Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Newsletter SGH – 14 listopada 2018 r. / November 14, 2018

2018-11-14 kategoria: informacja newsletter 

Dziś w Newsletterze SGH:

 

 • Trzecie zwycięstwo SGH w rankingu „Rzeczpospolitej”
 • SGH członkiem SDG Accord
 • Primus in Agendo – odznaczeni profesorowie
 • Doktorant SGH w gronie zwycięzców Warsaw Booster’18
 • Absolwenci laureatami konkursu Project Master 2018
 • Spotkanie Klubu Przedsiębiorców SGH [14 listopada]
 • Spotkanie z prof. Stefano Zamagnim [15 listopada]
 • Szkoła Energii – seminarium naukowe [15 listopada]
 • Warsztat „Dzień dobry kariero” [15 listopada]
 • BACH! na 25-lecie Chóru SGH [17 listopada]
 • Spotkanie z prof. Stanisławem Gebhardtem [20 listopada]
 • Spotkanie autorskie z Pawłem Tanewskim [21 listopada]
 • VII ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki” [rejestracja do 26 listopada]

 

Wypowiedzi naszych ekspertów w mediach i publikacje o SGH w mediach

Trzecie zwycięstwo SGH w rankingu „Rzeczpospolitej”
W rankingu najlepszych uczelni i wydziałów ekonomicznych zorganizowanym przez „Rzeczpospolitą” SGH zajęła pierwsze miejsce w grupie uczelni po raz trzeci z rzędu. Kapituła rankingu oceniała szkoły wyższe w czterech kategoriach – jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy oraz kariery absolwentów – na podstawie danych dostarczonych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Więcej informacji

SGH członkiem SDG Accord
7 listopada SGH, jako pierwsza polska uczelnia, przystąpiła do Sustainable Development Goals Accord – porozumienia międzynarodowego środowiska akademickiego oraz naukowego powołanego dla realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Inicjatywę tę podjęto ze względu na kluczową rolę nauki i edukacji w realizacji wyznaczonych przez ONZ na lata 2015–2030 siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. SDG Accord jest wzajemnym zobowiązaniem uczestników porozumienia do realizacji i raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie. Więcej informacji

Primus in Agendo – odznaczeni profesorowie

Emerytowani profesorowie SGH Adam Kurzynowski, Tadeusz Szumlicz i Janusz Witkowski otrzymali z rąk Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej honorowe odznaczenia Priumus in Agendo dla osób szczególnie zasłużonych dla polityki społecznej. Więcej informacji

Doktorant SGH w gronie zwycięzców Warsaw Booster’18
Mateusz Bereziewicz, doktorant Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, został jednym z sześciu laureatów finału Demo Day akceleracji #WARSAW_booster'18. Więcej informacji

Absolwenci SGH laureatami konkursu Project Master 2018
W konkursie Project Master 2018 na najlepsze prace z zakresu zarządzania projektami, organizowanym corocznie przez międzynarodowe stowarzyszenie specjalistów zarządzania projektami IPMA, absolwenci SGH zdobyli nagrody i wyróżnienia. Więcej informacji  

Spotkanie Klubu Przedsiębiorców SGH [14 listopada]
Zapraszamy na kolejne spotkanie klubu, na którym porozmawiamy o umiędzynarodowieniu przedsiębiorstw oraz przedstawimy kolejnego finalistę konkursu „Żagle Biznesu”. Swoją działalność zaprezentuje przedsiębiorca, który z sukcesem prowadzi sklep internetowy. Spotkanie odbędzie się 14 listopada o godz. 17.15 w sali 151 w bud. G. Więcej informacji

SpotkaniE z profesorem Stefano Zamagnim [15 listopada]
Zapraszamy na spotkanie z włoskim ekonomistą prof. Stefano Zamagni, specjalistą m.in. w dziedzinie ekonomii instytucjonalnej, filozofii ekonomii, historii myśli ekonomicznej (zwłaszcza włoskiej), ekonomii międzynarodowej, katolickiej nauki społecznej oraz etyki biznesu. Przedmiotem wystąpienia i dyskusji będzie koncepcja integralnego rozwoju gospodarczego i miejsce podejścia personalistycznego w ekonomii. Więcej informacji

Szkoła Energii – seminarium naukowe [15 listopada]
Zapraszamy na pierwsze z cyklu spotkań w roku akademickim 2018/19 w ramach projektu „Szkoła Energii”. Podczas spotkania wystąpi Grzegorz Skarżyński (Pexapark Ltd), który przedstawi zagadnienia związane z aukcyjnym systemem wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w Polsce 2018. Więcej informacji

Warsztat „Dzień dobry kariero” [15 listopada]

