międzynarodowe projekty polegające na wdrażaniu i upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk w szkolnictwie wyższym. Efektem tego typu projektów powinna być przede wszystkim modernizacja oferty dydaktycznej uczelni, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia.W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (instytucje, przedsiębiorstwa) z krajów uczestniczących w programie (tzw. krajów programu), przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa.Minimalny skład konsorcjum realizującego projekt to trzy instytucje z trzech różnych krajów programu.

nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018​ projekt 2-letni:
300 000 euro

projekt 3-letni:
450 000 euro​
​Sojusze na rzecz wiedzy ​Sojusze na rzecz wiedzy to międzynarodowe projekty współpracy szkół wyższych i przedsiębiorstw, których celem jest wspieranie innowacyjności w sferze edukacji i biznesu oraz szerszym otoczeniu społeczno-ekonomicznym, rozwijanie w społeczeństwie umiejętności związanych z przedsiębiorczością, stymulowanie i ułatwianie przepływu wiedzy między uczelniami i przedsiębiorstwami

nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018
​projekt 2-letni:
700 000 euro

projekt 3-letni:
1 000 000 euro
​Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym (w krajach partnerskich) ​Międzynarodowe projekty zmierzające do budowania potencjału w szkolnictwie wyższym w krajach partnerskich są realizowane przez grupę współpracujących ze sobą instytucji (przede wszystkim uczelni) z krajów programu i uprawnionych krajów partnerskich. Projekty tego typu ukierunkowane są na pomoc i wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego oraz systemów szkolnictwa wyższego w krajach partnerskich.
Skład konsorcjum realizującego projekt
Kraje programu: minimum 3 kraje – z każdego minimum 1 uczelnia.
Kraje partnerskie: minimum jeden kraj, minimum 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego.
W projekcie musi uczestniczyć co najmniej tyle uczelni z kraju partnerskiego/krajów partnerskich, ile z krajów programu (czyli min. 3 uczelnie z krajów programu i minimum 3 uczelnie z kraju partnerskiego; jeżeli 2 kraje partnerskie, to minimum łącznie 4 uczelnie z tych krajów).
Wyjątki:
•    Region 8 (Ameryka Łacińska) – co najmniej dwa kraje z tego regionu;
•    mniejsze kraje z mniejsza liczbą uczelni – możliwość udziału jednej uczelni;
•    Rosja nie może być jedynym krajem partnerskim.
W przypadku projektów strukturalnych w skład konsorcjum muszą również wchodzić ministerstwa odpowiedzialne za szkolnictwo wyższe z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie.
​nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018 ​2 lub 3 lata

Maksymalnie dofinansowanie:
1 000 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).

Minimalne dofinansowanie:
500 000 euro na projekt (nie wliczając specjalnego komponentu mobilności).
​Działania „Jean Monnet”
Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty
​Celem działań „Jean Monnet” jest wspieranie wysokiej jakości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. ​nabór w roku 2018 został zakończony; termin naboru w roku 2019 zostanie ogłoszony jesienią 2018
​Katedry - 50 000 EUR/3 lata

Moduły - 30 000 euro/3 lata

Centra doskonałości -
100 000 euro/3 lata

Sieci -
300 000 euro/3 lata

Projekty -
60 000 euro/od 12 do 24 miesięcy
 
 
 
 

 inne programy międzynarodowe

 
​​
​Konkurs/Program​ Rodzaje projektów Termin składania wniosków Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Sustainable Urbanisation in the Context of Economic Transformation and Climate Change: Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas

NCN, JPI Urban Europe oraz chińska organizacja NSFC zapraszają do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze.

​20 czerwca 2018 r.
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY WYSZEHRADZKIE
Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki prowadzi corocznie trzy nabory w ramach konkursu.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej, minimalnie z trzech krajów.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: maksymalnie 18 mies.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu; średnie dofinansowanie do projektu wyniosło €20,000.
​Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki​ - GRANTY STRATEGICZNE ​​​Celem tego konkursu jest wsparcie długoterminowych projektów i są zalecane dla doświadczonych beneficjentów. Projekty muszą odnosić się do co najmniej jednego z priorytetów definiowanych na dany rok.

W każdym projekcie powinny brać udział instytucje z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej informacji
1 lutego,
1 czerwca,
1 października

Czas trwania projektu: 12-36 miesięcy

Wartość dofinansowania projektu: nie ma limitu, ale średnia wartość to €40,000.

