Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Realizacja pierwszego projektu

 
Z przyjemnością informujemy, że rozpoczynamy realizację pierwszego ze zwycięskich projektów III edycji Budżetu pracowniczego tj. „Owocowe poniedziałki”W Klubie Profesorskim oraz w pomieszczeniach kuchennych w budynkach M, W i G znajdziecie Państwo porcje świeżych, umytych owoców. Miłośnicy warzyw również znajdą coś dla siebie.

 
 

 Wyniki głosowania

 
Zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach budżetu pracowniczego SGH w 2019 roku. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy. W głosowaniu wzięło udział 432 pracowników, co stanowi 33,15 proc. z 1303 uprawnionych.

Kosztorysy przedstawione przez pomysłodawców wskazują, że w ramach zaplanowanych 100 tys. złotych możliwa będzie realizacja pierwszych trzech projektów. W miarę dostępnych środków władze uczelni będą starały się odpowiedzieć także na inne zasygnalizowane w zgłoszeniach potrzeby społeczności SGH.

Lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów przedstawia się następująco:

1. Owocowe poniedziałki - 179 głosów
zgłoszenie: dr Joanna Żukowska
zapewnienie pracownikom raz w tygodniu dostępu do świeżych owoców.

2. Kuchenna rewolucja na Madalińskiego – 156 głosów
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska, Magdalena Białobrzeska-Syta, Iwona Ilia, Agnieszka Zawada 
przystosowanie 4 pomieszczeń w budynku M na pomieszczenia socjalne, gdzie można zjeść posiłek i odpocząć od pracy przy komputerze.

3. Uczelniana sieć rowerowa dla pracowników SGH – 124 głosy
zgłoszenie: Bożena Pieńkos 
stworzenie stanowisk rowerowych wyposażonych w rowery do wykorzystywania przez pracowników w celu sprawnego i ekologicznego przemieszczania się pomiędzy budynkami uczelni.

4. Healthy SGH: akcja zdrowy kręgosłup i relaks – 99 głosów
zgłoszenie: dr Beata Żelazko, Anna Bakota-Fathi 
zakup dwóch foteli masujących, aranżacja miejsca na potrzeby utworzenia strefy relaksu dla pracowników SGH oraz zorganizowanie spotkania/warsztatów z fizjoterapeutą.

5. Bezpieczna utylizacja dokumentów i recyklingu papieru – 91 głosów
zgłoszenie: Agnieszka Beermann, Ludmiła Tubylewicz
zakup niszczarek do ogólnego wykorzystania przez pracowników w celu bezpiecznego 
i odpowiedzialnego niszczenia niepotrzebnych dokumentów, recykling papieru.

6. Szczepienia profilaktyczne żółtaczka A i B – 89 głosów
zgłoszenie: Agnieszka Żak 
szczepienia dla pracowników przeciwko WZW A i WZW B, badania przeciwciał, wykład dotyczący profilaktyki chorób wątroby.

7. W szwajcarskim klimacie… - 80 głosów
zgłoszenie: dr inż. Michał Klepka 
zakup pakietu szwajcarskich urządzeń bazujących na technologii HPP poprawiających jakość powietrza w przestrzeni uczelni.

8. Miejsce wymiany książek – Drugie Życie Książki – 76 głosów
zgłoszenie: Jolanta Różdżyńska
stworzenie miejsca, gdzie można zostawić przeczytane i niepotrzebne książki.

9. Portal Usług Pracowniczych – integracja harmonogramów oraz uporządkowanie procedur – 76 głosów
zgłoszenie: dr Grzegorz Sobiecki 
stworzenie interfejsu użytkownika, który umożliwiłby pracownikom dostęp w jednym miejscu do niezbędnych narzędzi i portali wykorzystywanych w codziennej pracy.

10. Strefa cichej pracy –  73 głosy
zgłoszenie: Aneta Bujak
stworzenie przyjaznego i komfortowego miejsca do pracy w ciszy i skupieniu.

11. Smog Wars – 47 głosów
zgłoszenie: Katarzyna Kłopotowska
zakup oczyszczaczy powietrza z filtrami HEPA do wybranych pomieszczeń na uczelni

12. Budki telefoniczne w przestrzeni uczelnianej – 19 głosów
zgłoszenie: Agnieszka Miłosek
zakup budki telefonicznej, zapewniającej komfort rozmów z dala od hałasu i gwaru.

Serdecznie gratulujemy autorom zwycięskich propozycji i dziękujemy wszystkim pomysłodawcom, którzy aktywnie włączyli się w kształtowanie Budżetu Pracowniczego. 

