Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Wyniki głosowania

 

Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu pracowniczego SGH w 2017 roku. W głosowaniu wzięło udział 594 spośród 1354 pracowników, czyli blisko 43 procent uprawnionych. Wśród osób, które oddały swoje głosy, 51 procent stanowili pracownicy naukowo-dydaktyczni, 49 procent – pracownicy administracji SGH.

Kosztorysy przedstawione przez pomysłodawców wskazują, że w ramach zaplanowanych 100 tys. złotych możliwa będzie realizacja pierwszych trzech projektów. W miarę dostępnych środków władze Uczelni będą jednak starały się odpowiedzieć także na potrzeby społeczności SGH zasygnalizowane w innych zgłoszeniach.

 

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów:

1. „Repozytorium naukowe SGH – od deponowania do lepszych wyników cytowania” – 258 głosów

2. „Zagospodarowanie Ogrodu Rektora” – 183 głosy

3. „Kuchenny Kwadrans” – 165 głosów

4. „Uczelniana sieć rowerowa dla pracowników SGH” – 95 głosów

5. „Szafki depozytowe dla pracowników w budynku G” – 92 głosy

6. „Bądźmy eko w SGH” – 87 głosów

7. „Instrumentarium naukowca wobec wyzwań współczesnej nauki – szkolenia dla pracowników naukowych” – 84 głosy

8. „3 w 1 WASH & GO” – 82 głosy

9. „Składane krzesła na korytarzach w budynku M = wygodny i bezpieczny korytarz” – 69 głosów

9. „Szczepienia profilaktyczne” – 69 głosów

10. „Szkolenia komputerowe dla pracowników SGH” – 63 głosy

11. „Generalny remont pomieszczenia pracowniczego – Biblioteka SGH” – 62 głosy

12. „Szkolenia e-learningowe dla pracowników SGH” – 56 głosów

13. „Siłownia plenerowa w Ogrodach Rektorskich” – 46 głosów

14. „Studio nagraniowe do pracy gotowe” – 43 głosy

15. „Projekt wzmocnienia współpracy międzypracowniczej w zakresie umiędzynarodowienia SGH” – 33 głosy

15. „Wyposażenie sal wykładowych nr 102 i 117” – 33 głosy

16. „Nowe kierunki rozwoju pracowników naukowych” – 28 głosów

17. „Wspólne przejazdy, czyli jak zaoszczędzić czas i pieniądze” – 23 głosy

18. „Zakup oprogramowania do tworzenia kartogramów i kartodiagramów” – 13 głosów

19. „Wymiana mebli w Zakładzie Socjologii” – 7 głosów

 

 Głosowanie

 

W dniu 20 marca rozpoczynamy głosowanie w ramach projektu "Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - edycja 2017". Do wszystkich osób uprawnionych do głosowania dotrze e-mail z linkiem do formularza wyboru. Głos można oddać maksymalne na 3 projekty. Głosowanie potrwa do 23 marca do północy.

Głosować można wyłącznie za pomocą indywidualnie wygenerowanego linku (odrębnego dla każej osoby), który przesłany został do wszystich uprawnionych bezpośrednio z adresu mailowego Kanclerza SGH, dra Marcina Dąbrowskiego, w poniedziałek 20 marca. Linki przesłane przez inne osoby nie działają.

Projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):

1. Bądźmy eko w SGH
zgłoszenie: Agnieszka Beerman
formularz

2. Generalny remont pomieszczenia pracowniczego – Biblioteka SGH
zgłoszenie: Joanna Rudaś, Bożena Maciejewska
formularz

3. Instrumentarium naukowca wobec wyzwań współczesnej nauki – szkolenia dla pracowników naukowych
zgłoszenie: dr hab. Jacek Luszniewicz, prof. SGH
formularz

4. Kuchenny Kwadrans
zgłoszenie: Dział Spraw Pracowniczych, Aneta Bujak, Maria Karaś, Daniel Lichota, Barbara Maciejowska, Renata Mądra, Mirosław Pajdak, Łukasz Żuchowski
formularz

5. Nowe kierunki rozwoju pracowników naukowych
zgłoszenie: dr hab. Marta Kightley
formularz

6. Projekt wzmocnienia współpracy międzypracowniczej w zakresie umiędzynarodowienia SGH
zgłoszenie: Centrum Programów Międzynarodowych
formularz

7. Repozytorium naukowe SGH – od deponowania do lepszych wyników cytowania
zgłoszenie: dr A. Anetta Janowska, dr Anna Jarosz-Nojszewska
formularz  prezentacja