Dofinansowanie: maksymalnie 100%
​DAINA 1
(Narodowe Centrum Nauki)
​W konkursie rozpatrywane będą wnioski o finansowanie projektów badawczych realizowane wspólnie przez polsko-litewskie zespoły naukowe, w których pracami zarządzają kierownicy projektów: kierownik polskiego zespołu badawczego oraz kierownik litewskiego zespołu badawczego.

Więcej informacji
​15 grudnia 2017 r. ​Projekt badawczy musi się rozpocząć pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, najwcześniej 1 września 2018 r., a najpóźniej 1 stycznia 2019 r.

Okres realizacji 24 miesiące lub 36 miesięcy.


Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych, w których kierownik polskiego zespołu badawczego:
 1. występuje w charakterze kierownika tylko w jednym wniosku składanym w konkursie DAINA;
 2. nie występuje w charakterze kierownika projektu w innych konkursach NCN w danej edycji konkursów (ogłaszanych i zamykanych w tym samym dniu).
​Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections
(Narodowe Centrum Nauki i EqUIP)
​Międzynarodowy konkurs na projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami.

Więcej informacji
​30 listopada 2017 r. o godz. 16.00. ​W skład międzynarodowego konsorcjum składającego wniosek musi wchodzić przynajmniej jeden zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie Indian Council for Social Science Research (ICSRR) oraz co najmniej dwa zespoły z pozostałych krajów uczestniczących w konkursie. Projekty mogą trwać maks.36 miesięcy.

Kraje uczestniczące w konkursie:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria i Wielka Brytania

 
 

 programy krajowe

 
​​Konkurs/Program/Instytucja finansująca ​​Rodzaje projektów ​Termin składania wniosków ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
​Narodowe Centrum Nauki​ ​ ​
PRELUDIUM 16

Konkurs dedykowany osobom rozpoczynającym karierę naukową, nieposiadającym stopnia naukowego doktora. Wnioskodawcy mają możliwość samodzielnie poprowadzić trwający rok, dwa lub trzy lata projekt badawczy. w przypadku doktorantów nie musi on być związany z tematyką rozprawy doktorskiej. Maksymalne finansowanie pojedynczego projektu może wynieść odpowiednio 70, 140 lub 210 tys. zł.

więcej informacji

​ 17 grudnia 2018 r. - NCN
  3 grudnia 2018 - ADOP
12, 24 lub 36 miesięcy.

Dofinansowanie:
a) 70 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b) 140 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c) 210 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;

OPUS 16

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich badaczy, niezależnie od etapu kariery naukowej. W ramach realizacji projektu mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, która jest niezbędna do ich realizacji. Możliwe jest także przyznanie stypendiów dla młodych badaczy.

więcej informacji

12, 24 lub 36 miesięcy.

Brak górnej granicy kwotowej ubiegania się o dofinansowanie.
SONATA 14

​​Konkurs skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Celem konkursu jest wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W tej edycji zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kierownikami projektów badawczych na drugim etapie oceny wniosków.

więcej infirmacji

​12, 24 lub 36 miesięcy.

Brak górnej granicy kwotowej ubiegania się o dofinansowanie.
BEETHOVEN CLASSIC 3

​Po sukcesach dwóch poprzednich edycji konkursu BEETHOVEN rusza kolejna – pod nową nazwą, lecz na tych samych warunkach. W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

więcej informacji

​24, 36 miesięcy

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
BEETHOVEN LIFE 1

Nowością w ofercie konkursowej jest BEETHOVEN LIFE, będący uzupełnieniem konkursu BEETHOVEN CLASSIC. Skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W pierwszej edycji rolę agencji wiodącej pełnić będzie DFG. W związku z tym wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

więcej informacji
​24, 36 miesięcy

Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 250 tys. zł;
TANGO 3

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.
Budżet przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów, wyłonionych w Konkursie TANGO3, wynosi 40 mln zł.

więcej informacji
Nabór Wniosków jest prowadzony w sposób ciągły od dnia otwarcia  naboru do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00), z zastrzeżeniem, że nabór podzielony jest na dwa etapy:

a) Etap I: od dnia otwarcia naboru do dnia 21 września 2018 roku (do godz. 16:00);

b) Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00).
​Okres realizacji projektu właściwego wynosi od 3 do 12 miesięcy.
Maksymalna wysokość dofinansowania
realizacji projektu właściwego wynosi
200 tys. zł.
 
