Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej - edycja 2017

 
Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do włączenia się w nową w SGH inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2017” nie tylko pozwoli pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również będzie stanowiła źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa będzie polegała na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.
 

Przykładowe projekty realizowane w organizacjach w ramach budżetu partycypacyjnego

• mała infrastruktura, np. przebieralnia, samoobsługowa stacja rowerowa umożliwiająca przeprowadzanie drobnych napraw; kącik „chilloutowy”, kącik kuchenny; eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, doposażenie przestrzeni wspólnych,
• urządzenia służące poprawie komfortu pracy, np. poprawa dostępu do internetu bezprzewodowego, urządzenie do czyszczenia obuwia, ekspres do kawy, urządzenia vendingowe (automat z napojami),
• projekty kulturalne, np. koncert, festiwal filmowy, dyskusyjny klub filmowy, wystawa o określonej tematyce, wydanie książki czy albumu fotograficznego na temat Uczelni,
• inicjatywy służące rozwojowi zawodowemu pracowników, np. doskonalenie pracowników w zakresie stosowania oprogramowania do badań ilościowych,
• inicjatywy na rzecz zdrowia pracowników, np. finansowanie założenia i działalności drużyny sportowej SGH, szczepień ochronnych, organizacja badań profilaktycznych w miejscu pracy (np. mammografia),
• projekty proekologiczne, np. wymiana pojemników na odpady na ułatwiające segregację.
 

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:

• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 

Kto może zgłosić propozycję?

W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 

Jak zgłosić pomysł?

Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 lutego do 6 marca 2017 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl lub składać w Sekretariacie Kanclerza.
 

Jak przygotować propozycję?

Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2017”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 

Warsztaty kreatywne

Przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów, podczas których osoby planujące zgłosić projekt będą mogły skonsultować swoje pomysły z ekspertem.
Warsztaty odbędą się 22 lutego w godz. 13-15 oraz 23 lutego w godz. 9-11 i 12-14.
Miejsce: sala 152, budynek G.
 

Wybór pomysłów do realizacji

Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów odbędzie się Dzień Budżetu Pracowniczego (17 marca). Przesłane pomysły zostaną wówczas zaprezentowane społeczności pracowników Uczelni.
Projekty do realizacji w 2017 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach 20-23 marca.
 
 
 
 

 Harmonogram

 

​od 20.02 do 6.03 - zgłaszanie projektów

22.02 i 23.02 - warsztaty z ekspertem

od 7.03 do 13.03. - weryfikacja projektów

17.03 - Dzień Budżetu Pracowniczego

od 20.03 do 23.03 - głosowanie

do 27.03 - ogłoszenie wyników głosowania

 

 

 Do pobrania