Zapraszamy na warsztat „Dzień dobry kariero” – Zarządzanie ryzykiem: adekwatność kapitałowa, efektywność operacyjna w PKO Banku Polskim, który odbędzie się 15 listopada, w godz. 11.40–13.20 w sali 5b, bud. C. Podczas spotkania będzie można się dowiedzieć na czym polega kalkulacja współczynników kapitałowych, jakie ryzyka operacyjne mogą napotkać organizacje, jak to działa w największym Banku w Polsce? Więcej informacji

BACH! na 25-lecie Chóru SGH [17 listopada]

Zapraszamy na Jubileuszowy Koncert Chóru SGH, który odbędzie się 17 listopada o godzinie 19.30 w Auli Głównej SGH. W trakcie koncertu zostaną zaprezentowane trzy utwory J.S. Bacha – Kantaty 106 i 150 oraz Motet 227 Jesu, meine freude. Chórowi towarzyszyć będą instrumentaliści z Zespołu Muzyki Dawnej. Wstęp wolny. Więcej informacji

Spotkanie z profesorem Stanisławem Gebhardtem [20 listopada]
Zapraszamy na spotkanie z profesorem Stanisławem Gebhardtem pt. „Procesy i warunki jednoczenia się Europy pod kierunkiem Roberta Schumana”, które odbędzie się we wtorek 20 listopada o godz. 17.15 w auli VI, bud. G.
Więcej informacji

Spotkanie autorskie z Pawłem Tanewskim [21 listopada]
Zapraszamy na spotkanie z Pawłem Tanewskim – autorem książki „Nasi Legioniści” wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Spotkanie odbędzie się w środę 21 listopada o godz. 15.00 w Klubie Profesorskim. Więcej informacji

VII ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Polityka publiczna a kapitał ludzki” [rejestracja do 26 listopada]
Instytut Gospodarstwa Społecznego KES SGH i Instytut Statystyki i Demografii KAE SGH wspólnie z Fundacją Rektorów Polskich, zapraszają na konferencję, której tematem wiodącym będzie „Kapitał ludzki a migracje”. Opiekunem merytorycznym jest dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. Konferencja odbędzie się 30 listopada w godz. 10.30–14.40, sala 151, bud. G. Więcej informacji

 

 

SGH Newsletter – November 14, 2018

Today in the SGH Newsletter:

 • SGH’S THIRD TRIUMPH IN THE RANKING BY “RZECZPOSPOLITA”
 • SGH became a partner of SDG Accord
 • MEETING WITH PROFESSOR STEFANO ZAMAGNIM [15 November]
 • BACH! THE 25TH ANNIVERSARY OF SGH CHOIR [17 November]

SGH’S THIRD TRIUMPH IN THE RANKING BY “RZECZPOSPOLITA”
For the third time in a row, SGH was awarded the first place in the ranking of top Polish economic universities and faculties conducted by “Rzeczpospolita”. The universities were evaluated based on four criteria – quality of education, internationalization, research potential and alumni’s careers. The data were provided by the National Information Processing Institute. More information

SGH became a partner of SDG Accord
On 7th November SGH, as a first polish University, joined the Sustainable Development Goals Accord – an international agreement of tertiary education institutions brought into beginning for a realization of the seventeen Sustainable Development Goals. The initiative has been taken to emphasize a key role of science and education in fulfillment of the Sustainable Development Goals set by the United Nations General Assembly for years 2015-2030. The SDG Accord is a mutual obligation of the agreement participants that they are going to contribute to sustainable development, report actions in this area and share best practice. Hitherto the Accord has been signed by 92 tertiary education and science institutions from 6 continents, i.a.: the Boston University, the Business School Lausanne, the Kedge Business School, the Kyoto University, the University of Copenhagen, the University of Edinburgh, the University of Manchester, and partner universities of SGH – the Aalto University and the University of Otago.

MEETING  WITH PROFESSOR STEFANO ZAMAGNIM [15 November]
We kindly invite you to a meeting with Prof. Stefano Zamagni, Italian economist specializing in institutional economics, philosophy of economics, history of economic thought (especially Italian), international economics, Catholic social sciences, as well as business ethics, among others. The topic of discussion concerns the concept of integral economic development and economic personalism. The meeting will be held on 15 November, from 9.50 a.m. to 11.30 a.m. in Building A, room no. 9.

BACH! THE 25TH ANNIVERSARY OF SGH CHOIR [17 November]
We have the pleasure to invite you to SGH Choir’s Anniversary Concert which will be held on 17 November, 7.30 p.m. in the Main Auditorium. The concert will feature three compositions by  J.S. Bach – Cantatas BWV 106 and BWV 150, as well as Motet BWV 227 “Jesu, meine Freude”. The Choir will be accompanied by instrumentalists of a Zespół Muzyki Dawnej. Admission is free.​

Archiwum