MINIATURA 2

Konkurs jest skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN. Za fundusze uzyskane w konkursie można zrealizować działania naukowe takie jak kwerendy i staże naukowe, wyjazdy badawcze, konsultacyjne i konferencyjne, a także badania wstępne i pilotażowe. Okres finansowania działań to maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych. Łączna kwota przeznaczona na drugą edycję konkursu MINIATURA to 20 mln zł.

więcej informacji

Nabór ciągły do 31 grudnia 2018 r. lub do wyczerpania puli środków w danej edycji.
​Maksymalnie 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 000 do 50 000 złotych.
​Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ​
GRANTY NA GRANTY

Celem programu prowadzonego przez MNiSW jest wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegają się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej.
 
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.
 
Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum.
 
Nabór odbywa się w trybie ciągłym do 1 marca 2017 r.
Wnioski składane w roku 2017 mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych, które uzyskały ocenę merytoryczną KE w roku 2016.

W
niosek nalezy złożyć w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Jednostka występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
30 000 zł;
Jednostka występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do
10 000 zł.

​DIALOG

​Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

 • implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej
 • pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką
 • wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych
w obszarze następujących dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe i techniczne, nauki o życiu.


Więcej informacji

Nabór wniosków odbywa sięw trybie ciągłym i trwa do 30.06.2019 r.

Wnioskodawcy (również jako członkowie konsorcjum) mogą złożyć nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym.Wysokość dofinansowania jednego projektu: od 100 000 do 2 000 000 zł. 
​Narodowy Bank Polski
Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej.

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego.
W szczególności celami działalności edukacyjnej są:

 • upowszechnienie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego,
 • zwiększenie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP, polityki pieniężnej, instytucji finansowych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej (m.in. Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Systemu Banków Centralnych),
 • kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości,
 • upowszechnienie obrotu bezgotówkowego,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji finansowych, w tym zarządzaniu budżetem domowym i korzystaniu z usług finansowych,
 • popularyzowanie wiedzy na temat dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza,
 • promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego związanego z rozwojem gospodarczym.

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie:

 • inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP,
 • rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia),
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • gospodarowanie budżetem domowym,
 • zapobieganie wykluczeniu finansowemu,
 • pieniądz,
 • gospodarka rynkowa,
 • instytucje i usługi finansowe,
 • nowe horyzonty myśli ekonomicznej.


Dodatkowo, corocznie NBP ustala listę priorytetów na dany rok. Aktualna znajduje się w załączniku: Priorytetowe obszary edukacji ekonomicznej NBP.

I. Rodzaje projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe dystrybuowane nieodpłatnie.

II. Grupy docelowe

Odbiorcami projektów dofinansowanych ze środków NBP mogą być następujące grupy:

 • dzieci i młodzież,
 • nauczyciele i kadra naukowa,
 • osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym:
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku 55+,
  • bezrobotni,
 • młodzież wchodząca na rynek pracy.


Więcej informacji

​Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów
 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.
​Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to
30 000 zł.

Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.

NBP dofinansowuje przede wszystkim:
 • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
 • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
 • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy, który nie ma określonej wartości minimalnej.  
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.

  

 regionalny program operacyjny województwa mazowieckiego

 
   
​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​W drugiej połowie 2018 r. brak konkursów w ramach RPO Mazowsze skierownych do uczelni wyższych
 
PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTY ROZWÓJ


​​Konkurs ​Rodzaje projektów​ ​Termin aplikowania ​Okres realizacji / Wysokość dofinansowania​
​Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Konkurs_1/4.1.2/2018_ RANB
Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo, przy czym to jednostka naukowa jest liderem i formalnym wnioskodawcą projektu.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).
Przedstawiane przez konsorcja projekty muszą obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo same prace rozwojowe, jak również obowiązkowo wpisywać się w jeden z tematów określonych w ww. Zakresie regionalnych agend naukowo-badawczych.

Więcej informacji na stronie NCBiR
15.03.2018 – 15.05.2018 ​ Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 1 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% (w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach jej działalności niegospodarczej)

Poziom dofinansowanie dla przedsiębiorców – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
​Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne Konkurs 1/4.1.4/2018
Projekty aplikacyjne Badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, realizowane przez jednostki naukowe we współpracy z konkretnym przedsiębiorcą/przedsiębiorcami.
Konkurs skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.
Dofinansowane projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Więcej informacji na stronie NCBiR
​16.05.2018 – 16.07.2018 ​Alokacja na konkurs: 200 mln PLN

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 mln PLN

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 10 mln PLN

Poziom dofinansowania dla jednostki naukowej – do 100% w przypadku jednostek naukowych,

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw – od 25% do 80% (zgodnie z możliwą do przyznania intensywnością pomocy) w przypadku przedsiębiorstw
 
 

 POWER - rozwój oferty edukacyjnej

 

 

​Konkurs Rodzaje projektów​ Termin aplikowania​
​Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”

