Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Gazeta SGH

 

​Powołując pismo uczelniane redakcja Gazety kierowała się trzema celami: ożywieniem przepływu informacji w szkole, zintegrowaniem różnych środowisk uczelnianych (studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych, administracji), promocją uczelni. I dzisiaj cele te nie straciły nic ze swojej aktualności. „Gazeta SGH” stała się głównym źródłem informacji o tym, co w szkole się dzieje, jakie następują zmiany, jakie podejmuje się decyzje, jakie problemy są dyskutowane. Jest kroniką ważniejszych wydarzeń i kontrowersji dotyczących nie tylko uczelni, ale i krajowego systemu edukacji.

Gazeta jest także forum dyskusyjnym prezentującym problemy pracowników i studentów uczelni. Przedstawiane w niej poglądy i opinie nie są oficjalnymi poglądami całego środowiska akademickiego, lecz jedynie publikujących na jej łamach autorów. Gazeta na równi traktuje wszystkie środowiska uczelniane prowadząc odpowiednią dystrybucję. Pismo uczelniane dociera również do kilkudziesięciu redakcji gazet akademickich w Polsce. Jest więc czytana przez czytelników z innych uczelni. Autorem artykułu w „Gazecie SGH” może być każdy, kogo interesuje zakres poruszanych w niej problemów i każdy, kto chciałby wypowiedzieć się na temat spraw interesujących środowisko akademickie uczelni.

„Gazeta SGH” jest miesięcznikiem. Ukazuje się od 1 maja 1993 roku, obecnie w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Konkurs JM Rektora SGH: INSPIRUJĄCY KAMPUS
 
JM Rektor SGH ogłasza konkurs na krótki reportaż, którego celem jest przedstawienie inspirującego kampusu innej uczelni z sugestią przeniesienia ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań do rozbudowywanego kampusu SGH. W konkursie mogą wziąć udział studenci i doktoranci SGH, zarówno polscy jak i zza granicy.

Reportaż musi zawierać 5–10 własnych zdjęć oraz do 6000 znaków autorskiego tekstu, który ma opisywać zdjęcia i przekonywać – dlaczego dane rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe czy architektoniczne miałoby pojawić się na kampusie SGH.
Najciekawsze reportaże będą publikowane sukcesywnie – od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. – w Gazecie SGH. Należy je dostarczać na adres gazeta@sgh.waw.pl. Powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, pod którym będą publikowane. Do tekstu należy dołączyć oświadczenie, że jest się autorem zdjęć i zgodę na ich bezpłatną publikację. Redakcja ma prawo do wyboru zdjęć i adjustacji tekstu.

Pula nagród to 5.000 złotych do dowolnego podziału przez jury konkursu, z tym, że I nagroda nie może być niższa niż 2000,– zł. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2017 r.
 
 
 

 Archiwum

 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Masz pytanie?
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej

Masz pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.