8. Siłownia plenerowa w Ogrodach Rektorskich
zgłoszenie: Maciej Iwanicki
formularz

9. Składane krzesła na korytarzach w budynku M = wygodny i bezpieczny korytarz
zgłoszenie: Patrycja Skoczek
formularz

10. Studio nagraniowe do pracy gotowe
zgłoszenie: Marcin Flis
formularz

11. Szafki depozytowe dla pracowników w budynku G
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska
formularz

12. Szczepienia profilaktyczne
zgłoszenie: Agnieszka Żak
formularz

13. Szkolenia e-learningowe dla pracowników SGH
zgłoszenie: dr hab. Stanisław Łobejko, prof. SGH
formularz

14. Szkolenia komputerowe dla pracowników SGH
zgłoszenie: Anna Bakota-Fathi
formularz

15. Uczelniana sieć rowerowa dla pracowników SGH
zgłoszenie: Bożena Pieńkos
formularz

16. 3 w 1 WASH & GO
zgłoszenie: Tomasz Chodyra
formularz

17. Wspólne przejazdy, czyli jak zaoszczędzić czas i pieniądze
zgłoszenie: Patrycja Wyżlic
formularz

18. Wymiana  mebli w Zakładzie Socjologii
zgłoszenie: dr hab. Jolanta Gładys-Jakóbik, prof. SGH
formularz

19. Wyposażenie sal wykładowych nr 102 i 117
zgłoszenie: Bożena Lewandowska
formularz

20. Zagospodarowanie Ogrodu Rektora
zgłoszenie: prof. dr hab. Maria Romanowska
formularz

21. Zakup oprogramowania do tworzenia kartogramów i kartodiagramów
zgłoszenie: dr Marek Goleń, Krzysztof Czauderna 
formularz opis funkcjonalnościSkład Komisji Budżetu Pracowniczego
prof. Marek Rocki – Rektor
prof. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
prof. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania
prof. Bartosz Witkowski – Dziekan Studium Licencjackiego
dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz
Tadeusz Brach – Zastępca kanclerza
Beata Mierzejewska – Zastępca kanclerza
dr Michał Bernardelli – Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Renata Jaksa-Wilczyńska – Kierownik Działu Socjalnego
Karolina Pawlaczyk - sekretarz Komisji

 

 DZIEŃ BUDŻETU PRACOWNICZEGO - 17 MARCA

 

Na piątek, 17 marca br., zaplanowany został Dzień Budżetu Pracowniczego. Osoby zainteresowane zapoznaniem się z ze zgłoszonymi projektami w wyznaczonych godzinach będą mogły spotkać się z pomysłodawcami i uzyskać bliższe informacje na temat ich przedsięwzięć. 

 

 Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej - edycja 2017

 
Szanowni Państwo,
serdecznie zachęcamy do włączenia się w nową w SGH inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2017” nie tylko pozwoli pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również będzie stanowiła źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa będzie polegała na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.
 
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją nt. budżetu partypacyjnego w SGH.
 

Przykładowe projekty realizowane w organizacjach w ramach budżetu partycypacyjnego

• mała infrastruktura, np. przebieralnia, samoobsługowa stacja rowerowa umożliwiająca przeprowadzanie drobnych napraw; kącik „chilloutowy”, kącik kuchenny; eliminacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, doposażenie przestrzeni wspólnych,
• urządzenia służące poprawie komfortu pracy, np. poprawa dostępu do internetu bezprzewodowego, urządzenie do czyszczenia obuwia, ekspres do kawy, urządzenia vendingowe (automat z napojami),
• projekty kulturalne, np. koncert, festiwal filmowy, dyskusyjny klub filmowy, wystawa o określonej tematyce, wydanie książki czy albumu fotograficznego na temat Uczelni,
• inicjatywy służące rozwojowi zawodowemu pracowników, np. doskonalenie pracowników w zakresie stosowania oprogramowania do badań ilościowych,
• inicjatywy na rzecz zdrowia pracowników, np. finansowanie założenia i działalności drużyny sportowej SGH, szczepień ochronnych, organizacja badań profilaktycznych w miejscu pracy (np. mammografia),
• projekty proekologiczne, np. wymiana pojemników na odpady na ułatwiające segregację.
 

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:

• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni.
 

Kto może zgłosić propozycję?

W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 

Jak zgłosić pomysł?

Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 lutego do 6 marca 2017 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl lub składać w Sekretariacie Kanclerza.
 

Jak przygotować propozycję?

Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2017”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 

Warsztaty kreatywne

Przewidziane jest przeprowadzenie warsztatów, podczas których osoby planujące zgłosić projekt będą mogły skonsultować swoje pomysły z ekspertem.
Warsztaty odbędą się 22 lutego w godz. 13-15 oraz 23 lutego w godz. 9-11 i 12-14.
Miejsce: sala 152, budynek G.
 

Wybór pomysłów do realizacji

Po zakończeniu etapu zgłaszania projektów odbędzie się Dzień Budżetu Pracowniczego (17 marca). Przesłane pomysły zostaną wówczas zaprezentowane społeczności pracowników Uczelni.
Projekty do realizacji w 2017 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach 20-23 marca. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie 3 projekty.
 
 
 
 

 Harmonogram

 

​od 20.02 do 6.03 - zgłaszanie projektów

22.02 i 23.02 - warsztaty z ekspertem

od 7.03 do 13.03. - weryfikacja projektów

17.03 - Dzień Budżetu Pracowniczego

od 20.03 do 23.03 - głosowanie

do 27.03 - ogłoszenie wyników głosowania

 

 

 Do pobrania