Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Międzynarodowa wymiana doktorantów i kadry akademickiej

2019-06-13 kategoria: informacja 

​W zeszłym tygodniu w ramach Programu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej (program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) SGH odwiedziło 22 doktorantów oraz 2 pracowników akademickich z wiodących uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej oraz University of Technology w Sydney.

W dniach 3–5 czerwca doktoranci wzięli udział w warsztatach, zorganizowanych przez Kolegium Gospodarki Światowej, nt. wybranych problemów prowadzenia badań naukowych, w trakcie których rozmawiano o filozofii nauki, badaniach ilościowych i jakościowych. Zajęcia dla doktorantów poprowadzili pracownicy akademiccy z University of Technology w Sydney: dr Shadi Erfani – warsztat dotyczący systematycznego przeglądu literatury, dr Nagesh Shukla – warsztat poświęcony modelowaniu w badaniach naukowych.

W dniach 6–10 czerwca 10 osób z University of Technology w Sydney wzięło dodatkowo udział w wizycie studyjnej, w ramach której odbyły się następujące aktywności:

  • wizyta w Platige Image;
  • spotkanie zorganizowane przez Ambasadę Australii w Polsce, poświęcone relacjom gospodarczym między Polską i Australią, w którym uczestniczył ambasador Paul Wojciechowski oraz dr hab., prof. SGH Piotr Wachowiak, prorektor ds. nauki i zarządzania;
  • wizyta w fabryce lodów marki Grycan;
  • spotkanie zorganizowane przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, na którym przedstawiono, w jaki sposób nasza uczelnia wspiera przedsiębiorczość; przeprowadzono także warsztaty dotyczące metody lean canvas.

Zorganizowano także spotkanie, biorących udział w Programie PROM, doktorantów i pracowników akademickich zarówno z University of Technology w Sydney, jaki i ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Goście z University of Technology w Sydney mieli też okazję porozmawiać z pracownikami SGH oraz zainicjować wspólne projekty badawcze.

Program PROM wspiera międzynarodową wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej. W ramach programu realizowanego w SGH został sfinansowany przyjazd 22 doktorantów oraz 2 pracowników akademickich z Europy i Australii oraz wyjazd 26 doktorantów oraz 4 pracowników akademickich z SGH do wiodących ośrodków na świecie. Uczestnicy z naszej uczelni mieli okazję nawiązać współpracę z naukowcami z Australii, Chin, Europie oraz USA.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. wspólnie przez Kolegium Gospodarki Światowej i Kolegium Zarządzania i Finansów. Kierownikiem projektu jest dr hab., prof. SGH Alina Szypulewska-Porczyńska (KGŚ), a członkami zespołu projektowego dr Magdalena Suska (KGŚ), dr Patryk Dziurski (KZIF) oraz Anna Karpińska (KGŚ).

Archiwum