Opracowanie programów kształcenia i realizacja działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji, których doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu (np. z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi) dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:  
 • aktywizację społeczną i zawodową;
 • poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
 • pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
 • zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
Kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw   szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.
2. Wnioskodawcą projektu jest uczelnia, która w celu realizacji projektu nawiąże, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalną współpracę z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego  doświadczenie i merytoryczny zakres  działalności  związane są z celami projektu.
3. Projekt trwa nie krócej niż 12 miesięcy i nie dłużej niż 36 miesięcy
4. Maksymalna wartość projektu wynosi:
- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 500 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 4 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 6 000 000 PLN.
5. Projekt obejmuje wyłącznie realizowane wspólnie przez wnioskodawców i podmioty wskazane w kryterium dostępu nr 2 działania prowadzone na rzecz  społeczności lokalnych i regionalnych, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych,  odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.
6. W zakresie kryterium dostępu nr 5 projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych, kursów, szkoleń (m.in. w ramach uniwersytetów dziecięcych, uniwersytetów drugiego i trzeciego wieku), wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
- aktywizację społeczną i zawodową;
- poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
- pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej;
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu.
7. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku nr 7 do regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Proponowane wydatki muszą uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
1. Uczelnia objęta projektem, na dzień złożenia wniosku, musi prowadzić lub prowadziła przez co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, sformalizowaną i udokumentowaną współpracę z jednostką samorządu terytorialnego lub organizacją pozarządową w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni – 5 pkt.
2. Wnioskodawca deklaruje, że zajęcia merytoryczne przeprowadzone w projekcie  będą realizowane, w takim samym rozmiarze, również w okresie minimum  roku  po  zakończeniu projektu, bez wsparcia środków europejskich. Realizacja działań merytorycznych po zakończeniu realizacji projektu musi być adekwatna zarówno pod kątem zakresu, jak i liczby realizowanych zajęć i liczby osób z nich korzystających – 10 pkt.
3. Wnioskodawca zapewnia, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

Więcej informacji na stronie NCBiR
18.05.2018 – 25.06.2018
​Alokacja na konkurs – 200 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%

Okres realizacji: co najmniej 12 miesięcy i nie dłużej niż 42 miesiące
​Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/18 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego”

Opracowanie i realizacja nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi), którzy z względu na charakter pracy wykonują obowiązki wymagające komunikowania się ze stronami sporu pozostającymi ze sobą w konflikcie. W ramach konkursu mają zostać opracowane programy szkoleń z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji ze stronami sporu sądowego. W oparciu o opracowane programy mają zostać przeprowadzone szkolenia dla łącznie co najmniej 4000 uczestników (1000 osób w projekcie)..

Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej jednego szkolenia/cyklu szkoleń dla sędziów, urzędników lub innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, dla łącznie min. 100 uczestników, przeprowadzonego w okresie 3 lat przed upływem  terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Konkursu.
2. Wsparciem szkoleniowym w ramach projektu zostanie objętych min. 1000  uczestników: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy.
3. Okres realizacji projektu nie  przekracza 24 miesięcy, a projekt rozpoczyna się nie później niż miesiąc od daty rozstrzygnięcia Konkursu. (Planowana data rozstrzygnięcia Konkursu to 01.08.2018 r.)
4. Całkowita kwota dofinansowania projektu w przeliczeniu na jednego uczestnika nie może przekroczyć 2 000 PLN.
5. Projekt przewiduje realizację co najmniej następujących działań:
 • Opracowanie programu szkolenia w zakresie: metod skutecznej komunikacji interpersonalnej, w tym narzędzi komunikacji w konflikcie; barier w komunikacji; wpływu emocji na zachowania stron konfliktu; charakterystyki dynamiki konfliktu i technik łagodzenia jego eskalacji; technik komunikacji z osobami źle funkcjonującymi w stresie,
 • Opracowanie materiałów szkoleniowych,
 • Konsultacje programu i materiałów szkoleniowych z IOK,
 • Opracowanie planu rekrutacji uczestników oraz harmonogramu realizacji szkoleń,
 • Realizację szkoleń w wymiarze 16 godzin szkoleniowych na uczestnika (1 godzina szkoleniowa = 45 minut) w grupach nie więcej niż 15–osobowych,
 • Opracowanie i przeprowadzenie pre-testu, testu sprawdzającego nabyte kompetencje oraz ankiety ewaluacyjnej na zakończenia szkolenia,
 • Wydanie certyfikatu / zaświadczenia potwierdzającego  ukończenie szkolenia.
6. Trenerami są osoby posiadające min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej dla przedstawicieli zawodów prawniczych.

