Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 BUDŻET PRACOWNICZY W SZKOLE GŁÓWNEJ HANDLOWEJ - EDYCJA 2019

 
Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do ponownego włączenia się w inicjatywę, której celem jest umożliwienie wszystkim pracownikom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu Uczelni. Realizacja projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2019” pozwoli po raz kolejny pracownikom Szkoły realnie wpłynąć na rozdysponowanie części budżetu – w kwocie 100 000 złotych – ale również będzie stanowiła źródło cennych informacji o ich potrzebach i oczekiwaniach.
 

Czym jest budżet partycypacyjny?

Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji. 
 
W SGH inicjatywa polega na umożliwieniu pracownikom zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 000 złotych.
 
Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników Uczelni, w szczególności:
a) polepszenia infrastruktury Uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników,
b) polepszenia warunków socjalnych,
c) innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny nie obejmuje:
• przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych;
• zadań sprzecznych z misją Uczelni. 
 
Kto może zgłosić propozycję?
W planowanie budżetu partycypacyjnego mogą włączyć się wszystkie osoby zatrudnione w SGH na podstawie umowy o pracę, w tym pracownicy na niepełnym etacie. Projekt można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z innymi pracownikami.
 
Jak zgłosić pomysł?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 stycznia do 12 lutego 2019 roku. Propozycje – zaprezentowane na formularzu zgłoszeniowym – można przesyłać na adres mailowy budzet.pracowniczy@sgh.waw.pl  lub składać w Sekretariacie Kanclerza. 
 
Jak przygotować propozycję?
Szczegółowe zasady realizacji projektu „Budżet pracowniczy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Edycja 2019”, w tym kryteria, które powinny spełniać zgłaszane pomysły, przedstawione są w regulaminie.
 
Wybór pomysłów do realizacji
Projekty do realizacji w 2019 r. zostaną wybrane w drodze głosowania przeprowadzonego wśród pracowników SGH uprawnionych do składania propozycji. Odbędzie się ono za pośrednictwem internetu w dniach 27-28 lutego br. Każdy pracownik może oddać głos na maksymalnie 3 projekty.
 
 
 

 Harmonogram edycji 2019

 
​​21 stycznia 2019 – ogłoszenie III edycji budżetu partycypacyjnego

21 stycznia – 12 lutego – zgłaszanie projektów

13 – 19 lutego – weryfikacja projektów

20 lutego – przedstawienie projektów zakwalifikowanych do głosowania

20 – 26 lutego – akcja promocyjna wnioskodawców

27 – 28 lutego – głosowanie

1 marca – ogłoszenie wyników​

 

 Do pobrania

 
 

 SKŁAD KOMISJI BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

 
prof. Marek Rocki – Rektor

prof. Piotr Wachowiak - Prorektor ds. nauki i zarządzania

prof. Krzysztof Kozłowski – Prorektor ds. dydaktyki i studentów

prof. Hanna Godlewska-Majkowska - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem

prof. Jacek Prokop - Prorektor ds. współpracy z zagranicą

prof. Dorota Niedziółka - Dziekan Studium Magisterskiego

prof. Bartosz Witkowski - Dziekan Studium Licencjackiego

dr Marcin Dąbrowski - Kanclerz

Tadeusz Brach - Zastępca kanclerza

Beata Mierzejewska - Zastępca kanclerza

dr Michał Bernardelli - Kierownik Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu

Renata Jaksa-Wilczyńska - Kierownik Działu Socjalnego

Monika Galecka - sekretarz Komisji