 

 Projekty zakwalifikowane do głosowania

 
​Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że Komisja Budżetu Pracowniczego zakończyła prace i podjęła decyzje dotyczące przesłanych projektów. W edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019 wpłynęło 14 propozycji. Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja postanowiła poddać pod głosowanie 12 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników i zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. Poniżej przedstawiamy projekty rekomendowane przez Komisję Budżetu Pracowniczego do poddania pod głosowanie (kolejność alfabetyczna):


1
Bezpieczna utylizacja dokumentów i recyklingu papieru
zgłoszenie: Agnieszka Beermann, Ludmiła Tubylewicz
zakup niszczarek do ogólnego wykorzystania przez pracowników w celu bezpiecznego i odpowiedzialnego niszczenia niepotrzebnych dokumentów, recykling papieru
formularz​​​
2. Budki telefoniczne w przestrzeni uczelnianej
zgłoszenie: Agnieszka Miłosek
zakup budki telefonicznej, zapewniającej komfort rozmów z dala od hałasu i gwaru
formularz
3. Healthy SGH: akcja zdrowy kręgosłup i relaks
zgłoszenie: dr Beata Żelazko, Anna Bakota-Fathi 
zakup dwóch foteli masujących, aranżacja miejsca na potrzeby utworzenia strefy relaksu dla pracowników SGH oraz zorganizowanie spotkania/warsztatów z fizjoterapeutą
formularz

4. 
Kuchenna rewolucja na Madalińskiego
zgłoszenie: Agnieszka Kiersnowska, Magdalena Białobrzeska-Syta, Iwona Ilia, Agnieszka Zawada
przystosowanie 4 pomieszczeń w budynku M na pomieszczenia socjalne, gdzie można zjeść posiłek i odpocząć od pracy przy komputerze
formularz

5. 
Miejsce wymiany książek – Drugie Życie Książki
zgłoszenie: Jolanta Różdżyńska
stworzenie miejsca, gdzie można zostawić przeczytane i niepotrzebne książki
formularz
6. Owocowe poniedziałki
zgłoszenie: dr Joanna Żukowska
zapewnienie pracownikom raz w tygodniu dostępu do świeżych owoców
formularz

7. 
Portal Usług Pracowniczych – integracja harmonogramów oraz uporządkowanie procedur
zgłoszenie: dr Grzegorz Sobiecki 
stworzenie interfejsu użytkownika, który umożliwiłby pracownikom dostęp w jednym miejscu do niezbędnych narzędzi i portali wykorzystywanych w codziennej pracy
formularz

8
. Smog Wars
zgłoszenie: Katarzyna Kłopotowska
zakup oczyszczaczy powietrza z filtrami HEPA do wybranych pomieszczeń na uczelni
formularz
9Strefa cichej pracy
zgłoszenie: Aneta Bujak
stworzenie przyjaznego i komfortowego miejsca do pracy w ciszy i skupieniu
formularz

1
0. Szczepienia profilaktyczne żółtaczka A i B
zgłoszenie: Agnieszka Żak
szczepienia dla pracowników przeciwko WZW A i WZW B, badania przeciwciał, wykład dotyczący profilaktyki chorób wątroby
formularz

11
Uczelniana sieć rowerowa dla pracowników SGH
zgłoszenie: Bożena Pieńkos
stworzenie stanowisk rowerowych wyposażonych w rowery do wykorzystywania przez pracowników w celu sprawnego i ekologicznego przemieszczania się pomiędzy budynkami uczelni
formularz

1
2. W szwajcarskim klimacie
zgłoszenie: dr inż. Michał Klepka 
zakup pakietu szwajcarskich urządzeń bazujących na technologii HPP poprawiających jakość powietrza w przestrzeni uczelni
formularz​

Uprzejmie przypominamy, że każda osoba będzie mogła zagłosować na maksymalnie 3 projekty. Głosowanie jest anonimowe i rozpocznie się w środę 27 lutego, a zakończy w czwartek, 28 lutego (do godziny 23:59). Indywidualnie wygenerowany dla każdego pracownika link służący do głosowania zostanie wysłany mailowo.
 

 BUDŻET PRACOWNICZY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ - EDYCJA 2019

 
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do ponownego włączenia się w inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2019” pozwoli po raz kolejny pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również będzie stanowiła źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji. 
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni. 
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 stycznia do 12 lutego 2019 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl  lub składać w Sekretariacie Kanclerza. 
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2019”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2019 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach 27-28 lutego br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie 3 projekty.
 
 
 

 Harmonogram edycji 2019

 
​​21 stycznia 2019 – ogłoszenie III edycji budżetu partycypacyjnego

21 stycznia – 12 lutego – zgłaszanie projektów

13 – 19 lutego – weryfikacja projektów

20 lutego – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

20 – 26 lutego – akcja promocyjna wnioskodawców

27 – 28 lutego – głosowanie

1 marca – ogłoszenie wyników​

 

 Do pobrania

 
 

 SKŁAD KOMISJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 
prof. Marek Rocki – Rektor

prof. Piotr Wachowiak - Prorektor ds. nauki i zarządzania

prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. dydaktyki i studentów

prof. Hanna Godlewska-Majkowska - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

prof. Jacek Prokop - Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prof. Dorota Niedziółka - Dziekan Studium Magisterskiego

prof. Bartosz Witkowski - Dziekan Studium Licencjackiego

dr Marcin Dąbrowski - Kanclerz

Tadeusz Brach - Zastępca kanclerza

Beata Mierzejewska - Zastępca kanclerza

dr Michał Bernardelli - Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Renata Jaksa-Wilczyńska - Kierownik Działu Socjalnego

Monika Galecka - sekretarz Komisji