Więcej informacji na stronie Funduszy Europejskich
​30.05.2018 – 15.06.2018 ​Alokacja na konkurs – 8 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100%

Okres realizacji: nie dłużej niż 24 miesiące
​Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/18 „Zintegrowane Programy Uczelni – Ścieżka I”

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:    
 1. Moduł programów kształcenia.
 2. Moduł podnoszenia kompetencji.
 3. Moduł programów stażowych.
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 5. Moduł studiów doktoranckich.
 6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
3. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz pracownicy jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określono szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych warunek dotyczy całej uczelni).
4. Wnioskodawcy nie mogą aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach Działania
3.5 PO WER, jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.
5. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień składania wniosku negatywnej oceny PKA.
6. Okres relizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy.
7. Wartość projektu wynosi ponad 100 000 EUR, a maksymalna wartość jego dofinansowania wynosi:
- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 3 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 8 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 12 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 15 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 30 000 000 PLN.
8. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
1. Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt.
2. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 15 pkt.
lub
W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30 pkt.

Więcej informacji na stronie NCBiR
​11.06.2018 – 05.10.2018 ​Alokacja na konkurs – 500 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%

Okres realizacji: nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy.
​Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych ​​Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 „Zintegrowane Programy Uczelni – na rzecz Rozawoju Regionalnego”

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym co najmniej 3 ze wskazanych poniżej modułów działań, opracowanych w ramach jednolitego Programu Zintegrowanego uczelni, dostosowanych do typów operacji przewidzianych do realizacji w ramach konkursu:    
 1. Moduł programów kształcenia.
 2. Moduł podnoszenia kompetencji.
 3. Moduł programów stażowych.
 4. Moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy.
 5. Moduł studiów doktoranckich.
 6. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.
Wybrane kryteria dostępu (obowiązkowe do spełnienia):
1. Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 200 studentów na studiach stacjonarnych.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w konkursie.
3. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie studenci kierunków prowadzonych przez podstawowe jednostki organizacyjne uczelni oraz pracownicy jednostek, które spełniają warunki, aby prowadzić studia na określonym kierunku studiów oraz poziomie kształcenia określono szczegółowo w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i w aktach wykonawczych do tej ustawy (w przypadku uczelni nieposiadających podstawowych jednostek organizacyjnych warunek dotyczy całej uczelni).
4. Wnioskodawcy nie mogą aplikować o dofinansowanie działań, które w takim samym zakresie i dla tych samych odbiorców są realizowane w projektach wyłonionych do dofinansowania w konkursach Działania
3.5 PO WER, jak i planowane do realizacji w konkursach prowadzonych równolegle w Działaniu 3.5 PO WER.
5. Kierunek lub kierunki, na którym/ych będą realizowane działania w ramach projektu, nie posiadają na dzień składania wniosku negatywnej oceny PKA.
6. Okres relizacji projektu wynosi co najmniej 18 miesięcy i nie przekracza 48 miesięcy.
7. Wartość projektu wynosi ponad 100 000 EUR, a maksymalna wartość jego dofinansowania wynosi:
- dla uczelni kształcących do 1000 studentów (stan na dzień złożenia projektu)  – 3 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 1001-5000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 8 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 5001-10000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 12 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących 10001-20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 15 000 000 PLN,
- dla uczelni kształcących powyżej 20000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 30 000 000 PLN.
8. Wydatki ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z katalogiem dopuszczalnych kosztów oraz maksymalnymi stawkami dla poszczególnych instrumentów wsparcia określonymi w regulaminie konkursu oraz w załączniku do tego regulaminu stanowiącym standard kosztów w projekcie. Wydatki muszą również uwzględniać zasadę, iż zadania podlegające finansowaniu z EFS nie służą realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących funkcjonowanie systemu szkolnictwa wyższego oraz samorządu terytorialnego.

Kryteria premiujące (fakultatywne, za które można otrzymać dodatkowe punkty):
1. Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 2% uczestników projektu będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami – 10 pkt.
2. W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 30% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 15 pkt.
lub
W przypadku realizacji w projekcie zadań z zakresu programów rozwoju kompetencji oraz wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, co najmniej 40% absolwentów uczelni, którzy zostali objęci wsparciem w projekcie kontynuowało kształcenia (na studiach I, II, III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich) lub podjęło zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia – 30 pkt.

Więcej informacji na stronie NCBiR
​25.06.2018 – 15.10.2018 ​Alokacja na konkurs – 300 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%

Okres realizacji: nie krócej niż 18 miesięcy i nie dłużej niż 48 miesięcy.