Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Newsletter SGH – 12 grudnia 2018 r. / December 12, 2018

2018-12-12 kategoria: informacja newsletter 

Dziś w Newsletterze SGH:

 • PKA wyróżniła kierunek finanse i rachunkowość
 • Microsoft dołączył do Klubu Partnerów SGH
 • Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prof. Beata Czarnacka-Chrobot w jury Innovators Under 35 MIT TR​
 • Wyróżnienie w konkursie VERBA VERITAS za pracę doktorską
 • ORCID – Międzynarodowy system identyfikacji autorów
 • System wspomagania wyboru recenzentów (SWWR)
 • Stypendia NAWA
 • Konferencja Digital Day [13 grudnia]
 • X jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa TIAPISZ [13–14 grudnia]
 • Świąteczny Koncert SGH [18 grudnia]
 • Otwarte seminarium „Gospodarka cyfrowa 4.0” [18 grudnia]
 • Ogólnopolska konferencja naukowa doktorantów i doktorów „Młodzi KES” [18 grudnia]
 • Seminarium eksperckie „Jak bronić niepodległości energetycznej? Podsumowanie COP24 i pytania o przyszłość” [18 grudnia]
 • World Economy 2019
 • Zmiany w godzinach pracy biblioteki [13 grudnia]

  

Wypowiedzi naszych ekspertów w mediach i publikacje o SGH w mediach

PKA Wyróżniła kierunek finanse i rachunkowość
Polska Komisja Akredytacyjna, po dokonaniu oceny programowej, przyznała certyfikat jakości kształcenia na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim kierunkowi finanse i rachunkowość. Więcej informacji

Microsoft dołączył do Klubu Partnerów SGH
12 grudnia Microsoft dołączył do Klubu Partnerów SGH. Dzięki umowie dotychczasowa współpraca między jedną z największych firm technologicznych na świecie i czołową uczelnią ekonomiczną w Polsce wchodzi na nowy poziom. Korzyści odniosą wszyscy: partner biznesowy, dla którego sektor nauki i edukacji jest niezwykle istotny oraz wykładowcy i studenci, dla których bezpośredni dostęp do praktyki zarządzania oraz trendów technologicznych ma kluczowe znaczenie w procesie kształcenia.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród nagrodzonych – prof. dr hab. Ewa Latoszek i prof. dr hab. Jacek Miroński. Więcej informacji

ProF. Beata Czarnacka-Chrobot w Jury Innovators Under 35 MIT TR
Dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH została zaproszona do jury konkursu Innovators Under 35 Europe 2018 organizowanego przez MIT (Massachusetts Institute of Technology) Technology Review (TR). Więcej informacji

Wyróżnienie w konkursie VERBA VERITAS za pracę doktorską
W konkursie Verba Veritas w kategorii prace doktorskie wyróżnienie otrzymała Karolina Łudzińska za pracę pt. „Społeczna odpowiedzialność a wartość przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych”. Więcej informacji

ORCID – Międzynarodowy system identyfikacji autorów
Międzynarodowy system identyfikacji autorów, który jest standardem w światowej nauce, służy do jednoznacznej, cyfrowej identyfikacji autora oraz jego dorobku w zasobach elektronicznych poprzez osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Jest także rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych.
Więcej informacji

System Wspomagania Wyboru Recenzentów (SWWR)

System wspomagania wyboru recenzentów (SWWR) to baza, która gromadzi informacje o potencjalnych recenzentach oraz przedstawia propozycje oceniających, odpowiednich dla konkretnego artykułu naukowego czy wniosku badawczego. W celu zachowania przejrzystości i skuteczności doboru recenzentów zachęcamy do korzystania z systemu.
Więcej informacji

Stypendia NAWA
NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Egipt, Grecja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry, Wietnam. Więcej informacji

X jubileuszowa ogólnopolska konferencja naukowa TIAPISZ [13–14 grudnia]

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej zaprasza na X jubileuszową edycję konferencji TIAPISZ, której tematem przewodnim jest „Teraźniejszość i przyszłość informatyzacji administracji publicznej i służby zdrowia”. Konferencja połączona jest z organizacją jubileuszu 50-lecia informatyki w SGH. W trakcie wydarzenia zostaną ogłoszone wyniki konkursu Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie informatyki ekonomicznej (doktorskie, magisterskie i licencjackie). Więcej informacji

