Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Kontakt

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Dział Promocji i Rekrutacji
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 146, 147, rekrutacja: pok. 37
02-554 Warszawa

e-mail: diik (w domenie sgh.waw.pl)

Godziny pracy: 8:00–16:00


Filip Flisowski
dyrektor
e-mail. Filip.Flisowski (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 7791

Maria Karaś
zastępca dyrektora
e-mail: Maria.Karas (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 9548

Piotr Karwowski
rzecznik prasowy
e-mail: Piotr.Karwowski (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 9947

 

 

 
Anna Domalewska
e-mail: Anna.Domalewska (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 9534
 • bieżący monitoring mediów,
 • kontaktowanie dziennikarzy z ekspertami,
 • aktualizacja stron internetowych Biura (media o nas, nasi eksperci w mediach, artykułu i wypowiedzi naszych ekspertów, zdjęcia dla mediów),
 • bieżące aktualizowanie bazy ekspertów i bazy dziennikarzy/mediów,
 • prowadzenie dokumentacji biura,
 • pomoc przy organizacji imprez uczelnianych.

Anna Słomka
e-mail: Anna.Slomka (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 9414

 • edycja internetowego serwisu oferty edukacyjnej SGH, w szczególności studiów podyplomowych i doktoranckich,
 • gromadzenie, aktualizacja i weryfikacja danych gromadzonych na potrzeby rankingów krajowych i międzynarodowych,
 • prowadzenie dokumentacji biura,
 • organizacja imprez uczelnianych.

Agnieszka Borowa-Malinowska
starszy specjalista ds. komunikacji i projektów internetowych
e-mail: Agnieszka.Borowa-Malinowska (w domenie sgh.waw.pl)
tel.: +48 22 564 7792

Marta Urban
e-mail: Marta.Urban (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 9215

Marcin Flis
grafik
e-mail: Marcin.Flis (w domenie sgh.waw.pl)
tel.: +48 22 564 7792

Łukasz Cudny
sekretarz projektów promocyjnych
e-mail: Lukasz.Cudny (w domenie sgh.waw.pl)
tel. +48 22 564 7776 

Agnieszka Farat
e-mail: Agnieszka.Farat (w domenie sgh.waw.pl)
tel: +48 22 564 9413

 • wydawca serwisu SGH
 • bieżący monitoring mediów
 
 

 Rekrutacja

 

Obsługa kandydatów rekrutujących się na zasadach obowiązujących obywateli polskich:
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
tel: +48 22 564 77 77

Obsługa kandydatów rekrutujących się na zasadach obowiązujących cudzoziemców:
e-mail: admission@sgh.waw.pl
tel: +48 22 564 77 77

  

Joanna Obiegałka
e-mail: joanna.obiegalka@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 96 57

 • Obsługa kandydatów: osobista, telefoniczna i mailowa
 • Obsługa procesu rekrutacji na studia
 • Udział w rozwijaniu systemu wsparcia dla kandydatów, w tym projektu Orientation Week
 • Koordynowanie działań w obszarze kształtowania stosunków z otoczeniem, w tym doskonalenie modelu komunikacji działu
 • Działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, przygotowywanie materiałów dla kandydatów
 • Intensyfikacja działań promocyjnych na rzecz SGH poprzez proaktywne poszukiwanie źróde​ł finansowania i partnerów do projektów w tym zakresie

 

Ewa Iwanowska (urlop)
e-mail: ewa.iwanowska@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 96 54

 • Obsługa kandydatów: osobista, telefoniczna i mailowa
 • Obsługa procesu rekrutacji na studia
 • Udział w rozwijaniu systemu wsparcia dla kandydatów, w tym projekt Orientation Week
 • Działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, przygotowywanie materiałów dla kandydatów
 • Redagowanie materiałów rekrutacyjnych
 • Intensyfikacja działań promocyjnych na rzecz SGH poprzez proaktywne poszukiwanie źródeł finansowania i partnerów do projektów w tym zakresie
 • Zarządzanie obszarem pozyskiwania agentów rekrutacyjnych

 

Ewa Topolnicka 
e-mail: ewa.podstawek@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 96 54

 • Obsługa kandydatów: osobista, telefoniczna, mailowa
 • Obsługa procesu rekrutacji na studia
 • Udział w rozwijaniu systemu wsparcia dla kandydatów
 • Organizacja wizyt kandydatów na studia i współpraca z Samorządem Studentów SGH
 • Organizacja wydarzenia Orientation Week dla nowoprzyjętych studentów zagranicznych
 • Działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, pomoc przy przygotowywaniu materiałów dla kandydatów
 • Administrator stron internetowych rekrutacyjnych
 • Redagowanie materiałów rekrutacyjnych
 • Projektowanie i obsługa internetowych systemów rekrutacyjnych

 

Maciej Maciuła
e-mail: mm63823@sgh.waw.pl
tel.: +48 22 564 98 62

 • Obsługa kandydatów w procesie rekrutacji na studia
 • Udział w rozwijaniu systemu wsparcia dla kandydatów, w tym projektu Orientation Week
 • Działania w obszarze kształtowania stosunków z otoczeniem, w tym doskonalenie modelu komunikacji działu
 • Działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, przygotowywanie materiałów dla kandydatów
 • Intensyfikacja działań promocyjnych na rzecz SGH poprzez proaktywne poszukiwanie źródeł finansowania i partnerów do projektów w tym zakresie
 • Przygotowanie projektu zmian serwisów rekrutacyjnych
 • Obsługa procesu zmiany i aktualizacji systemów rekrutacyjnych
 • Testowanie systemów rekrutacyjnych
 • Skonfigurowanie serwisów rekrutacyjnych
 • Współpraca z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną w zakresie informatycznej obsługi procesu rekrutacji
 • Informatyczna obsługa procesu porekrutacyjnego
 • Udział w przygotowaniu projektów uchwał Senatu dot. warunków i trybu rekrutacji oraz zarządzeń Rektora określających zakres i harmonogram rekrutacji
   
   
Diana Krysińska

e-mail: diana.krysinska@sgh.waw.pl
tel: + 48 22 564 98 86

 • Obsługa kandydatów: osobista, telefoniczna, mailowa
 • Obsługa procesu rekrutacji na studia
 • Udział w rozwijaniu systemu wsparcia dla kandydatów
 • Organizacja wizyt kandydatów na studia i współpraca z Samorządem Studentów SGH
 • Organizacja wydarzenia Orientation Week dla nowoprzyjętych studentów zagranicznych
 • Działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, pomoc przy przygotowywaniu materiałów dla kandydatów
 • Administrator stron internetowych rekrutacyjnych
 • Redagowanie materiałów rekrutacyjnych
 • Projektowanie i obsługa internetowych systemów rekrutacyjnych

 

Adam Borkowski
e-mail: adam.borkowski@sgh.waw.pl
tel: + 48 22 564 94 67

 • Obsługa kandydatów: osobista, telefoniczna, mailowa
 • Obsługa procesu rekrutacji na studia
 • Kompleksowa obsługa systemów rekrutacyjnych, edycja danych kandydatów
 • Organizacja wizyt kandydatów na studia i współpraca z Samorządem Studentów SGH
 • Organizacja wydarzenia Orientation Week dla nowoprzyjętych studentów zagranicznych
 • Działania w ramach pozyskiwania kandydatów na studia, w tym udział w targach, dniach otwartych, pomoc przy przygotowywaniu materiałów dla kandydatów
 • Intensyfikacja działań promocyjnych na rzecz SGH poprzez proaktywne poszukiwanie źródeł finansowania i partnerów do projektów w tym zakresie