Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej - edycja 2018

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do ponownego włączenia się w inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2018” pozwoli po raz kolejny pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również będzie stanowiła źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni. 
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 26 stycznia do 9 lutego 2018 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl  lub składać w Sekretariacie Kanclerza. 
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2018”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2018 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach 26-28 lutego br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie 3 projekty.
 
 
 

 harmonogram edycji 2018

 
​​26.01 – ogłoszenie II edycji budżetu partycypacyjnego
26.01 – 09.02 – zgłaszanie projektów
12 – 20.02 – weryfikacja projektów
21.02 – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania
26 - 28.02 – głosowanie
01.03 – ogłoszenie wyników
 

 do pobrania

 
 

 Skład Komisji budżetu partycypacyjnego

 

prof. Marek Rocki – Rektor
prof. Krzysztof Kozłowski -Prorektor ds. dydaktyki i studentów
prof. Piotr Wachowiak – Prorektor ds. nauki i zarządzania
prof. Jacek Prokop - Prorektor ds. współpracy z zagranicą
prof. Hanna Godlewska-Majkowska – Prorektor ds. współpracy z otoczeniem
prof. Marta Juchnowicz - Dziekan Studium Magisterskiego
prof. Bartosz Witkowski – Dziekan Studium Licencjackiego
dr Marcin Dąbrowski – Kanclerz
Tadeusz Brach – Zastępca kanclerza
Beata Mierzejewska – Zastępca kanclerza
dr Michał Bernardelli – Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
Renata Jaksa-Wilczyńska – Kierownik Działu Socjalnego
Sylwia Remiszewska - sekretarz Komisji