Świąteczny Koncert SGH [18 grudnia]
18 grudnia o godz. 19.00 zapraszamy na największą i najbardziej rozpoznawalną imprezę charytatywną – Świąteczny Koncert SGH. W trakcie koncertu będzie można zobaczyć przedmioty, których licytacje prowadzone są na Allegro, kupić smakołyki lub los na loterii. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na rzecz Fundacji Rak'n'Roll. Więcej informacji

Otwarte seminarium „Gospodarka cyfrowa 4.0” [18 grudnia]
Prof. Ryszard Bartkowiak, dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów wraz z profesorami Wojciechem Paprockim i Wojciechem Pacho, zapraszają pracowników, doktorantów i studentów do wzięcia udziału w kolejnym otwartym seminarium z cyklu „GOSPODARKA CYFROWA 4.0”. Wykład „Ekonomiści o gospodarce cyfrowej” wygłosi dr Bartosz Sternal. Więcej informacji

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Doktorów „Młodzi KES" [18 grudnia]
Doktoranci i doktorzy KES zapraszają na X edycję konferencji „Młodzi KES", która odbędzie się 18 grudnia w auli I, bud. C. Tegoroczna edycja zatytułowana jest „Gospodarka światowa w obliczu zmiany: konteksty, strategie, perspektywy”.
Więcej informacji

Seminarium eksperckie „Jak bronić niepodległości energetycznej? Podsumowanie COP24 i pytania o przyszłość” [18 grudnia]
Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium eksperckim organizowanym przez Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz oraz Instytut Statystyki i Demografii SGH 18 grudnia o godz. 17.30 w sali 152, bud. G. Dr Stanisław Kluza poprowadzi debatę pt. „Jak bronić niepodległości energetycznej? Podsumowanie COP24 i pytania o przyszłość”. Więcej informacji

World Economy 2019
Kolegium Gospodarki Światowej zaprasza na międzynarodową konferencję nt. World Economy 2019: Learning from the Past and Designing the Future (WE2019), która zostanie zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Kolegium/Wydziału Handlu Zagranicznego oraz jubileuszu wybitnych profesorów kolegium. Konferencja odbędzie się 9–10 maja 2019 r. w SGH. Przyjmowanie abstraktów do 15 stycznia. Więcej informacji

Zmiany w godzinach pracy biblioteki [13 grudnia]
13 grudnia (czwartek) czytelnia ogólna oraz czytelnia czasopism będą nieczynne. OIN/CDE, wypożyczalnia czynne do godz. 16.00.

SGH Newsletter – December 12, 2018

Today in the SGH Newsletter:

 • ORCID – International System of Authors Idenidentificaton
 • The Reviewer Selection Support System (SWWR)
 • Open seminars Digital Economy 4.0. [18 December]
 • Digital Transformation - a practitioner’s  view. Meeting with Sonia Wędrychowicz-Horbatowska [20 December]
 • Library opening hours [13 December]

ORCID – International System of Authors Idenidentificaton
An international system of authors identification, which is a standard in world science. ORCID ID is used for unambiguous, digital identification of the author and his achievements in electronic resources through personal authentication of authorship. It is also recommended by leading institutions and scientific publishers. More information

The Reviewer Selection Support System (SWWR)
The Reviewer Selection Support System (SWWR) is a database which collects information about potential reviewers and presents evaluation proposals appropriate for a specific scientific article or research application. In order to maintain transparency and effectiveness of choicing the reviewers, we encourage to use the System, which is located at: http://sssr.opi.org.pl

Open seminars Digital Economy 4.0. [18 December]
Professor Ryszard Bartkowiak Ph.D., Dean of the Collegium of Management and Finance and professor Wojciech Paprocki, Ph.D., Head of Department of Transport and professor Wojciech Pacho, Ph.D., Head of Department of Applied Economics invite all employees and students of the SGH Warsaw School of Economics to participate in open seminars “DIGITAL ECONOMY 4.0”. The seminar will take place on 18 Dec., 2018 at 3:30 p.m. in building A, auditorium A. During the seminar Bartosz Sternal, Ph.D. will give the lecture “Economists about digital economy”. Professor Piotr Wachowiak, Ph.D., Vice Rector for Research and Management provides his patronage to the event. More information

Digital Transformation - a practitioner’s  view. Meeting with Sonia Wędrychowicz-Horbatowska
[20 December]

Invitation to the meeting with SGH Alumnus Sonia Wędrychowicz-Horbatowska, Managing Director, Head of Technology Transformation for JPMorgan Chase (20th December).
More information

Library opening hours [13 December]

On 13th of December 2018 (Thursday) the general reading room and periodicals reading room will be closed. Reference Centre/European Documentation Centre and Book Lending  Department will be opened to 4 pm​

Archiwum